تک آهنگ های فریده

۱. دختر بندر {۳,۳۵۴ پخش}

۲. ناز شصتت {۹۲۰ پخش}

۳. دلم رو بردی {۱۸,۱۸۹ پخش}

۴. دنیا رو چه دیدی {۱,۱۲۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فریده :

فریده.
Farideh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393