آلبوم های شهناز تهرانی

دانلود آهنگ های جدید شهناز تهرانی

جیران (مشدی عباد) (با حجتی) ۱ جیران (مشدی عباد) (با حجتی)
{ خواننده } {۱,۰۳۶ پخش}
عکاس باشی (با حجتی) ۲ عکاس باشی (با حجتی)
{ خواننده } {۱,۰۰۰ پخش}
من دلم ماری رو می خواد (با حجتی) ۳ من دلم ماری رو می خواد (با حجتی)
{ خواننده } {۱,۸۲۵ پخش}
زن غریب ساحل ۴ زن غریب ساحل
{ خواننده } {۲,۸۲۲ پخش}
وای جونم وای دلبر ۵ وای جونم وای دلبر
{ خواننده } {۱۳,۰۶۴ پخش}
سمنو فروش (با حجتی) ۶ سمنو فروش (با حجتی)
{ خواننده } {۶,۸۲۹ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای شهناز تهرانی :

شهناز تهرانی.
Shahnaz Tehrani


This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393