تک آهنگ های شهناز تهرانی

۱. جیران (مشدی عباد) (با حجتی) { خواننده } {۲,۸۷۰ پخش}

۲. عکاس باشی (با حجتی) { خواننده } {۲,۵۷۴ پخش}

۳. من دلم ماری رو می خواد (با حجتی) { خواننده } {۵,۲۴۱ پخش}

۴. زن غریب ساحل { خواننده } {۱۰,۰۷۷ پخش}

۵. وای جونم وای دلبر { خواننده } {۴۷,۷۲۰ پخش}

۶. سمنو فروش (با حجتی) { خواننده } {۲۶,۱۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهناز تهرانی :

شهناز تهرانی.
Shahnaz Tehrani


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393