تک آهنگ های شهناز تهرانی

۱. جیران (مشدی عباد) (با حجتی) {۱,۸۵۶ پخش}

۲. عکاس باشی (با حجتی) {۱,۶۸۴ پخش}

۳. من دلم ماری رو می خواد (با حجتی) {۴,۶۰۲ پخش}

۴. زن غریب ساحل {۹,۳۹۱ پخش}

۵. وای جونم وای دلبر {۴۳,۵۵۵ پخش}

۶. سمنو فروش (با حجتی) {۲۵,۰۸۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شهناز تهرانی :

شهناز تهرانی.
Shahnaz Tehrani


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393