تک آهنگ های محسن لرستانی

۱. بچه سوسول { خواننده } {۱۳,۴۳۱ پخش}

۲. غربت { خواننده } {۸,۰۳۴ پخش}

۳. زندان { خواننده } {۷,۷۵۳ پخش}

۴. همبازی { خواننده } {۷,۳۱۶ پخش}

۵. دختر شر { خواننده } {۱۰,۸۲۶ پخش}

۶. هم نفس { خواننده } {۹۶,۵۴۸ پخش}

۷. بچه قرتی { خواننده } {۱۰۸,۱۷۰ پخش}

۸. قاصدک { خواننده } {۸۳,۸۵۰ پخش}

۹. شاهزاده و گدا { خواننده } {۱۲۸,۲۶۳ پخش}

۱۰. بچه ننه { خواننده } {۱۱۵,۰۵۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محسن لرستانی :

محسن لرستانی.
Mohsen Lorestani


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393