تک آهنگ های محسن لرستانی

۱. بچه سوسول { خواننده } {۱۰,۰۱۵ پخش}

۲. غربت { خواننده } {۵,۹۲۸ پخش}

۳. زندان { خواننده } {۵,۲۵۷ پخش}

۴. همبازی { خواننده } {۵,۰۸۵ پخش}

۵. دختر شر { خواننده } {۸,۱۷۴ پخش}

۶. هم نفس { خواننده } {۹۴,۰۰۵ پخش}

۷. بچه قرتی { خواننده } {۱۰۴,۵۳۵ پخش}

۸. قاصدک { خواننده } {۸۲,۱۳۴ پخش}

۹. شاهزاده و گدا { خواننده } {۱۲۳,۸۶۴ پخش}

۱۰. بچه ننه { خواننده } {۱۰۸,۶۰۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محسن لرستانی :

محسن لرستانی.
Mohsen Lorestani


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393