تک آهنگ های محسن لرستانی

۱. بچه سوسول {۷,۳۴۷ پخش}

۲. غربت {۴,۵۷۰ پخش}

۳. زندان {۳,۹۳۱ پخش}

۴. همبازی {۳,۸۲۲ پخش}

۵. دختر شر {۶,۱۳۰ پخش}

۶. هم نفس {۹۲,۱۳۳ پخش}

۷. بچه قرتی {۱۰۲,۴۹۲ پخش}

۸. قاصدک {۸۰,۹۹۵ پخش}

۹. شاهزاده و گدا {۱۲۱,۴۱۴ پخش}

۱۰. بچه ننه {۱۰۵,۳۹۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای محسن لرستانی :

محسن لرستانی.
Mohsen Lorestani


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393