تک آهنگ های فرزاد فتاحی

۱. شیمیایی {۱,۱۵۴ پخش}

۲. گل سینه {۱۸,۸۱۳ پخش}

۳. چتری {۱۲۷,۱۷۱ پخش}

۴. صاحبعزا {۷۴,۰۳۷ پخش}

۵. پناهنده (با ماها) {۲۵,۵۸۴ پخش}

۶. کجا {۲۵,۵۲۱ پخش}

۷. خوشبخت {۴۰,۴۸۲ پخش}

۸. Lucky In Love {۴۸۳ پخش}

۹. شو {۴۵,۳۸۰ پخش}

۱۰. خداحافظی {۱۱,۸۴۰ پخش}

۱۱. چسب زخم {۴۷,۶۷۳ پخش}

۱۲. بیراهه ( از امیر زیاری) {۴۲,۴۹۴ پخش}

۱۳. امضا {۶۴,۵۳۷ پخش}

۱۴. محرم {۳۵,۶۴۶ پخش}

۱۵. بی زن {۱۸,۳۹۲ پخش}

۱۶. طاعون {۵۲,۹۱۵ پخش}

۱۷. بلاتکلیف {۲۵,۰۶۹ پخش}

۱۸. شالیزار {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۹. دخمه {۱۰,۷۳۲ پخش}

۲۰. اطاق شخصی {۲۲,۱۶۷ پخش}

۲۱. آوار {۶۲۴ پخش}

۲۲. من بدون ِ تو {۱,۰۴۵ پخش}

۲۳. وابسته {۸۴۲ پخش}

۲۴. همسنگر {۳,۵۸۸ پخش}

موزیک ویدیو فرزاد فتاحی

دانلود موزیک ویدیو همسنگر فرزاد فتاحی
موزیک ویدیو همسنگر

3 سال و 9 ماه پیش
[۷۰۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای فرزاد فتاحی :

فرزاد فتاحی.
Farzad Fattahi


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393