تک آهنگ های فرزاد فتاحی

۱. شیمیایی { خواننده } {۱,۱۸۵ پخش}

۲. گل سینه { خواننده، آهنگ، شعر } {۱۸,۸۶۰ پخش}

۳. چتری { خواننده } {۱۲۷,۲۰۲ پخش}

۴. صاحبعزا { خواننده } {۷۴,۱۰۰ پخش}

۵. پناهنده (با ماها) { خواننده } {۲۵,۵۹۹ پخش}

۶. کجا { خواننده } {۲۵,۵۳۷ پخش}

۷. خوشبخت { خواننده } {۴۰,۷۶۲ پخش}

۸. Lucky In Love { خواننده } {۴۸۳ پخش}

۹. شو { خواننده } {۴۵,۴۱۱ پخش}

۱۰. خداحافظی { خواننده } {۱۱,۸۷۱ پخش}

۱۱. چسب زخم { خواننده } {۴۷,۷۳۶ پخش}

۱۲. بیراهه ( از امیر زیاری) { تنظیم } {۴۲,۵۲۵ پخش}

۱۳. امضا { خواننده، آهنگ، شعر } {۶۴,۵۶۸ پخش}

۱۴. محرم { خواننده } {۳۵,۶۳۰ پخش}

۱۵. بی زن { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۱۸,۴۰۸ پخش}

۱۶. طاعون { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۵۲,۹۴۶ پخش}

۱۷. بلاتکلیف { خواننده } {۲۵,۰۶۹ پخش}

۱۸. شالیزار { خواننده } {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۹. دخمه { خواننده } {۱۰,۷۳۲ پخش}

۲۰. اطاق شخصی { خواننده } {۲۲,۱۶۷ پخش}

۲۱. آوار { خواننده، تنظیم } {۶۲۴ پخش}

۲۲. من بدون ِ تو { خواننده } {۱,۰۶۰ پخش}

۲۳. وابسته { خواننده، تنظیم } {۸۷۳ پخش}

۲۴. همسنگر { خواننده } {۳,۶۳۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرزاد فتاحی :

فرزاد فتاحی.
Farzad Fattahi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393