تک آهنگ های فرزاد فتاحی

۱. شیمیایی {۱,۱۲۳ پخش}

۲. گل سینه {۱۸,۷۶۶ پخش}

۳. چتری {۱۲۷,۱۷۱ پخش}

۴. صاحبعزا {۷۴,۰۳۷ پخش}

۵. پناهنده (با ماها) {۲۵,۵۸۴ پخش}

۶. کجا {۲۵,۵۰۶ پخش}

۷. خوشبخت {۴۰,۳۷۲ پخش}

۸. Lucky In Love {۴۸۳ پخش}

۹. شو {۴۵,۳۸۰ پخش}

۱۰. خداحافظی {۱۱,۸۰۹ پخش}

۱۱. چسب زخم {۴۷,۶۸۹ پخش}

۱۲. بیراهه ( از امیر زیاری) {۴۲,۴۷۸ پخش}

۱۳. امضا {۶۴,۵۲۱ پخش}

۱۴. محرم {۳۵,۶۳۰ پخش}

۱۵. بی زن {۱۸,۳۶۱ پخش}

۱۶. طاعون {۵۲,۹۱۵ پخش}

۱۷. بلاتکلیف {۲۵,۰۶۹ پخش}

۱۸. شالیزار {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۹. دخمه {۱۰,۷۳۲ پخش}

۲۰. اطاق شخصی {۲۲,۱۶۷ پخش}

۲۱. آوار {۶۲۴ پخش}

۲۲. من بدون ِ تو {۱,۰۴۵ پخش}

۲۳. وابسته {۸۲۶ پخش}

۲۴. همسنگر {۳,۵۸۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرزاد فتاحی :

فرزاد فتاحی.
Farzad Fattahi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393