تک آهنگ های فرزاد فتاحی

۱. شیمیایی {۱,۲۰۱ پخش}

۲. گل سینه {۱۸,۸۹۱ پخش}

۳. چتری {۱۲۷,۳۵۸ پخش}

۴. صاحبعزا {۷۴,۱۴۶ پخش}

۵. پناهنده (با ماها) {۲۵,۶۳۰ پخش}

۶. کجا {۲۵,۶۳۰ پخش}

۷. خوشبخت {۴۱,۴۹۶ پخش}

۸. Lucky In Love {۴۸۳ پخش}

۹. شو {۴۵,۴۱۱ پخش}

۱۰. خداحافظی {۱۲,۰۲۷ پخش}

۱۱. چسب زخم {۴۷,۷۹۸ پخش}

۱۲. بیراهه ( از امیر زیاری) {۴۲,۵۱۰ پخش}

۱۳. امضا {۶۴,۶۳۰ پخش}

۱۴. محرم {۳۵,۶۴۶ پخش}

۱۵. بی زن {۱۸,۴۵۴ پخش}

۱۶. طاعون {۵۲,۹۷۷ پخش}

۱۷. بلاتکلیف {۲۵,۰۸۴ پخش}

۱۸. شالیزار {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۹. دخمه {۱۰,۷۷۹ پخش}

۲۰. اطاق شخصی {۲۲,۱۸۳ پخش}

۲۱. آوار {۶۲۴ پخش}

۲۲. من بدون ِ تو {۱,۰۹۲ پخش}

۲۳. وابسته {۹۳۶ پخش}

۲۴. همسنگر {۳,۶۳۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای فرزاد فتاحی :

فرزاد فتاحی.
Farzad Fattahi


This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393