تک آهنگ های آیدین جودی

۱. شیدایی (با محمد تیام) { خواننده } {۲۲,۴۶۴ پخش}

۲. رندانه (با محمد تیام) { خواننده، آهنگ } {۵۶,۹۰۸ پخش}

۳. رندانه (دمو) { خواننده } {۲۲,۵۱۰ پخش}

۴. به خود آی (با محمد تیام) { خواننده } {۳۹۹,۱۸۸ پخش}

۵. من نگرانم { خواننده } {۴۳,۲۲۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آیدین جودی :

ایدین جودی
محمد تیام
آیدین جودی.
Aidin Joodi


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393