تک آهنگ های آیدین جودی

۱. شیدایی (با محمد تیام) {۲۰,۶۵۴ پخش}

۲. رندانه (با محمد تیام) {۵۳,۹۹۱ پخش}

۳. رندانه (دمو) {۲۱,۹۶۴ پخش}

۴. به خود آی (با محمد تیام) {۳۸۸,۸۷۶ پخش}

۵. من نگرانم {۴۱,۳۴۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای آیدین جودی :

ایدین جودی
محمد تیام
آیدین جودی.
Aidin Joodi


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393