تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۳,۱۸۲ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۵,۱۱۶ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۷,۹۶۸ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۷,۹۰۹ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۴,۷۲۶ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۲۰,۱۲۴ پخش}

۷. مگه میشه {۲۶,۳۱۷ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۸,۵۱۶ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۱۹۲ پخش}

۱۰. شوشتری {۳,۰۱۰ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۲,۶۲۰ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۱۸۲ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۳,۹۱۴ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۶۴۵ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۳۳۱ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۱,۳۷۱ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۳,۷۴۳ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۰,۸۵۷ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۲۷۲ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۴,۳۶۷ پخش}

۲۱. بی دل {۲,۸۲۳ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۱,۷۱۵ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۷۰۰ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۶,۷۵۴ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۶,۹۴۱ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۲,۴۶۲ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۲,۵۱۰ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۳,۹۹۳ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۱,۴۳۴ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۳,۱۵۰ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۶۷,۸۹۱ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۲۸,۹۵۳ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۲,۶۵۰ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۶,۷۸۵ پخش}

۳۵. دست دست {۱۸,۶۵۷ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۳,۶۳۴ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۹,۸۴۳ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۲,۰۵۸ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۲۸,۱۴۶ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۶,۱۳۰ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۴,۶۱۶ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۴,۵۵۲ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۶۵,۴۸۴ پخش}

۴۴. الف به {۱۴۰,۴۹۳ پخش}

موزیک ویدیو ایرج

دانلود موزیک ویدیو هفت سین ایرج
موزیک ویدیو هفت سین

1 سال و 1 ماه پیش
[۴۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو از هند اومدم ایرج
موزیک ویدیو از هند اومدم

1 سال و 1 ماه پیش
[۴,۳۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو علی بی غم ایرج
موزیک ویدیو علی بی غم

1 سال و 1 ماه پیش
[۵,۳۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو کبوتر ایرج
موزیک ویدیو کبوتر

1 سال و 1 ماه پیش
[۷۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو آرزوی جان من ایرج
موزیک ویدیو آرزوی جان من

1 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دنیا (قدیمی) ایرج
موزیک ویدیو دنیا (قدیمی)

1 سال و 1 ماه پیش
[۵,۷۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یخ یخ ایرج
موزیک ویدیو یخ یخ

1 سال و 1 ماه پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو زندانی ایرج
موزیک ویدیو زندانی

1 سال و 1 ماه پیش
[۷,۶۷۵ views]
دانلود موزیک ویدیو مرغ دل ایرج
موزیک ویدیو مرغ دل

1 سال و 1 ماه پیش
[۹۰۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393