تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۳,۹۹۳ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۶,۲۵۵ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۸,۱۰۹ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۸,۲۶۸ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۵,۲۸۷ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۲۰,۱۸۶ پخش}

۷. مگه میشه {۲۶,۷۸۵ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۸,۷۶۶ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۳۰۲ پخش}

۱۰. شوشتری {۳,۲۱۳ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۲,۸۲۳ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۲۹۱ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۳,۹۹۲ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۶۹۲ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۴۸۷ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۲,۰۱۱ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۳,۸۳۷ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۰,۹۸۲ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۳۸۱ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۴,۵۲۳ پخش}

۲۱. بی دل {۲,۹۴۸ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۱,۷۴۶ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۷۹۴ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۶,۹۷۲ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۷,۰۹۷ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۲,۹۱۵ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۲,۶۹۷ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۴,۱۱۸ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۱,۶۶۸ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۳,۳۰۶ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۶۸,۶۴۰ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۲۹,۲۱۸ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۳,۴۱۵ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۶,۹۱۰ پخش}

۳۵. دست دست {۱۸,۹۳۸ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۳,۷۲۸ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۹,۹۸۴ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۲,۲۷۷ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۳۳,۴۸۱ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۶,۴۵۸ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۵,۳۵۰ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۵,۴۸۸ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۶۷,۱۸۵ پخش}

۴۴. الف به {۱۴۲,۲۸۷ پخش}

موزیک ویدیو ایرج

دانلود موزیک ویدیو هفت سین ایرج
موزیک ویدیو هفت سین

1 سال و 1 ماه پیش
[۵۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو از هند اومدم ایرج
موزیک ویدیو از هند اومدم

1 سال و 1 ماه پیش
[۴,۷۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو علی بی غم ایرج
موزیک ویدیو علی بی غم

1 سال و 1 ماه پیش
[۵,۹۱۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.19 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393