تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۵,۴۲۸ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۸,۸۷۶ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۸,۳۲۷ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۸,۸۷۶ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۶,۰۰۵ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۲۰,۵۷۶ پخش}

۷. مگه میشه {۲۷,۴۷۱ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۹,۴۹۹ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۷۸۵ پخش}

۱۰. شوشتری {۳,۶۳۴ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۳,۱۶۶ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۵۵۶ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۴,۱۷۹ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۸۳۲ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۸۶۲ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۲,۹۴۷ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۴,۱۱۸ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۱,۱۶۹ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۶۶۲ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۵,۰۰۷ پخش}

۲۱. بی دل {۳,۱۹۸ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۱,۹۱۸ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۸۸۷ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۷,۴۲۵ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۷,۴۷۲ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۴,۱۷۸ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۳,۰۲۵ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۴,۲۸۹ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۲,۰۵۸ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۳,۵۸۷ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۷۰,۰۱۲ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۳۰,۴۶۶ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۴,۵۶۹ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۷,۳۳۱ پخش}

۳۵. دست دست {۱۹,۱۸۸ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۴,۰۸۶ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۱۰,۵۴۵ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۲,۶۶۷ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۴۵,۵۸۶ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۶,۹۵۷ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۶,۵۵۱ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۶,۹۳۹ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۷۱,۵۳۷ پخش}

۴۴. الف به {۱۴۷,۵۲۹ پخش}

موزیک ویدیو ایرج

دانلود موزیک ویدیو هفت سین ایرج
موزیک ویدیو هفت سین

1 سال و 2 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو از هند اومدم ایرج
موزیک ویدیو از هند اومدم

1 سال و 2 ماه پیش
[۵,۵۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو علی بی غم ایرج
موزیک ویدیو علی بی غم

1 سال و 2 ماه پیش
[۶,۸۷۹ views]
اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393