تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۵,۶۷۸ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۹,۲۹۷ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۸,۳۹۰ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۹,۲۳۵ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۶,۱۴۵ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۲۰,۷۱۶ پخش}

۷. مگه میشه {۲۷,۵۸۰ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۹,۶۰۸ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۸۳۲ پخش}

۱۰. شوشتری {۳,۶۶۶ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۳,۲۶۰ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۵۷۲ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۴,۱۹۵ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۸۹۵ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۹۰۸ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۳,۳۳۷ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۴,۱۳۳ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۱,۱۸۵ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۷۲۴ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۵,۰۶۹ پخش}

۲۱. بی دل {۳,۲۴۴ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۲,۰۲۷ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۹۳۴ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۷,۵۱۸ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۷,۵۱۸ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۴,۳۱۹ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۳,۰۵۶ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۴,۳۳۶ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۲,۲۷۶ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۳,۶۰۳ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۷۰,۳۷۱ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۳۰,۵۹۱ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۴,۸۹۷ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۷,۳۷۸ پخش}

۳۵. دست دست {۱۹,۲۵۰ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۴,۱۹۶ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۱۰,۶۳۹ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۲,۶۶۷ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۴۷,۱۷۸ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۷,۰۶۶ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۶,۷۰۷ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۷,۰۹۵ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۷۱,۹۷۴ پخش}

۴۴. الف به {۱۴۸,۲۹۳ پخش}

موزیک ویدیو ایرج

دانلود موزیک ویدیو هفت سین ایرج
موزیک ویدیو هفت سین

1 سال و 2 ماه پیش
[۷۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو از هند اومدم ایرج
موزیک ویدیو از هند اومدم

1 سال و 2 ماه پیش
[۵,۶۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو علی بی غم ایرج
موزیک ویدیو علی بی غم

1 سال و 2 ماه پیش
[۷,۰۰۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393