تک آهنگ های ایرج

۱. از هند آمدم (زنده) {۱۵,۷۲۴ پخش}

۲. ایرج و هایده ( بزم ) {۱۹,۴۳۷ پخش}

۳. حافظ (با امیر احسان فدایی) {۷۸,۳۷۴ پخش}

۴. تصنیف چهارگاه {۹,۳۷۵ پخش}

۵. اواز دشتی از فیلم (خشم کولی) {۲۶,۲۸۶ پخش}

۶. به جهان خرم از آنم (آواز) {۲۰,۷۴۸ پخش}

۷. مگه میشه {۲۷,۵۹۶ پخش}

۸. ساقی ای لب های تو جام شراب {۲۹,۷۳۳ پخش}

۹. یادگار {۱۶,۸۴۸ پخش}

۱۰. شوشتری {۳,۶۹۷ پخش}

۱۱. گلهای 534 {۳,۳۲۲ پخش}

۱۲. هفت سین {۳,۶۰۳ پخش}

۱۳. چمدون (با احسان فدایی) {۳۴,۲۱۰ پخش}

۱۴. آلبوم قصه زندگی ( دمو ) {۴۵,۹۲۶ پخش}

۱۵. کبوتر با کبوتر {۱۷,۹۵۵ پخش}

۱۶. از دامن کوه بلند {۳۳,۴۶۲ پخش}

۱۷. بازار عشق و عاشقی {۱۴,۱۸۰ پخش}

۱۸. شاخه گل ۴۴۹ {۱۱,۲۱۶ پخش}

۱۹. پیمان محبت {۱۵,۷۴۰ پخش}

۲۰. ای صنم زود بیا {۱۵,۱۱۶ پخش}

۲۱. بی دل {۳,۳۲۲ پخش}

۲۲. شهر آشوب {۱۲,۰۹۰ پخش}

۲۳. نقشه گناه {۱,۹۱۸ پخش}

۲۴. خزان نامرادی {۱۷,۵۶۵ پخش}

۲۵. تنصیف زنده ام برای او {۱۷,۵۵۰ پخش}

۲۶. دنیا (قدیمی) {۵۴,۳۳۴ پخش}

۲۷. چه خوشگلی {۳۳,۰۸۷ پخش}

۲۸. شکوفه های احساس {۱۴,۳۵۲ پخش}

۲۹. از من تو بگذار با (پوران) {۳۲,۳۵۴ پخش}

۳۰. مثنوی ایرج {۱۳,۶۰۳ پخش}

۳۱. چرخ و فلک {۷۰,۵۴۳ پخش}

۳۲. دیدی آخر دل ما را شکستی {۳۰,۶۳۸ پخش}

۳۳. ممل فشفشه {۳۵,۰۰۶ پخش}

۳۴. زمزمه چوپان {۱۷,۳۹۴ پخش}

۳۵. دست دست {۱۹,۳۱۲ پخش}

۳۶. خوشا که یک شب {۱۴,۲۵۸ پخش}

۳۷. دفتر بسته {۱۰,۷۷۹ پخش}

۳۸. هیچ میدونی {۱۲,۷۴۵ پخش}

۳۹. پیرهن صورتی {۳۴۸,۹۴۰ پخش}

۴۰. ناز آفرین {۱۷,۱۶۰ پخش}

۴۱. تا کی خشم و کینه جویی {۲۶,۷۳۸ پخش}

۴۲. آقا دزده {۶۷,۲۹۸ پخش}

۴۳. شمع و گل و پروانه {۱۷۲,۴۲۶ پخش}

۴۴. الف به {۱۴۸,۷۳۰ پخش}

موزیک ویدیو ایرج

دانلود موزیک ویدیو هفت سین ایرج
موزیک ویدیو هفت سین

1 سال و 2 ماه پیش
[۷۳۳ views]
دانلود موزیک ویدیو از هند اومدم ایرج
موزیک ویدیو از هند اومدم

1 سال و 2 ماه پیش
[۵,۶۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو علی بی غم ایرج
موزیک ویدیو علی بی غم

1 سال و 2 ماه پیش
[۷,۱۶۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای ایرج :

ایرج خواجه امیری
ایرچ
حسین خواجه امیری ( حسین خواجه امیری ایرج ) ( ایرج ).
Iraj


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393