دانلود آهنگ های جدید جمشید

تمنای وصال ۱ تمنای وصال
{۵۶,۹۴۰ پخش}
ثانیه ها ۳ ثانیه ها
{۹۰,۹۹۴ پخش}
ای خدا ۵ ای خدا
{۱۲۶,۷۵۰ پخش}
حس عاشقی (با باران) ۶ حس عاشقی (با باران)
{۱۳۰,۷۴۳ پخش}
هر جور میخوای ۷ هر جور میخوای
{۳۵۲,۶۳۸ پخش}
ناز مکا (با جمشید) ۸ ناز مکا (با جمشید)
( از منصور) {۲۹۰,۸۳۰ پخش}
من و این رویا ۹ من و این رویا
{۱۴۵,۱۴۲ پخش}
نمی دونم ۱۰ نمی دونم
{۱۳۷,۹۶۶ پخش}
عشق بچگی ۱۱ عشق بچگی
{۸۳,۳۹۷ پخش}
بغلم کن ۱۲ بغلم کن
{۴۱,۹۱۷ پخش}
لالایی برای مادر ۱۳ لالایی برای مادر
{۷۱,۰۵۸ پخش}
اشتباهی ۱۵ اشتباهی
{۳۵,۸۸۰ پخش}
تنهاتر ۱۶ تنهاتر
{۱۱۴,۱۱۴ پخش}
شعر و غزل ۱۷ شعر و غزل
{۱۰۰,۲۷۶ پخش}
پاک شو ۱۸ پاک شو
{۱۵,۵۲۲ پخش}
سپیده 2 ۱۹ سپیده 2
{۳۲,۴۳۲ پخش}
ایران ۲۰ ایران
{۶۷,۰۰۲ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای جمشید :

جمشید.
Jamshid


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393