تک آهنگ های جمشید

۱. تمنای وصال {۳۹,۶۷۰ پخش}

۲. هر جور میخوای (ریمیکس Mehdeejay ) {۱۴,۹۶۰ پخش}

۳. ثانیه ها {۸۹,۲۴۷ پخش}

۴. تیزر آلبوم ثانیه ها {۷۰,۹۱۷ پخش}

۵. ای خدا {۱۲۴,۸۴۶ پخش}

۶. حس عاشقی (با باران) {۱۲۸,۳۵۶ پخش}

۷. هر جور میخوای {۳۴۷,۲۷۱ پخش}

۸. ناز مکا (با جمشید) ( از منصور) {۲۸۳,۷۱۷ پخش}

۹. من و این رویا {۱۴۲,۰۲۲ پخش}

۱۰. نمی دونم {۱۳۶,۰۳۲ پخش}

۱۱. عشق بچگی {۸۲,۸۲۰ پخش}

۱۲. بغلم کن {۴۱,۰۵۹ پخش}

۱۳. لالایی برای مادر {۶۹,۷۰۰ پخش}

۱۴. حس عاشقی (همراه باران) {۱۹۵,۰۹۳ پخش}

۱۵. اشتباهی {۳۵,۱۷۸ پخش}

۱۶. تنهاتر {۱۱۲,۶۳۲ پخش}

۱۷. شعر و غزل {۹۸,۲۶۴ پخش}

۱۸. پاک شو {۱۵,۳۹۷ پخش}

۱۹. سپیده 2 {۳۱,۷۹۲ پخش}

۲۰. ایران {۶۵,۶۱۳ پخش}

موزیک ویدیو جمشید

دانلود موزیک ویدیو تمنای وصال جمشید
موزیک ویدیو تمنای وصال

1 هفته و 6 روز پیش
[۲۰,۹۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق بچگی جمشید
موزیک ویدیو عشق بچگی

6 ماه پیش
[۱,۱۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اشتباهی جمشید
موزیک ویدیو اشتباهی

6 ماه پیش
[۴,۰۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ای خدا جمشید
موزیک ویدیو ای خدا

6 ماه پیش
[۹۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بغلم کن جمشید
موزیک ویدیو بغلم کن

6 ماه پیش
[۷۸۰ views]
دانلود موزیک ویدیو منو این رویا جمشید
موزیک ویدیو منو این رویا

6 ماه پیش
[۸۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ثانیه ها جمشید
موزیک ویدیو ثانیه ها

6 ماه پیش
[۷,۸۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ثانیه ها جمشید
موزیک ویدیو ثانیه ها

6 ماه پیش
[۱,۶۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو ای خدا جمشید
موزیک ویدیو ای خدا

1 سال و 9 ماه پیش
[۷,۵۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حس عاشقی (با باران) جمشید
موزیک ویدیو حس عاشقی (با باران)

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۲۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو هر جور میخوای جمشید
موزیک ویدیو هر جور میخوای

1 سال و 5 ماه پیش
[۴,۶۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو من و این رویا جمشید
موزیک ویدیو من و این رویا

2 سال و 11 ماه پیش
[۳,۲۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نمی دونم جمشید
موزیک ویدیو نمی دونم

2 سال و 5 ماه پیش
[۲,۲۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق بچگی جمشید
موزیک ویدیو عشق بچگی

2 سال و 7 ماه پیش
[۱,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو بغلم کن جمشید
موزیک ویدیو بغلم کن

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی برای مادر جمشید
موزیک ویدیو لالایی برای مادر

2 سال و 8 ماه پیش
[۲,۱۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو اشتباهی جمشید
موزیک ویدیو اشتباهی

پیش
[۱,۴۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو پاک شو جمشید
موزیک ویدیو پاک شو

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تَنِک جمشید
موزیک ویدیو تَنِک

1 سال و 3 ماه پیش
[۹۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم جمشید
موزیک ویدیو دوست دارم

1 سال و 2 ماه پیش
[۶,۲۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سپیده جمشید
موزیک ویدیو سپیده

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شک نکن جمشید
موزیک ویدیو شک نکن

1 سال و 3 ماه پیش
[۸۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو کردستان جمشید
موزیک ویدیو کردستان

4 سال و 11 ماه پیش
[۴,۲۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو شعر و غزل جمشید
موزیک ویدیو شعر و غزل

1 سال و 3 ماه پیش
[۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو تنهاتر جمشید
موزیک ویدیو تنهاتر

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۹۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو تنهاتر جمشید
موزیک ویدیو تنهاتر

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۸۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شعر و غزل جمشید
موزیک ویدیو شعر و غزل

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو پاک شو جمشید
موزیک ویدیو پاک شو

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو سپیده 2 جمشید
موزیک ویدیو سپیده 2

1 سال و 3 ماه پیش
[۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران جمشید
موزیک ویدیو ایران

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو می خواستمت جمشید
موزیک ویدیو می خواستمت

1 سال و 3 ماه پیش
[۵۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شناختمت جمشید
موزیک ویدیو شناختمت

4 سال و 11 ماه پیش
[۳,۶۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شیخانی جمشید
موزیک ویدیو شیخانی

4 سال و 11 ماه پیش
[۲,۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ترک غربت جمشید
موزیک ویدیو ترک غربت

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آشتی جمشید
موزیک ویدیو آشتی

پیش
[۳,۹۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو فریبانه جمشید
موزیک ویدیو فریبانه

پیش
[۲,۳۷۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یارا یارا جمشید
موزیک ویدیو یارا یارا

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شاهکار جمشید
موزیک ویدیو شاهکار

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۷۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو من عاشقم جمشید
موزیک ویدیو من عاشقم

4 سال و 11 ماه پیش
[۳,۴۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خوش آمدی جمشید
موزیک ویدیو خوش آمدی

1 سال و 2 ماه پیش
[۳,۶۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو کُردی جمشید
موزیک ویدیو کُردی

پیش
[۱,۱۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق منی جمشید
موزیک ویدیو عشق منی

پیش
[۲,۱۲۱ views]
اسم های مشابه دیگر برای جمشید :

جمشید.
Jamshid


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393