تک آهنگ های جمشید

۱. تمنای وصال {۳۶,۳۹۴ پخش}

۲. هر جور میخوای (ریمیکس Mehdeejay ) {۱۴,۸۹۸ پخش}

۳. ثانیه ها {۸۹,۱۵۴ پخش}

۴. تیزر آلبوم ثانیه ها {۷۰,۹۱۷ پخش}

۵. ای خدا {۱۲۴,۷۰۶ پخش}

۶. حس عاشقی (با باران) {۱۲۸,۱۰۷ پخش}

۷. هر جور میخوای {۳۴۶,۸۹۷ پخش}

۸. ناز مکا (با جمشید) ( از منصور) {۲۸۳,۳۲۷ پخش}

۹. من و این رویا {۱۴۱,۸۰۴ پخش}

۱۰. نمی دونم {۱۳۵,۸۶۰ پخش}

۱۱. عشق بچگی {۸۲,۷۵۸ پخش}

۱۲. بغلم کن {۴۱,۰۲۸ پخش}

۱۳. لالایی برای مادر {۶۹,۶۳۸ پخش}

۱۴. حس عاشقی (همراه باران) {۱۹۴,۷۵۰ پخش}

۱۵. اشتباهی {۳۵,۱۰۰ پخش}

۱۶. تنهاتر {۱۱۲,۵۳۸ پخش}

۱۷. شعر و غزل {۹۸,۲۰۲ پخش}

۱۸. پاک شو {۱۵,۳۹۷ پخش}

۱۹. سپیده 2 {۳۱,۷۱۴ پخش}

۲۰. ایران {۶۵,۵۲۰ پخش}

موزیک ویدیو جمشید

دانلود موزیک ویدیو تمنای وصال جمشید
موزیک ویدیو تمنای وصال

1 هفته پیش
[۱۵,۵۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق بچگی جمشید
موزیک ویدیو عشق بچگی

5 ماه پیش
[۱,۱۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو اشتباهی جمشید
موزیک ویدیو اشتباهی

5 ماه پیش
[۳,۹۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ای خدا جمشید
موزیک ویدیو ای خدا

5 ماه پیش
[۸۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بغلم کن جمشید
موزیک ویدیو بغلم کن

5 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو منو این رویا جمشید
موزیک ویدیو منو این رویا

5 ماه پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ثانیه ها جمشید
موزیک ویدیو ثانیه ها

5 ماه پیش
[۷,۸۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ثانیه ها جمشید
موزیک ویدیو ثانیه ها

5 ماه پیش
[۱,۶۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ای خدا جمشید
موزیک ویدیو ای خدا

1 سال و 8 ماه پیش
[۷,۵۱۹ views]
دانلود موزیک ویدیو حس عاشقی (با باران) جمشید
موزیک ویدیو حس عاشقی (با باران)

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۲۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو هر جور میخوای جمشید
موزیک ویدیو هر جور میخوای

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۵۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو من و این رویا جمشید
موزیک ویدیو من و این رویا

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۲۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو نمی دونم جمشید
موزیک ویدیو نمی دونم

2 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق بچگی جمشید
موزیک ویدیو عشق بچگی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۷۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بغلم کن جمشید
موزیک ویدیو بغلم کن

1 سال و 3 ماه پیش
[۴۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی برای مادر جمشید
موزیک ویدیو لالایی برای مادر

2 سال و 7 ماه پیش
[۲,۰۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اشتباهی جمشید
موزیک ویدیو اشتباهی

پیش
[۱,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پاک شو جمشید
موزیک ویدیو پاک شو

1 سال و 2 ماه پیش
[۵۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو تَنِک جمشید
موزیک ویدیو تَنِک

1 سال و 2 ماه پیش
[۹۲۰ views]
دانلود موزیک ویدیو دوست دارم جمشید
موزیک ویدیو دوست دارم

1 سال و 1 ماه پیش
[۶,۰۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو سپیده جمشید
موزیک ویدیو سپیده

1 سال و 2 ماه پیش
[۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو شک نکن جمشید
موزیک ویدیو شک نکن

1 سال و 2 ماه پیش
[۸۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو کردستان جمشید
موزیک ویدیو کردستان

4 سال و 10 ماه پیش
[۴,۱۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شعر و غزل جمشید
موزیک ویدیو شعر و غزل

1 سال و 2 ماه پیش
[۶۷۰ views]
دانلود موزیک ویدیو تنهاتر جمشید
موزیک ویدیو تنهاتر

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۷۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو تنهاتر جمشید
موزیک ویدیو تنهاتر

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۷۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شعر و غزل جمشید
موزیک ویدیو شعر و غزل

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۸۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پاک شو جمشید
موزیک ویدیو پاک شو

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۱۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سپیده 2 جمشید
موزیک ویدیو سپیده 2

1 سال و 2 ماه پیش
[۵۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ایران جمشید
موزیک ویدیو ایران

1 سال و 2 ماه پیش
[۴۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو می خواستمت جمشید
موزیک ویدیو می خواستمت

1 سال و 2 ماه پیش
[۵۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شناختمت جمشید
موزیک ویدیو شناختمت

4 سال و 10 ماه پیش
[۳,۵۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شیخانی جمشید
موزیک ویدیو شیخانی

4 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو ترک غربت جمشید
موزیک ویدیو ترک غربت

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۲۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آشتی جمشید
موزیک ویدیو آشتی

پیش
[۳,۹۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو فریبانه جمشید
موزیک ویدیو فریبانه

پیش
[۲,۳۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یارا یارا جمشید
موزیک ویدیو یارا یارا

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۳۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شاهکار جمشید
موزیک ویدیو شاهکار

1 سال و 2 ماه پیش
[۲,۶۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو من عاشقم جمشید
موزیک ویدیو من عاشقم

4 سال و 10 ماه پیش
[۳,۴۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خوش آمدی جمشید
موزیک ویدیو خوش آمدی

1 سال و 1 ماه پیش
[۳,۵۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو کُردی جمشید
موزیک ویدیو کُردی

پیش
[۱,۱۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عشق منی جمشید
موزیک ویدیو عشق منی

پیش
[۲,۰۴۳ views]
اسم های مشابه دیگر برای جمشید :

جمشید.
Jamshid


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393