آلبوم های علی سورنا

دانلود آهنگ های جدید علی سورنا

گربه ۱ گربه
{۳,۹۳۱ پخش}
ریمیکس مستی ۲ ریمیکس مستی
{۳,۳۶۶ پخش}
قیامت قلم ۳ قیامت قلم
{۵,۱۴۰ پخش}
یه مشت چاقال ۴ یه مشت چاقال
{۳,۵۵۳ پخش}
دیس آل ۵ دیس آل
{۳,۱۴۶ پخش}
خاک بر سر ما ۶ خاک بر سر ما
{۲,۲۰۶ پخش}
وطن (ریمیکس) ۷ وطن (ریمیکس)
{۶۴۰ پخش}
بادکنک ۸ بادکنک
{۲,۲۶۰ پخش}
تا ابد ۹ تا ابد
{۱,۴۱۴ پخش}
سمفونی تکی ۱۰ سمفونی تکی
{۱,۰۰۴ پخش}
مهره ی برگشت ۱۱ مهره ی برگشت
{۱,۷۱۳ پخش}
هر سال سال ماست ۱۲ هر سال سال ماست
{۱,۱۸۴ پخش}
بکس زیر زمین ۱۳ بکس زیر زمین
{۸۹۲ پخش}
سکوت ۱۴ سکوت
{۲,۰۷۳ پخش}
من جلو دنیا ۱۵ من جلو دنیا
{۵,۰۵۴ پخش}
رقص پاندول ساعت ۱۶ رقص پاندول ساعت
{۱,۱۸۴ پخش}
جرم ۱۷ جرم
{۲,۶۲۴ پخش}
منو روزای تلخ ۱۸ منو روزای تلخ
{۱,۸۷۲ پخش}
بخشیده نمیشی ۱۹ بخشیده نمیشی
{۴,۵۸۲ پخش}
زنجیری (با فرزان) ۲۰ زنجیری (با فرزان)
{۳,۹۴۹ پخش}
سرعت گذر عمر ۲۱ سرعت گذر عمر
{۲۲,۷۷۳ پخش}
تصویری از درد من ۲۲ تصویری از درد من
{۱۸,۴۹۳ پخش}
7خط ۲۳ 7خط
{۱۲,۵۳۵ پخش}
خیس شدی ۲۴ خیس شدی
{۲۱,۰۶۳ پخش}
پایان نامه ۲۵ پایان نامه
{۱۵,۱۶۶ پخش}
به یاد ۲۶ به یاد
{۱۲,۸۴۱ پخش}
وطن ۲۷ وطن
{۱۳,۶۰۰ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393