تک آهنگ های علی سورنا

۱. قیامت قلم {۵,۸۳۴ پخش}

۲. یه مشت چاقال {۳,۹۶۲ پخش}

۳. دیس آل {۳,۵۸۸ پخش}

۴. خاک بر سر ما {۲,۱۲۱ پخش}

۵. وطن (ریمیکس) {۶۸۶ پخش}

۶. بادکنک {۱,۵۹۱ پخش}

۷. تا ابد {۱,۲۴۸ پخش}

۸. سمفونی تکی {۸۵۸ پخش}

۹. مهره ی برگشت {۱,۱۰۷ پخش}

۱۰. هر سال سال ماست {۸۵۸ پخش}

۱۱. بکس زیر زمین {۱,۰۶۰ پخش}

۱۲. سکوت {۲,۹۳۲ پخش}

۱۳. من جلو دنیا {۱۷,۵۱۸ پخش}

۱۴. رقص پاندول ساعت {۲,۱۸۴ پخش}

۱۵. جرم {۷,۲۵۴ پخش}

۱۶. منو روزای تلخ {۳,۰۷۳ پخش}

۱۷. بخشیده نمیشی {۱۶,۶۲۹ پخش}

۱۸. زنجیری (با فرزان) {۱۳,۶۸۱ پخش}

۱۹. سرعت گذر عمر {۸۰,۸۲۳ پخش}

۲۰. تصویری از درد من {۶۵,۲۷۰ پخش}

۲۱. 7خط {۴۴,۲۲۶ پخش}

۲۲. خیس شدی {۶۷,۷۵۰ پخش}

۲۳. پایان نامه {۴۶,۸۱۵ پخش}

۲۴. به یاد {۴۲,۷۲۸ پخش}

۲۵. وطن {۴۳,۱۰۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393