تک آهنگ های علی سورنا

۱. قیامت قلم { خواننده } {۳,۵۱۰ پخش}

۲. یه مشت چاقال { خواننده } {۲,۱۳۷ پخش}

۳. دیس آل { خواننده } {۱,۹۸۱ پخش}

۴. خاک بر سر ما { خواننده } {۱,۲۴۸ پخش}

۵. وطن (ریمیکس) { خواننده } {۳۹۰ پخش}

۶. بادکنک { خواننده } {۶۷۰ پخش}

۷. تا ابد { خواننده } {۸۱۱ پخش}

۸. سمفونی تکی { خواننده } {۵۱۴ پخش}

۹. مهره ی برگشت { خواننده } {۶۷۰ پخش}

۱۰. هر سال سال ماست { خواننده } {۴۵۲ پخش}

۱۱. بکس زیر زمین { خواننده } {۶۵۵ پخش}

۱۲. سکوت { خواننده } {۲,۳۲۴ پخش}

۱۳. من جلو دنیا { خواننده } {۱۷,۰۵۰ پخش}

۱۴. رقص پاندول ساعت { خواننده } {۱,۷۴۷ پخش}

۱۵. جرم { خواننده } {۶,۵۶۷ پخش}

۱۶. منو روزای تلخ { خواننده } {۲,۶۸۳ پخش}

۱۷. بخشیده نمیشی { خواننده } {۱۶,۳۳۳ پخش}

۱۸. زنجیری (با فرزان) { خواننده } {۱۳,۴۱۶ پخش}

۱۹. سرعت گذر عمر { خواننده } {۷۸,۱۴۰ پخش}

۲۰. تصویری از درد من { خواننده } {۶۳,۴۶۰ پخش}

۲۱. 7خط { خواننده } {۴۲,۴۰۰ پخش}

۲۲. خیس شدی { خواننده } {۶۵,۰۳۶ پخش}

۲۳. پایان نامه { خواننده } {۴۴,۴۹۱ پخش}

۲۴. به یاد { خواننده } {۴۱,۰۲۸ پخش}

۲۵. وطن { خواننده } {۴۱,۳۷۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393