تک آهنگ های علی سورنا

۱. قیامت قلم {۶,۲۴۰ پخش}

۲. یه مشت چاقال {۴,۲۵۸ پخش}

۳. دیس آل {۳,۹۰۰ پخش}

۴. خاک بر سر ما {۲,۳۴۰ پخش}

۵. وطن (ریمیکس) {۷۱۷ پخش}

۶. بادکنک {۱,۷۰۰ پخش}

۷. تا ابد {۱,۳۴۱ پخش}

۸. سمفونی تکی {۸۷۳ پخش}

۹. مهره ی برگشت {۱,۲۰۱ پخش}

۱۰. هر سال سال ماست {۸۸۹ پخش}

۱۱. بکس زیر زمین {۱,۱۰۷ پخش}

۱۲. سکوت {۲,۹۷۹ پخش}

۱۳. من جلو دنیا {۱۷,۶۹۰ پخش}

۱۴. رقص پاندول ساعت {۲,۲۳۰ پخش}

۱۵. جرم {۷,۳۰۰ پخش}

۱۶. منو روزای تلخ {۳,۲۶۰ پخش}

۱۷. بخشیده نمیشی {۱۶,۸۰۱ پخش}

۱۸. زنجیری (با فرزان) {۱۳,۶۹۶ پخش}

۱۹. سرعت گذر عمر {۸۱,۱۵۱ پخش}

۲۰. تصویری از درد من {۶۵,۵۵۱ پخش}

۲۱. 7خط {۴۴,۳۶۶ پخش}

۲۲. خیس شدی {۶۸,۲۶۵ پخش}

۲۳. پایان نامه {۴۷,۲۳۶ پخش}

۲۴. به یاد {۴۲,۸۸۴ پخش}

۲۵. وطن {۴۳,۴۶۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393