تک آهنگ های علی سورنا

۱. بخشیده نمیشی {۱۵,۶۰۰ پخش}

۲. زنجیری (با فرزان) {۱۲,۷۹۲ پخش}

۳. سرعت گذر عمر {۷۴,۸۱۷ پخش}

۴. تصویری از درد من {۶۰,۶۹۹ پخش}

۵. 7خط {۳۹,۹۹۸ پخش}

۶. خیس شدی {۶۱,۲۶۱ پخش}

۷. پایان نامه {۴۲,۱۰۴ پخش}

۸. به یاد {۳۹,۰۶۲ پخش}

۹. وطن {۳۸,۸۷۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393