تک آهنگ های علی سورنا

۱. قیامت قلم {۵,۷۵۶ پخش}

۲. یه مشت چاقال {۳,۹۰۰ پخش}

۳. دیس آل {۳,۵۱۰ پخش}

۴. خاک بر سر ما {۲,۰۷۴ پخش}

۵. وطن (ریمیکس) {۶۷۰ پخش}

۶. بادکنک {۱,۴۸۲ پخش}

۷. تا ابد {۱,۲۴۸ پخش}

۸. سمفونی تکی {۸۵۸ پخش}

۹. مهره ی برگشت {۱,۱۰۷ پخش}

۱۰. هر سال سال ماست {۸۵۸ پخش}

۱۱. بکس زیر زمین {۱,۰۲۹ پخش}

۱۲. سکوت {۲,۹۳۲ پخش}

۱۳. من جلو دنیا {۱۷,۵۱۸ پخش}

۱۴. رقص پاندول ساعت {۲,۱۶۸ پخش}

۱۵. جرم {۷,۲۵۴ پخش}

۱۶. منو روزای تلخ {۳,۰۷۳ پخش}

۱۷. بخشیده نمیشی {۱۶,۶۲۹ پخش}

۱۸. زنجیری (با فرزان) {۱۳,۶۸۱ پخش}

۱۹. سرعت گذر عمر {۸۰,۷۴۵ پخش}

۲۰. تصویری از درد من {۶۵,۱۷۶ پخش}

۲۱. 7خط {۴۴,۱۴۸ پخش}

۲۲. خیس شدی {۶۷,۵۳۲ پخش}

۲۳. پایان نامه {۴۶,۶۲۸ پخش}

۲۴. به یاد {۴۲,۶۹۷ پخش}

۲۵. وطن {۴۳,۰۲۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393