تک آهنگ های علی سورنا

۱. بخشیده نمیشی {۱۵,۹۵۸ پخش}

۲. زنجیری (با فرزان) {۱۲,۹۰۱ پخش}

۳. سرعت گذر عمر {۷۵,۰۳۶ پخش}

۴. تصویری از درد من {۶۱,۰۲۷ پخش}

۵. 7خط {۴۰,۱۷۰ پخش}

۶. خیس شدی {۶۱,۷۱۳ پخش}

۷. پایان نامه {۴۲,۳۰۷ پخش}

۸. به یاد {۳۹,۲۰۲ پخش}

۹. وطن {۳۹,۰۶۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393