آلبوم های علی سورنا

دانلود آهنگ های جدید علی سورنا

گربه ۱ گربه
{۳,۴۷۷ پخش}
ریمیکس مستی ۲ ریمیکس مستی
{۳,۱۹۳ پخش}
قیامت قلم ۳ قیامت قلم
{۴,۷۹۱ پخش}
یه مشت چاقال ۴ یه مشت چاقال
{۳,۱۹۳ پخش}
دیس آل ۵ دیس آل
{۲,۸۹۴ پخش}
خاک بر سر ما ۶ خاک بر سر ما
{۱,۹۹۴ پخش}
وطن (ریمیکس) ۷ وطن (ریمیکس)
{۵۸۶ پخش}
بادکنک ۸ بادکنک
{۱,۹۵۸ پخش}
تا ابد ۹ تا ابد
{۱,۲۸۸ پخش}
سمفونی تکی ۱۰ سمفونی تکی
{۹۲۵ پخش}
مهره ی برگشت ۱۱ مهره ی برگشت
{۱,۵۴۸ پخش}
هر سال سال ماست ۱۲ هر سال سال ماست
{۱,۰۴۴ پخش}
بکس زیر زمین ۱۳ بکس زیر زمین
{۸۳۵ پخش}
سکوت ۱۴ سکوت
{۱,۷۱۰ پخش}
من جلو دنیا ۱۵ من جلو دنیا
{۴,۹۲۴ پخش}
رقص پاندول ساعت ۱۶ رقص پاندول ساعت
{۱,۱۱۲ پخش}
جرم ۱۷ جرم
{۲,۵۴۱ پخش}
منو روزای تلخ ۱۸ منو روزای تلخ
{۱,۷۴۶ پخش}
بخشیده نمیشی ۱۹ بخشیده نمیشی
{۴,۴۸۹ پخش}
زنجیری (با فرزان) ۲۰ زنجیری (با فرزان)
{۳,۸۶۲ پخش}
سرعت گذر عمر ۲۱ سرعت گذر عمر
{۲۲,۲۹۱ پخش}
تصویری از درد من ۲۲ تصویری از درد من
{۱۸,۰۰۳ پخش}
7خط ۲۳ 7خط
{۱۲,۲۹۷ پخش}
خیس شدی ۲۴ خیس شدی
{۲۰,۳۷۲ پخش}
پایان نامه ۲۵ پایان نامه
{۱۴,۶۵۵ پخش}
به یاد ۲۶ به یاد
{۱۲,۴۹۲ پخش}
وطن ۲۷ وطن
{۱۳,۰۷۵ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393