تک آهنگ های علی سورنا

۱. قیامت قلم { خواننده } {۲,۶۶۷ پخش}

۲. یه مشت چاقال { خواننده } {۱,۶۲۲ پخش}

۳. دیس آل { خواننده } {۱,۳۴۱ پخش}

۴. خاک بر سر ما { خواننده } {۹۹۸ پخش}

۵. وطن (ریمیکس) { خواننده } {۲۶۵ پخش}

۶. بادکنک { خواننده } {۴۶۸ پخش}

۷. تا ابد { خواننده } {۵۳۰ پخش}

۸. سمفونی تکی { خواننده } {۳۲۷ پخش}

۹. مهره ی برگشت { خواننده } {۴۳۶ پخش}

۱۰. هر سال سال ماست { خواننده } {۳۲۷ پخش}

۱۱. بکس زیر زمین { خواننده } {۴۶۸ پخش}

۱۲. سکوت { خواننده } {۲,۱۲۱ پخش}

۱۳. من جلو دنیا { خواننده } {۱۶,۹۴۱ پخش}

۱۴. رقص پاندول ساعت { خواننده } {۱,۵۶۰ پخش}

۱۵. جرم { خواننده } {۶,۲۵۵ پخش}

۱۶. منو روزای تلخ { خواننده } {۲,۴۳۳ پخش}

۱۷. بخشیده نمیشی { خواننده } {۱۶,۲۰۸ پخش}

۱۸. زنجیری (با فرزان) { خواننده } {۱۳,۲۱۳ پخش}

۱۹. سرعت گذر عمر { خواننده } {۷۷,۴۸۵ پخش}

۲۰. تصویری از درد من { خواننده } {۶۲,۸۹۹ پخش}

۲۱. 7خط { خواننده } {۴۱,۹۴۸ پخش}

۲۲. خیس شدی { خواننده } {۶۴,۳۱۸ پخش}

۲۳. پایان نامه { خواننده } {۴۳,۹۹۲ پخش}

۲۴. به یاد { خواننده } {۴۰,۶۲۲ پخش}

۲۵. وطن { خواننده } {۴۰,۸۲۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393