تک آهنگ های علی سورنا

۱. قیامت قلم {۵,۳۸۲ پخش}

۲. یه مشت چاقال {۳,۶۸۱ پخش}

۳. دیس آل {۳,۲۹۱ پخش}

۴. خاک بر سر ما {۱,۹۵۰ پخش}

۵. وطن (ریمیکس) {۶۲۴ پخش}

۶. بادکنک {۱,۳۱۰ پخش}

۷. تا ابد {۱,۱۸۵ پخش}

۸. سمفونی تکی {۸۱۱ پخش}

۹. مهره ی برگشت {۹۹۸ پخش}

۱۰. هر سال سال ماست {۷۹۵ پخش}

۱۱. بکس زیر زمین {۹۹۸ پخش}

۱۲. سکوت {۲,۸۷۰ پخش}

۱۳. من جلو دنیا {۱۷,۴۴۰ پخش}

۱۴. رقص پاندول ساعت {۲,۰۹۰ پخش}

۱۵. جرم {۷,۰۹۸ پخش}

۱۶. منو روزای تلخ {۳,۰۵۷ پخش}

۱۷. بخشیده نمیشی {۱۶,۵۹۸ پخش}

۱۸. زنجیری (با فرزان) {۱۳,۶۰۳ پخش}

۱۹. سرعت گذر عمر {۸۰,۴۸۰ پخش}

۲۰. تصویری از درد من {۶۴,۹۱۱ پخش}

۲۱. 7خط {۴۳,۸۵۱ پخش}

۲۲. خیس شدی {۶۷,۰۸۰ پخش}

۲۳. پایان نامه {۴۶,۱۱۳ پخش}

۲۴. به یاد {۴۲,۴۳۲ پخش}

۲۵. وطن {۴۲,۸۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393