دانلود آهنگ های جدید علی سورنا

قیامت قلم ۱ قیامت قلم
{۲,۰۸۴ پخش}
یه مشت چاقال ۲ یه مشت چاقال
{۱,۴۳۶ پخش}
دیس آل ۳ دیس آل
{۱,۲۷۴ پخش}
خاک بر سر ما ۴ خاک بر سر ما
{۸۲۸ پخش}
وطن (ریمیکس) ۵ وطن (ریمیکس)
{۲۱۹ پخش}
بادکنک ۶ بادکنک
{۶۶۹ پخش}
تا ابد ۷ تا ابد
{۴۳۹ پخش}
سمفونی تکی ۸ سمفونی تکی
{۲۸۴ پخش}
مهره ی برگشت ۹ مهره ی برگشت
{۴۲۸ پخش}
هر سال سال ماست ۱۰ هر سال سال ماست
{۳۱۶ پخش}
بکس زیر زمین ۱۱ بکس زیر زمین
{۳۷۴ پخش}
سکوت ۱۲ سکوت
{۸۷۱ پخش}
من جلو دنیا ۱۳ من جلو دنیا
{۴,۲۳۳ پخش}
رقص پاندول ساعت ۱۴ رقص پاندول ساعت
{۶۲۲ پخش}
جرم ۱۵ جرم
{۱,۸۱۸ پخش}
منو روزای تلخ ۱۶ منو روزای تلخ
{۸۹۶ پخش}
بخشیده نمیشی ۱۷ بخشیده نمیشی
{۳,۹۵۲ پخش}
زنجیری (با فرزان) ۱۸ زنجیری (با فرزان)
{۳,۲۲۹ پخش}
سرعت گذر عمر ۱۹ سرعت گذر عمر
{۱۹,۳۳۹ پخش}
تصویری از درد من ۲۰ تصویری از درد من
{۱۵,۵۴۱ پخش}
7خط ۲۱ 7خط
{۱۰,۵۲۶ پخش}
خیس شدی ۲۲ خیس شدی
{۱۶,۴۵۲ پخش}
پایان نامه ۲۳ پایان نامه
{۱۱,۷۹۰ پخش}
به یاد ۲۴ به یاد
{۱۰,۵۵۵ پخش}
وطن ۲۵ وطن
{۱۰,۳۸۹ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای علی سورنا :

علی سورنا.
Ali Sorena


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393