تک آهنگ های صادق

۱. شاخص (صادق) ( آلبوم از ماست که بر ماست ) { خواننده } {۳۳,۹۷۶ پخش}

۲. آسمون آبی با امیر خلوت { خواننده } {۱۲,۲۴۶ پخش}

۳. خونه ی بی سقف { خواننده } {۱۸۹,۳۵۲ پخش}

۴. حرف آخر (با علی کمین) { خواننده } {۴۸,۳۷۵ پخش}

۵. شهر من (با حصین) { خواننده } {۳۷,۷۰۵ پخش}

۶. بی دلیل (با مهرداد غفلت) { خواننده } {۳۷,۷۰۵ پخش}

۷. باد و بارون (با حسین ابلیس) { خواننده } {۲۳۷,۹۹۳ پخش}

۸. تکرار { خواننده } {۷۳,۶۰۰ پخش}

۹. برد و باخت (با حسین و سوگند) { خواننده } {۱۹۷,۵۵۸ پخش}

۱۰. اعتراف { خواننده } {۱۲۷,۶۵۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای صادق :

صادق.
Sadegh


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393