تک آهنگ های صادق

۱. نپرس ( آلبوم اوردوز ) {۹۰,۹۳۲ پخش}

۲. شاخص (صادق) ( آلبوم از ماست که بر ماست ) {۳۸,۶۸۸ پخش}

۳. آسمون آبی با امیر خلوت {۱۴,۷۸۸ پخش}

۴. خونه ی بی سقف {۱۹۶,۷۶۲ پخش}

۵. حرف آخر (با علی کمین) {۵۰,۶۶۸ پخش}

۶. شهر من (با حصین) {۳۹,۸۵۸ پخش}

۷. بی دلیل (با مهرداد غفلت) {۳۹,۵۹۲ پخش}

۸. باد و بارون (با حسین ابلیس) {۲۵۲,۵۳۲ پخش}

۹. تکرار {۸۰,۰۲۸ پخش}

۱۰. برد و باخت (با حسین و سوگند) {۲۰۶,۴۰۳ پخش}

۱۱. اعتراف {۱۳۹,۱۳۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای صادق :

صادق.
Sadegh


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393