تک آهنگ های صادق

۱. آسمون آبی با امیر خلوت {۱۱,۴۱۹ پخش}

۲. خونه ی بی سقف {۱۸۷,۳۰۹ پخش}

۳. حرف آخر (با علی کمین) {۴۷,۷۹۸ پخش}

۴. شهر من (با حصین) {۳۷,۱۹۰ پخش}

۵. بی دلیل (با مهرداد غفلت) {۳۷,۲۰۶ پخش}

۶. باد و بارون (با حسین ابلیس) {۲۳۳,۷۱۹ پخش}

۷. تکرار {۷۲,۲۷۴ پخش}

۸. برد و باخت (با حسین و سوگند) {۱۹۵,۲۱۸ پخش}

۹. اعتراف {۱۲۴,۴۵۶ پخش}

۱۰. شاخص (صادق) {۳۰,۶۲۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای صادق :

صادق.
Sadegh


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393