تک آهنگ های صادق

۱. آسمون آبی با امیر خلوت {۱۰,۹۶۶ پخش}

۲. خونه ی بی سقف {۱۸۶,۴۸۲ پخش}

۳. حرف آخر (با علی کمین) {۴۷,۵۹۵ پخش}

۴. شهر من (با حصین) {۳۶,۸۳۱ پخش}

۵. بی دلیل (با مهرداد غفلت) {۳۷,۰۳۴ پخش}

۶. باد و بارون (با حسین ابلیس) {۲۳۱,۶۱۳ پخش}

۷. تکرار {۷۱,۴۶۳ پخش}

۸. برد و باخت (با حسین و سوگند) {۱۹۴,۰۹۵ پخش}

۹. اعتراف {۱۲۳,۱۶۲ پخش}

۱۰. شاخص (صادق) {۲۳,۷۲۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای صادق :

صادق.
Sadegh


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393