آلبوم های ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ های جدید ابراهیم تاتلیس

Saclarin Yol  Getir ۲
{۱,۵۸۴ پخش}
اذان ۴ اذان
{۲۰,۴۵۸ پخش}
bırakın gitsin ۵
Şemmame ۶ Şemmame
{۳۴,۵۵۶ پخش}
Aramam ۷
{۲۰,۳۴۳ پخش}
Leylim Ley ۸
{۱۱,۲۱۰ پخش}
Kal Benim İçin ۹
{۱,۰۴۷ پخش}
Bebegim ۱۰
{۱۴,۶۳۷ پخش}
Bulamadım ۱۱ Bulamadım
{۲۲,۹۳۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو bırakın gitsin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو bırakın gitsin

3 سال و 1 ماه پیش
[۱,۴۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Şemmame ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Şemmame

3 سال و 1 ماه پیش
[۴,۲۰۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Aramam ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Aramam

3 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو Leylim Ley ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Leylim Ley

3 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو Kal Benim İçin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Kal Benim İçin

3 سال و 1 ماه پیش
[۱,۰۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو Bebegim ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bebegim

3 سال و 1 ماه پیش
[۱,۸۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو Bulamadım ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bulamadım

3 سال و 1 ماه پیش
[۱,۹۸۰ views]

This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393