آلبوم های ابراهیم تاتلیس

دانلود آهنگ های جدید ابراهیم تاتلیس

Saclarin Yol  Getir ۲
{۱,۶۴۸ پخش}
اذان ۴ اذان
{۲۱,۰۴۵ پخش}
bırakın gitsin ۵
Şemmame ۶ Şemmame
{۳۵,۵۶۸ پخش}
Aramam ۷
{۲۱,۲۱۴ پخش}
Leylim Ley ۸
{۱۱,۶۷۱ پخش}
Kal Benim İçin ۹
{۱,۰۹۴ پخش}
Bebegim ۱۰
{۱۴,۹۸۶ پخش}
Bulamadım ۱۱ Bulamadım
{۲۴,۳۵۷ پخش}
دانلود موزیک ویدیو bırakın gitsin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو bırakın gitsin

3 سال و 2 ماه پیش
[۱,۴۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو Şemmame ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Şemmame

3 سال و 2 ماه پیش
[۴,۵۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو Aramam ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Aramam

3 سال و 2 ماه پیش
[۳,۰۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Leylim Ley ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Leylim Ley

3 سال و 2 ماه پیش
[۲,۹۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو Kal Benim İçin ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Kal Benim İçin

3 سال و 2 ماه پیش
[۱,۱۱۶ views]
دانلود موزیک ویدیو Bebegim ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bebegim

3 سال و 2 ماه پیش
[۲,۰۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Bulamadım ابراهیم تاتلیس
موزیک ویدیو Bulamadım

3 سال و 2 ماه پیش
[۲,۰۵۲ views]

This page was generated in 0.12 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393