تک آهنگ های امل ساین

۱. گل سنگم { خواننده } {۵۲,۲۶۰ پخش}

۲. سیمین بری (با انوشیروان روحانی و جمشید شیبانی) { خواننده } {۱۰,۸۱۰ پخش}

۳. bu yılda böyle geçti { خواننده } {۱,۲۴۸ پخش}

۴. Sensiz Ey Şuh { خواننده } {۲,۵۵۸ پخش}

۵. AKLINDA MI { خواننده } {۵۶۱ پخش}

۶. Içime Dogdu { خواننده } {۳۷۴ پخش}

۷. Rüyalar Gerçek Olsa { خواننده } {۷۸۰ پخش}

۸. Öyle Sarhoş Olsam ki { خواننده } {۶۳۹ پخش}

۹. Yağdır Mevlam Su { خواننده } {۱,۸۷۲ پخش}

۱۰. Bak Yesil Yesil { خواننده } {۹۸۲ پخش}

۱۱. Ayrılmalıyız Artık { خواننده } {۷۱۷ پخش}

۱۲. Kız Sen İstanbulun Neresindensin { خواننده } {۵,۲۷۲ پخش}

۱۳. Aşkın Kanunu { خواننده } {۴,۸۸۲ پخش}

۱۴. Mavi Boncuk { خواننده } {۲,۶۰۵ پخش}

۱۵. Kemancı { خواننده } {۱,۸۵۶ پخش}

۱۶. Bak Yeşil Yeşil { خواننده } {۱,۵۷۵ پخش}

۱۷. فریده (Feride) { خواننده } {۲۱,۰۴۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امل ساین :

املساین
امل سان
امرسان
امرساین
امیل ساین
Emel Sayın
امل ساین.
Emel Sayin


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393