تک آهنگ های امل ساین

۱. گل سنگم {۵۰,۹۰۲ پخش}

۲. سیمین بری (با انوشیروان روحانی و جمشید شیبانی) {۱۰,۲۴۹ پخش}

۳. bu yılda böyle geçti {۱,۲۱۶ پخش}

۴. Sensiz Ey Şuh {۲,۵۱۱ پخش}

۵. AKLINDA MI {۵۴۶ پخش}

۶. Içime Dogdu {۳۴۳ پخش}

۷. Rüyalar Gerçek Olsa {۷۶۴ پخش}

۸. Öyle Sarhoş Olsam ki {۶۳۹ پخش}

۹. Yağdır Mevlam Su {۱,۸۴۰ پخش}

۱۰. Bak Yesil Yesil {۹۹۸ پخش}

۱۱. Ayrılmalıyız Artık {۶۷۰ پخش}

۱۲. Kız Sen İstanbulun Neresindensin {۵,۱۶۳ پخش}

۱۳. Aşkın Kanunu {۴,۷۱۱ پخش}

۱۴. Mavi Boncuk {۲,۴۸۰ پخش}

۱۵. Kemancı {۱,۶۵۳ پخش}

۱۶. Bak Yeşil Yeşil {۱,۵۶۰ پخش}

۱۷. فریده (Feride) {۲۰,۹۵۰ پخش}

موزیک ویدیو امل ساین

دانلود موزیک ویدیو گل سنگم امل ساین
موزیک ویدیو گل سنگم

2 سال و 5 ماه پیش
[۵,۴۹۱ views]
دانلود موزیک ویدیو Aşkın Kanunu امل ساین
موزیک ویدیو Aşkın Kanunu

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۱۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو Mavi Boncuk امل ساین
موزیک ویدیو Mavi Boncuk

1 سال و 5 ماه پیش
[۴۰۵ views]
دانلود موزیک ویدیو فریده (Feride) امل ساین
موزیک ویدیو فریده (Feride)

2 سال و 5 ماه پیش
[۱,۶۲۲ views]
اسم های مشابه دیگر برای امل ساین :

املساین
امل سان
امرسان
امرساین
امیل ساین
Emel Sayın
امل ساین.
Emel Sayin


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393