تک آهنگ های امل ساین

۱. گل سنگم { خواننده } {۵۳,۵۲۳ پخش}

۲. سیمین بری (با انوشیروان روحانی و جمشید شیبانی) { خواننده } {۱۱,۶۵۳ پخش}

۳. bu yılda böyle geçti { خواننده } {۱,۴۸۲ پخش}

۴. Sensiz Ey Şuh { خواننده } {۳,۰۲۶ پخش}

۵. AKLINDA MI { خواننده } {۵۶۱ پخش}

۶. Içime Dogdu { خواننده } {۳۷۴ پخش}

۷. Rüyalar Gerçek Olsa { خواننده } {۹۲۰ پخش}

۸. Öyle Sarhoş Olsam ki { خواننده } {۶۸۶ پخش}

۹. Yağdır Mevlam Su { خواننده } {۲,۰۷۴ پخش}

۱۰. Bak Yesil Yesil { خواننده } {۱,۲۱۶ پخش}

۱۱. Ayrılmalıyız Artık { خواننده } {۷۱۷ پخش}

۱۲. Kız Sen İstanbulun Neresindensin { خواننده } {۵,۶۰۰ پخش}

۱۳. Aşkın Kanunu { خواننده } {۵,۲۸۸ پخش}

۱۴. Mavi Boncuk { خواننده } {۳,۱۳۵ پخش}

۱۵. Kemancı { خواننده } {۱,۹۱۸ پخش}

۱۶. Bak Yeşil Yeşil { خواننده } {۱,۷۴۷ پخش}

۱۷. فریده (Feride) { خواننده } {۲۱,۴۶۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امل ساین :

املساین
امل سان
امرسان
امرساین
امیل ساین
Emel Sayın
امل ساین.
Emel Sayin


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393