تک آهنگ های شاهین شمس

۱. بغض { خواننده } {۵۴۶ پخش}

۲. بن بست (با شقایق) { خواننده } {۷,۳۰۰ پخش}

۳. لجباز { خواننده } {۹۳ پخش}

۴. توهم { خواننده } {۳۲۷ پخش}

۵. شیما { خواننده } {۵۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین شمس :

شاهین شمس.
Shahin Shams


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393