تک آهنگ های شاهین شمس

۱. بن بست (با شقایق) {۷,۳۰۰ پخش}

۲. لجباز {۹۳ پخش}

۳. توهم {۲۶۵ پخش}

۴. شیما {۴۵۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای شاهین شمس :

شاهین شمس.
Shahin Shams


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393