تک آهنگ های نازی عزیزی

۱. نفرین {۱۷,۱۱۳ پخش}

۲. عشق {۱۲,۵۵۸ پخش}

۳. بهشت رویا {۴۴,۹۷۴ پخش}

۴. غریب {۵۷,۷۹۸ پخش}

۵. انگار عاشق شدم {۶۸,۳۲۸ پخش}

۶. کیژی کوردستان {۱۰,۳۴۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نازی عزیزی :

نازی عزیزی.
Nazi Azizi


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393