تک آهنگ های بیژن کامکار

۱. آواز و ساز {۳۴۳ پخش}

۲. زیبا {۱۰,۲۶۴ پخش}

۳. زهه ماوان {۴,۶۳۳ پخش}

۴. شب چراغ خانه {۴,۴۱۴ پخش}

۵. پیراهن کردی {۱۴,۱۴۹ پخش}

۶. ارومان {۴,۷۵۸ پخش}

۷. نازنین {۴,۲۴۳ پخش}

۸. مستان {۵,۸۵۰ پخش}

۹. من و تو {۳,۵۴۱ پخش}

۱۰. مکتب رندان {۴۶ پخش}

۱۱. کوچه به کوچه {۶,۴۴۲ پخش}

۱۲. خروش کبک {۷۸ پخش}

۱۳. گلشن یار {۲۳۴ پخش}

۱۴. گل نیشان {۵,۵۶۹ پخش}

۱۵. غمگین و دل بشیو {۴,۳۲۱ پخش}

۱۶. گریه نکن {۴,۰۵۶ پخش}

۱۷. گهواره {۹۳ پخش}

۱۸. دستمالتو برگردان {۳,۷۴۴ پخش}

۱۹. بوی همه لالان {۱۰۹ پخش}

۲۰. به روانه {۶۲ پخش}

۲۱. به روه و روه ش {۳۱ پخش}

۲۲. بهار آبیدار {۲,۹۹۵ پخش}

۲۳. بارانه {۵,۲۱۰ پخش}

۲۴. عزیزم تو گل کامی {۸,۰۶۵ پخش}

۲۵. مقانه {۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بیژن کامکار :

بیژن کامکار.
Bijan Kamkar


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393