تک آهنگ های بیژن کامکار

۱. آواز و ساز {۳۷۴ پخش}

۲. زیبا {۱۰,۳۵۸ پخش}

۳. زهه ماوان {۴,۶۸۰ پخش}

۴. شب چراغ خانه {۴,۵۳۹ پخش}

۵. پیراهن کردی {۱۴,۴۹۲ پخش}

۶. ارومان {۴,۹۱۴ پخش}

۷. نازنین {۴,۳۳۶ پخش}

۸. مستان {۵,۹۱۲ پخش}

۹. من و تو {۳,۵۵۶ پخش}

۱۰. مکتب رندان {۴۶ پخش}

۱۱. کوچه به کوچه {۶,۶۹۲ پخش}

۱۲. خروش کبک {۷۸ پخش}

۱۳. گلشن یار {۲۳۴ پخش}

۱۴. گل نیشان {۶,۰۹۹ پخش}

۱۵. غمگین و دل بشیو {۴,۳۹۹ پخش}

۱۶. گریه نکن {۴,۱۴۹ پخش}

۱۷. گهواره {۲۰۲ پخش}

۱۸. دستمالتو برگردان {۳,۷۵۹ پخش}

۱۹. بوی همه لالان {۱۰۹ پخش}

۲۰. به روانه {۷۸ پخش}

۲۱. به روه و روه ش {۴۶ پخش}

۲۲. بهار آبیدار {۲,۹۹۵ پخش}

۲۳. بارانه {۵,۷۰۹ پخش}

۲۴. عزیزم تو گل کامی {۸,۷۸۲ پخش}

۲۵. مقانه {۹۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بیژن کامکار :

بیژن کامکار.
Bijan Kamkar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393