تک آهنگ های بیژن کامکار

۱. آواز و ساز { خواننده } {۳۴۳ پخش}

۲. زیبا { خواننده } {۱۰,۲۶۴ پخش}

۳. زهه ماوان { خواننده } {۴,۶۸۰ پخش}

۴. شب چراغ خانه { خواننده } {۴,۵۳۹ پخش}

۵. پیراهن کردی { خواننده } {۱۴,۳۰۵ پخش}

۶. ارومان { خواننده } {۴,۸۸۲ پخش}

۷. نازنین { خواننده } {۴,۲۹۰ پخش}

۸. مستان { خواننده } {۵,۸۶۵ پخش}

۹. من و تو { خواننده } {۳,۵۵۶ پخش}

۱۰. مکتب رندان { خواننده } {۴۶ پخش}

۱۱. کوچه به کوچه { خواننده } {۶,۵۸۳ پخش}

۱۲. خروش کبک { خواننده } {۷۸ پخش}

۱۳. گلشن یار { خواننده } {۲۳۴ پخش}

۱۴. گل نیشان { خواننده } {۵,۷۴۰ پخش}

۱۵. غمگین و دل بشیو { خواننده } {۴,۳۶۸ پخش}

۱۶. گریه نکن { خواننده } {۴,۱۳۴ پخش}

۱۷. گهواره { خواننده } {۱۸۷ پخش}

۱۸. دستمالتو برگردان { خواننده } {۳,۷۵۹ پخش}

۱۹. بوی همه لالان { خواننده } {۱۰۹ پخش}

۲۰. به روانه { خواننده } {۷۸ پخش}

۲۱. به روه و روه ش { خواننده } {۴۶ پخش}

۲۲. بهار آبیدار { خواننده } {۲,۹۹۵ پخش}

۲۳. بارانه { خواننده } {۵,۴۶۰ پخش}

۲۴. عزیزم تو گل کامی { خواننده } {۸,۲۵۲ پخش}

۲۵. مقانه { خواننده } {۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بیژن کامکار :

بیژن کامکار.
Bijan Kamkar


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393