تک آهنگ های بیژن کامکار

۱. آواز و ساز {۳۴۳ پخش}

۲. زیبا {۱۰,۲۶۴ پخش}

۳. زهه ماوان {۴,۶۶۴ پخش}

۴. شب چراغ خانه {۴,۵۲۴ پخش}

۵. پیراهن کردی {۱۴,۱۹۶ پخش}

۶. ارومان {۴,۸۸۲ پخش}

۷. نازنین {۴,۲۷۴ پخش}

۸. مستان {۵,۸۶۵ پخش}

۹. من و تو {۳,۵۴۱ پخش}

۱۰. مکتب رندان {۴۶ پخش}

۱۱. کوچه به کوچه {۶,۴۸۹ پخش}

۱۲. خروش کبک {۷۸ پخش}

۱۳. گلشن یار {۲۳۴ پخش}

۱۴. گل نیشان {۵,۶۴۷ پخش}

۱۵. غمگین و دل بشیو {۴,۳۲۱ پخش}

۱۶. گریه نکن {۴,۰۵۶ پخش}

۱۷. گهواره {۹۳ پخش}

۱۸. دستمالتو برگردان {۳,۷۴۴ پخش}

۱۹. بوی همه لالان {۱۰۹ پخش}

۲۰. به روانه {۶۲ پخش}

۲۱. به روه و روه ش {۳۱ پخش}

۲۲. بهار آبیدار {۲,۹۹۵ پخش}

۲۳. بارانه {۵,۲۵۷ پخش}

۲۴. عزیزم تو گل کامی {۸,۱۹۰ پخش}

۲۵. مقانه {۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بیژن کامکار :

بیژن کامکار.
Bijan Kamkar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393