تک آهنگ های بیژن کامکار

۱. آواز و ساز {۳۷۴ پخش}

۲. زیبا {۱۰,۳۴۲ پخش}

۳. زهه ماوان {۴,۶۸۰ پخش}

۴. شب چراغ خانه {۴,۵۳۹ پخش}

۵. پیراهن کردی {۱۴,۴۴۵ پخش}

۶. ارومان {۴,۹۱۴ پخش}

۷. نازنین {۴,۳۳۶ پخش}

۸. مستان {۵,۸۹۶ پخش}

۹. من و تو {۳,۵۵۶ پخش}

۱۰. مکتب رندان {۴۶ پخش}

۱۱. کوچه به کوچه {۶,۶۶۱ پخش}

۱۲. خروش کبک {۷۸ پخش}

۱۳. گلشن یار {۲۳۴ پخش}

۱۴. گل نیشان {۶,۰۸۴ پخش}

۱۵. غمگین و دل بشیو {۴,۳۹۹ پخش}

۱۶. گریه نکن {۴,۱۳۴ پخش}

۱۷. گهواره {۲۰۲ پخش}

۱۸. دستمالتو برگردان {۳,۷۵۹ پخش}

۱۹. بوی همه لالان {۱۰۹ پخش}

۲۰. به روانه {۷۸ پخش}

۲۱. به روه و روه ش {۴۶ پخش}

۲۲. بهار آبیدار {۲,۹۹۵ پخش}

۲۳. بارانه {۵,۶۳۱ پخش}

۲۴. عزیزم تو گل کامی {۸,۷۳۶ پخش}

۲۵. مقانه {۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بیژن کامکار :

بیژن کامکار.
Bijan Kamkar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393