تک آهنگ های نازی افشار

۱. رنگین کمون {۲,۱۹۹ پخش}

۲. شاه دخترون {۱,۰۲۹ پخش}

۳. والا بابا این دله {۴,۵۰۸ پخش}

۴. کوچه گرد {۲۳,۶۴۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نازی افشار :

نازی افشار.
Nazi Afshar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393