تک آهنگ های نازی افشار

۱. رنگین کمون (معلق) { خواننده } {۴۶ پخش}

۲. شاه دخترون { خواننده } {۲۹۶ پخش}

۳. والا بابا این دله { خواننده } {۳,۸۳۷ پخش}

۴. کوچه گرد { خواننده } {۲۲,۷۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نازی افشار :

نازی افشار.
Nazi Afshar


This page was generated in 0.03 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393