تک آهنگ های نازی افشار

۱. رنگین کمون {۲,۲۴۶ پخش}

۲. شاه دخترون {۱,۰۴۵ پخش}

۳. والا بابا این دله {۴,۵۵۵ پخش}

۴. کوچه گرد {۲۳,۸۰۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نازی افشار :

نازی افشار.
Nazi Afshar


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393