تک آهنگ های قیصر

۱. کم منو دوست نداشته باش {۹,۹۰۶ پخش}

۲. میگم که بدونی {۵۴,۶۶۲ پخش}

۳. ایران {۴۸,۹۸۴ پخش}

۴. تهران {۳۰,۴۲۰ پخش}

۵. بهارم {۶۴,۸۳۳ پخش}

۶. چه کیفی داره {۶۵,۹۷۲ پخش}

۷. حله {۹۷,۵۷۸ پخش}

۸. اشتباهی {۳۷,۵۶۴ پخش}

۹. تو ماهی {۹۴,۸۴۸ پخش}

۱۰. فرصت {۱۰۳,۳۵۰ پخش}

۱۱. شیرینی {۸۰,۸۸۶ پخش}

۱۲. بهار خانوم {۸۴,۷۰۸ پخش}

۱۳. میدونه {۶۰,۶۶۸ پخش}

۱۴. واویلا لیلی {۲۰۳,۸۷۶ پخش}

۱۵. بعد چند سال {۴۷,۷۰۴ پخش}

۱۶. به تو وابسته شدم {۱۰۷,۳۱۲ پخش}

۱۷. یاد تو {۳۲,۴۷۹ پخش}

۱۸. مریم (نگاه کن تو چشام مریم) {۲۳۱,۶۶۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قیصر :

قیصر.
Gheysar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393