تک آهنگ های قیصر

۱. کم منو دوست نداشته باش {۱۲,۱۶۸ پخش}

۲. میگم که بدونی {۵۷,۰۹۶ پخش}

۳. ایران {۴۹,۳۵۸ پخش}

۴. تهران {۳۰,۶۶۹ پخش}

۵. بهارم {۶۵,۰۲۰ پخش}

۶. چه کیفی داره {۶۶,۱۲۸ پخش}

۷. حله {۹۸,۶۰۷ پخش}

۸. اشتباهی {۳۷,۶۵۸ پخش}

۹. تو ماهی {۹۵,۹۸۶ پخش}

۱۰. فرصت {۱۰۴,۲۷۰ پخش}

۱۱. شیرینی {۸۲,۱۶۵ پخش}

۱۲. بهار خانوم {۸۶,۰۱۸ پخش}

۱۳. میدونه {۶۲,۳۸۴ پخش}

۱۴. واویلا لیلی {۲۰۹,۹۱۳ پخش}

۱۵. بعد چند سال {۴۷,۸۱۴ پخش}

۱۶. به تو وابسته شدم {۱۰۸,۸۷۲ پخش}

۱۷. یاد تو {۳۲,۵۴۱ پخش}

۱۸. مریم (نگاه کن تو چشام مریم) {۲۳۵,۴۹۷ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قیصر :

قیصر.
Gheysar


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393