تک آهنگ های قیصر

۱. کم منو دوست نداشته باش {۱۲,۴۶۴ پخش}

۲. میگم که بدونی {۵۷,۳۱۴ پخش}

۳. ایران {۴۹,۴۰۵ پخش}

۴. تهران {۳۰,۸۸۸ پخش}

۵. بهارم {۶۵,۱۳۰ پخش}

۶. چه کیفی داره {۶۶,۲۶۸ پخش}

۷. حله {۹۸,۶۸۵ پخش}

۸. اشتباهی {۳۷,۶۵۸ پخش}

۹. تو ماهی {۹۶,۱۴۲ پخش}

۱۰. فرصت {۱۰۴,۴۵۷ پخش}

۱۱. شیرینی {۸۲,۲۹۰ پخش}

۱۲. بهار خانوم {۸۶,۳۱۴ پخش}

۱۳. میدونه {۶۲,۶۳۴ پخش}

۱۴. واویلا لیلی {۲۱۰,۸۳۴ پخش}

۱۵. بعد چند سال {۴۷,۸۶۰ پخش}

۱۶. به تو وابسته شدم {۱۰۹,۰۹۰ پخش}

۱۷. یاد تو {۳۲,۶۰۴ پخش}

۱۸. مریم (نگاه کن تو چشام مریم) {۲۳۵,۹۵۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای قیصر :

قیصر.
Gheysar


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393