تک آهنگ های پویان مختاری

۱. درد دیریت { خواننده } {۴,۳۹۹ پخش}

۲. بی قرار { خواننده } {۲۲,۲۹۲ پخش}

۳. ناشادی گرات (با فروزنده) { خواننده } {۸,۸۶۰ پخش}

۴. جوره مو { خواننده } {۶,۴۱۱ پخش}

۵. خیلی هم خو { خواننده } {۱۰,۹۳۵ پخش}

۶. کینه (با فروزنده) { خواننده، آهنگ، شعر } {۴۱,۲۴۶ پخش}

۷. نجوری (با پویان) { خواننده } {۱۰,۲۹۶ پخش}

۸. این منم (با نیما) { خواننده } {۶,۲۲۴ پخش}

۹. باشه برو { خواننده، آهنگ، شعر } {۷,۷۸۴ پخش}

۱۰. مامان { خواننده } {۶,۲۴۰ پخش}

۱۱. سیچه { خواننده } {۲۵,۸۳۳ پخش}

۱۲. نمی دونی چقدر سخته { خواننده } {۱۷,۹۵۵ پخش}

۱۳. از 061 تا 031 { خواننده } {۶,۴۲۷ پخش}

عکس های دیگرپویان مختاری

 عکس پویان مختاری
بی قرار
 عکس پویان مختاری
درد دیریت
اسم های مشابه دیگر برای پویان مختاری :

پویان مختاری.
Pooyan Mokhtari


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393