تک آهنگ های پویان مختاری

۱. درد دیریت { خواننده } {۳,۶۱۹ پخش}

۲. بی قرار { خواننده } {۲۱,۸۵۵ پخش}

۳. ناشادی گرات (با فروزنده) { خواننده } {۷,۲۶۹ پخش}

۴. جوره مو { خواننده } {۶,۰۸۴ پخش}

۵. خیلی هم خو { خواننده } {۱۰,۵۱۴ پخش}

۶. کینه (با فروزنده) { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۹,۸۱۱ پخش}

۷. نجوری (با پویان) { خواننده } {۹,۹۶۸ پخش}

۸. این منم (با نیما) { خواننده } {۶,۰۳۷ پخش}

۹. باشه برو { خواننده، آهنگ، شعر } {۷,۵۳۴ پخش}

۱۰. مامان { خواننده } {۵,۹۵۹ پخش}

۱۱. سیچه { خواننده } {۲۴,۸۵۰ پخش}

۱۲. نمی دونی چقدر سخته { خواننده } {۱۷,۷۵۲ پخش}

۱۳. از 061 تا 031 { خواننده } {۶,۰۳۷ پخش}

عکس های دیگرپویان مختاری

 عکس پویان مختاری
درد دیریت
 عکس پویان مختاری
بی قرار
اسم های مشابه دیگر برای پویان مختاری :

پویان مختاری.
Pooyan Mokhtari


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393