تک آهنگ های پویان مختاری

۱. درد دیریت { خواننده } {۳,۳۵۴ پخش}

۲. بی قرار { خواننده } {۲۱,۶۹۹ پخش}

۳. ناشادی گرات (با فروزنده) { خواننده } {۶,۹۴۲ پخش}

۴. جوره مو { خواننده } {۶,۰۶۸ پخش}

۵. خیلی هم خو { خواننده } {۱۰,۴۰۵ پخش}

۶. کینه (با فروزنده) { خواننده، آهنگ، شعر } {۳۹,۴۵۲ پخش}

۷. نجوری (با پویان) { خواننده } {۹,۹۶۸ پخش}

۸. این منم (با نیما) { خواننده } {۶,۰۰۶ پخش}

۹. باشه برو { خواننده، آهنگ، شعر } {۷,۵۰۳ پخش}

۱۰. مامان { خواننده } {۵,۸۶۵ پخش}

۱۱. سیچه { خواننده } {۲۴,۷۴۱ پخش}

۱۲. نمی دونی چقدر سخته { خواننده } {۱۷,۷۳۷ پخش}

۱۳. از 061 تا 031 { خواننده } {۶,۰۲۱ پخش}

عکس های دیگرپویان مختاری

 عکس پویان مختاری
درد دیریت
 عکس پویان مختاری
بی قرار
اسم های مشابه دیگر برای پویان مختاری :

پویان مختاری.
Pooyan Mokhtari


This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393