تک آهنگ های پویان مختاری

۱. درد دیریت { خواننده } {۴,۸۳۶ پخش}

۲. بی قرار { خواننده } {۲۲,۵۷۳ پخش}

۳. ناشادی گرات (با فروزنده) { خواننده } {۹,۳۴۴ پخش}

۴. جوره مو { خواننده } {۶,۵۸۳ پخش}

۵. خیلی هم خو { خواننده } {۱۱,۳۸۸ پخش}

۶. کینه (با فروزنده) { خواننده، آهنگ، شعر } {۴۱,۷۹۲ پخش}

۷. نجوری (با پویان) { خواننده } {۱۰,۴۵۲ پخش}

۸. این منم (با نیما) { خواننده } {۶,۴۴۲ پخش}

۹. باشه برو { خواننده، آهنگ، شعر } {۷,۸۱۵ پخش}

۱۰. مامان { خواننده } {۶,۳۹۶ پخش}

۱۱. سیچه { خواننده } {۲۶,۲۳۹ پخش}

۱۲. نمی دونی چقدر سخته { خواننده } {۱۸,۲۹۸ پخش}

۱۳. از 061 تا 031 { خواننده } {۶,۵۹۸ پخش}

عکس های دیگرپویان مختاری

 عکس پویان مختاری
بی قرار
 عکس پویان مختاری
درد دیریت
اسم های مشابه دیگر برای پویان مختاری :

پویان مختاری.
Pooyan Mokhtari


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393