تک آهنگ های پویان مختاری

۱. درد دیریت { خواننده } {۴,۵۵۵ پخش}

۲. بی قرار { خواننده } {۲۲,۳۳۹ پخش}

۳. ناشادی گرات (با فروزنده) { خواننده } {۹,۰۱۶ پخش}

۴. جوره مو { خواننده } {۶,۴۷۴ پخش}

۵. خیلی هم خو { خواننده } {۱۱,۱۰۷ پخش}

۶. کینه (با فروزنده) { خواننده، آهنگ، شعر } {۴۱,۴۰۲ پخش}

۷. نجوری (با پویان) { خواننده } {۱۰,۳۷۴ پخش}

۸. این منم (با نیما) { خواننده } {۶,۳۴۹ پخش}

۹. باشه برو { خواننده، آهنگ، شعر } {۷,۷۸۴ پخش}

۱۰. مامان { خواننده } {۶,۲۷۱ پخش}

۱۱. سیچه { خواننده } {۲۵,۹۸۹ پخش}

۱۲. نمی دونی چقدر سخته { خواننده } {۱۸,۱۲۷ پخش}

۱۳. از 061 تا 031 { خواننده } {۶,۵۲۰ پخش}

عکس های دیگرپویان مختاری

 عکس پویان مختاری
بی قرار
 عکس پویان مختاری
درد دیریت
اسم های مشابه دیگر برای پویان مختاری :

پویان مختاری.
Pooyan Mokhtari


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393