تک آهنگ های علیرضا قربانی

۱. دمو آلبوم رفتم و بار سفر بستم {۵۰,۵۲۸ پخش}

۲. مرگ قو {۶۱,۵۱۰ پخش}

۳. تهران {۶۸,۸۵۸ پخش}

۴. شب (بداهه) {۹,۴۶۹ پخش}

۵. شب {۱۸۰,۳۹۸ پخش}

۶. تیتراژ وضعیت سفید {۲۷,۵۹۶ پخش}

۷. رامشگر {۴۸,۵۳۱ پخش}

۸. ساز وآواز بداهه {۲۴,۳۲۰ پخش}

۹. یاد دور دست (اجرای زنده خصوصی ضبط دستی) {۳,۳۰۷ پخش}

۱۰. آواز بداهه همراه با پیانو {۱۵۵,۵۳۲ پخش}

۱۱. رُسوای زمانه {۵۱,۱۰۵ پخش}

۱۲. یار تو هستم  {۲۷۵,۰۷۴ پخش}

۱۳. تا تو هستی و غزل هست {۱۳۶,۲۹۷ پخش}

۱۴. آخرین روزهای زمستان {۶۰,۲۶۲ پخش}

۱۵. جان عاشقی {۳۳۸,۵۹۸ پخش}

۱۶. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۵۵,۱۴۶ پخش}

۱۷. هوای جنون {۱۸۵,۱۰۹ پخش}

۱۸. جدایی(اجرای زنده سال85) {۲,۸۳۹ پخش}

۱۹. سیمرغ {۱۰,۹۳۵ پخش}

۲۰. آلبوم حریق خزان ( دمو ) {۳۴,۷۷۲ پخش}

۲۱. شکایت دل ( ای دل) {۱۱,۷۳۱ پخش}

۲۲. تابهار دلنشین (زنده) {۱۳,۰۵۷ پخش}

۲۳. حالا چرا (زنده) {۵۲,۵۷۲ پخش}

۲۴. زندگی (یک نگاه یار من) {۵۷,۹۰۷ پخش}

۲۵. بی تابی {۴۴,۱۱۶ پخش}

۲۶. گشته خزان {۱۵۷,۳۸۸ پخش}

۲۷. منتظری و قربانی {۱۱,۶۸۴ پخش}

۲۸. تذرو {۴۶,۰۲۰ پخش}

۲۹. کبوتر (اسیران آشنا) {۱۶,۹۷۲ پخش}

۳۰. ای باران {۱۵۷,۹۳۴ پخش}

۳۱. آواز کرک {۵۶,۴۷۲ پخش}

۳۲. یک شب دلی {۱۲۹,۱۳۶ پخش}

۳۳. سایه آفتاب {۹۲,۶۷۹ پخش}

۳۴. تیتراژ سریال مدار صفر درجه {۸۷۷,۰۹۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393