دانلود آهنگ های جدید علیرضا قربانی

پرده نشین ۱ پرده نشین
{۸,۳۱۹ پخش}
مرگ قو ۳ مرگ قو
{۱۴,۶۵۹ پخش}
تهران ۴ تهران
{۱۶,۱۴۲ پخش}
شب (بداهه) ۵ شب (بداهه)
{۲,۳۸۶ پخش}
شب ۶ شب
{۴۲,۶۴۹ پخش}
رامشگر ۸ رامشگر
{۱۱,۹۶۲ پخش}
ساز وآواز بداهه ۹ ساز وآواز بداهه
{۵,۷۹۲ پخش}
رُسوای  زمانه ۱۲ رُسوای زمانه
{۱۲,۰۳۴ پخش}
یار تو هستم  ۱۳ یار تو هستم 
{۶۵,۶۶۷ پخش}
تا تو هستی و غزل هست ۱۴ تا تو هستی و غزل هست
{۳۲,۰۸۳ پخش}
جان عاشقی ۱۶ جان عاشقی
{۸۰,۳۴۴ پخش}
هوای جنون ۱۸ هوای جنون
{۴۴,۷۲۲ پخش}
سیمرغ ۲۰ سیمرغ
{۲,۶۱۰ پخش}
شکایت دل ( ای دل) ۲۲ شکایت دل ( ای دل)
{۳,۱۱۷ پخش}
حالا چرا (زنده) ۲۴ حالا چرا (زنده)
{۱۲,۴۳۰ پخش}
بی تابی ۲۶ بی تابی
{۱۰,۸۶۱ پخش}
گشته خزان ۲۷ گشته خزان
{۳۷,۲۷۸ پخش}
منتظری و قربانی ۲۸ منتظری و قربانی
{۲,۸۸۷ پخش}
تذرو ۲۹ تذرو
{۱۰,۸۰۰ پخش}
ای باران ۳۱ ای باران
{۳۶,۹۱۰ پخش}
آواز کرک ۳۲ آواز کرک
{۱۳,۲۳۳ پخش}
یک شب دلی ۳۳ یک شب دلی
{۳۱,۱۱۸ پخش}
سایه آفتاب ۳۴ سایه آفتاب
{۲۲,۰۷۸ پخش}

موزیک ویدیو

دانلود موزیک ویدیو شب علیرضا قربانی
موزیک ویدیو شب

1 سال و 1 ماه پیش
[۲,۲۱۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.30 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393