تک آهنگ های علیرضا قربانی

۱. دمو آلبوم رفتم و بار سفر بستم {۵۱,۵۱۱ پخش}

۲. مرگ قو {۶۲,۸۳۶ پخش}

۳. تهران {۶۹,۶۲۲ پخش}

۴. شب (بداهه) {۱۰,۱۰۸ پخش}

۵. شب {۱۸۳,۴۰۹ پخش}

۶. تیتراژ وضعیت سفید {۲۹,۵۷۷ پخش}

۷. رامشگر {۵۱,۲۶۱ پخش}

۸. ساز وآواز بداهه {۲۴,۸۱۹ پخش}

۹. یاد دور دست (اجرای زنده خصوصی ضبط دستی) {۳,۹۳۱ پخش}

۱۰. آواز بداهه همراه با پیانو {۱۵۶,۴۲۱ پخش}

۱۱. رُسوای زمانه {۵۱,۸۵۴ پخش}

۱۲. یار تو هستم  {۲۸۱,۶۸۹ پخش}

۱۳. تا تو هستی و غزل هست {۱۳۷,۸۷۲ پخش}

۱۴. آخرین روزهای زمستان {۶۰,۶۸۴ پخش}

۱۵. جان عاشقی {۳۴۵,۲۵۹ پخش}

۱۶. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۵۶,۷۲۱ پخش}

۱۷. هوای جنون {۱۹۰,۴۱۳ پخش}

۱۸. جدایی(اجرای زنده سال85) {۳,۳۸۵ پخش}

۱۹. سیمرغ {۱۱,۱۳۸ پخش}

۲۰. آلبوم حریق خزان ( دمو ) {۳۵,۱۳۱ پخش}

۲۱. شکایت دل ( ای دل) {۱۳,۰۸۸ پخش}

۲۲. تابهار دلنشین (زنده) {۱۴,۲۵۸ پخش}

۲۳. حالا چرا (زنده) {۵۳,۶۴۸ پخش}

۲۴. زندگی (یک نگاه یار من) {۵۹,۴۰۴ پخش}

۲۵. بی تابی {۴۶,۱۲۹ پخش}

۲۶. گشته خزان {۱۶۰,۱۳۴ پخش}

۲۷. منتظری و قربانی {۱۲,۱۳۶ پخش}

۲۸. تذرو {۴۶,۴۱۰ پخش}

۲۹. کبوتر (اسیران آشنا) {۱۷,۸۴۶ پخش}

۳۰. ای باران {۱۵۹,۳۶۹ پخش}

۳۱. آواز کرک {۵۷,۰۳۳ پخش}

۳۲. یک شب دلی {۱۳۲,۳۵۰ پخش}

۳۳. سایه آفتاب {۹۴,۸۴۸ پخش}

۳۴. تیتراژ سریال مدار صفر درجه {۹۰۵,۸۷۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393