تک آهنگ های علیرضا قربانی

۱. دمو آلبوم رفتم و بار سفر بستم {۵۰,۸۲۴ پخش}

۲. مرگ قو {۶۲,۰۸۸ پخش}

۳. تهران {۶۹,۱۵۴ پخش}

۴. شب (بداهه) {۹,۶۴۰ پخش}

۵. شب {۱۸۱,۰۶۹ پخش}

۶. تیتراژ وضعیت سفید {۲۸,۴۰۷ پخش}

۷. رامشگر {۴۸,۸۴۳ پخش}

۸. ساز وآواز بداهه {۲۴,۶۴۸ پخش}

۹. یاد دور دست (اجرای زنده خصوصی ضبط دستی) {۳,۵۲۵ پخش}

۱۰. آواز بداهه همراه با پیانو {۱۵۵,۶۸۸ پخش}

۱۱. رُسوای زمانه {۵۱,۴۰۲ پخش}

۱۲. یار تو هستم  {۲۷۶,۸۳۷ پخش}

۱۳. تا تو هستی و غزل هست {۱۳۶,۷۳۴ پخش}

۱۴. آخرین روزهای زمستان {۶۰,۴۸۱ پخش}

۱۵. جان عاشقی {۳۴۰,۲۵۱ پخش}

۱۶. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۵۵,۵۵۱ پخش}

۱۷. هوای جنون {۱۸۶,۳۱۰ پخش}

۱۸. جدایی(اجرای زنده سال85) {۳,۱۵۱ پخش}

۱۹. سیمرغ {۱۱,۰۱۳ پخش}

۲۰. آلبوم حریق خزان ( دمو ) {۳۴,۸۵۰ پخش}

۲۱. شکایت دل ( ای دل) {۱۲,۵۴۲ پخش}

۲۲. تابهار دلنشین (زنده) {۱۳,۴۷۸ پخش}

۲۳. حالا چرا (زنده) {۵۲,۸۵۲ پخش}

۲۴. زندگی (یک نگاه یار من) {۵۸,۳۹۰ پخش}

۲۵. بی تابی {۴۵,۱۹۳ پخش}

۲۶. گشته خزان {۱۵۸,۲۶۲ پخش}

۲۷. منتظری و قربانی {۱۱,۸۵۶ پخش}

۲۸. تذرو {۴۶,۱۷۶ پخش}

۲۹. کبوتر (اسیران آشنا) {۱۷,۲۳۸ پخش}

۳۰. ای باران {۱۵۸,۳۷۱ پخش}

۳۱. آواز کرک {۵۶,۶۲۸ پخش}

۳۲. یک شب دلی {۱۳۰,۵۰۹ پخش}

۳۳. سایه آفتاب {۹۳,۵۲۲ پخش}

۳۴. تیتراژ سریال مدار صفر درجه {۸۸۴,۰۰۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393