دانلود آهنگ های جدید علیرضا قربانی

پرده نشین ۱ پرده نشین
{۳,۴۷۸ پخش}
مرگ قو ۳ مرگ قو
{۶۳,۳۶۷ پخش}
تهران ۴ تهران
{۶۹,۸۱۰ پخش}
شب (بداهه) ۵ شب (بداهه)
{۱۰,۲۸۰ پخش}
شب ۶ شب
{۱۸۴,۴۸۵ پخش}
تیتراژ وضعیت سفید ۷ تیتراژ وضعیت سفید
{۲۹,۹۵۲ پخش}
رامشگر ۸ رامشگر
{۵۱,۷۱۴ پخش}
ساز وآواز بداهه ۹ ساز وآواز بداهه
{۲۴,۹۶۰ پخش}
رُسوای  زمانه ۱۲ رُسوای زمانه
{۵۲,۰۸۸ پخش}
یار تو هستم  ۱۳ یار تو هستم 
{۲۸۳,۷۱۷ پخش}
تا تو هستی و غزل هست ۱۴ تا تو هستی و غزل هست
{۱۳۸,۶۰۶ پخش}
جان عاشقی ۱۶ جان عاشقی
{۳۴۷,۴۲۷ پخش}
هوای جنون ۱۸ هوای جنون
{۱۹۲,۸۹۴ پخش}
سیمرغ ۲۰ سیمرغ
{۱۱,۲۳۲ پخش}
شکایت دل ( ای دل) ۲۲ شکایت دل ( ای دل)
{۱۳,۴۱۶ پخش}
حالا چرا (زنده) ۲۴ حالا چرا (زنده)
{۵۳,۸۰۴ پخش}
بی تابی ۲۶ بی تابی
{۴۶,۹۵۶ پخش}
گشته خزان ۲۷ گشته خزان
{۱۶۱,۲۱۰ پخش}
منتظری و قربانی ۲۸ منتظری و قربانی
{۱۲,۳۷۰ پخش}
تذرو ۲۹ تذرو
{۴۶,۶۹۰ پخش}
کبوتر (اسیران آشنا) ۳۰ کبوتر (اسیران آشنا)
{۱۹,۶۵۶ پخش}
ای باران ۳۱ ای باران
{۱۵۹,۸۲۲ پخش}
آواز کرک ۳۲ آواز کرک
{۵۷,۲۶۷ پخش}
یک شب دلی ۳۳ یک شب دلی
{۱۳۴,۶۲۸ پخش}
سایه آفتاب ۳۴ سایه آفتاب
{۹۵,۴۷۲ پخش}

موزیک ویدیو

دانلود موزیک ویدیو شب علیرضا قربانی
موزیک ویدیو شب

1 سال و 1 ماه پیش
[۹,۵۷۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393