تک آهنگ های علیرضا قربانی

۱. دمو آلبوم رفتم و بار سفر بستم {۵۱,۴۹۵ پخش}

۲. مرگ قو {۶۲,۷۷۴ پخش}

۳. تهران {۶۹,۵۷۶ پخش}

۴. شب (بداهه) {۱۰,۰۳۰ پخش}

۵. شب {۱۸۳,۲۳۷ پخش}

۶. تیتراژ وضعیت سفید {۲۹,۳۹۰ پخش}

۷. رامشگر {۵۱,۱۵۲ پخش}

۸. ساز وآواز بداهه {۲۴,۸۰۴ پخش}

۹. یاد دور دست (اجرای زنده خصوصی ضبط دستی) {۳,۸۸۴ پخش}

۱۰. آواز بداهه همراه با پیانو {۱۵۶,۳۲۷ پخش}

۱۱. رُسوای زمانه {۵۱,۸۲۳ پخش}

۱۲. یار تو هستم  {۲۸۱,۳۱۴ پخش}

۱۳. تا تو هستی و غزل هست {۱۳۷,۷۴۸ پخش}

۱۴. آخرین روزهای زمستان {۶۰,۶۵۲ پخش}

۱۵. جان عاشقی {۳۴۴,۱۶۷ پخش}

۱۶. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۵۶,۶۱۲ پخش}

۱۷. هوای جنون {۱۸۹,۹۴۵ پخش}

۱۸. جدایی(اجرای زنده سال85) {۳,۳۵۴ پخش}

۱۹. سیمرغ {۱۱,۰۹۱ پخش}

۲۰. آلبوم حریق خزان ( دمو ) {۳۵,۰۸۴ پخش}

۲۱. شکایت دل ( ای دل) {۱۳,۰۲۶ پخش}

۲۲. تابهار دلنشین (زنده) {۱۴,۱۶۴ پخش}

۲۳. حالا چرا (زنده) {۵۳,۶۰۱ پخش}

۲۴. زندگی (یک نگاه یار من) {۵۹,۳۴۲ پخش}

۲۵. بی تابی {۴۶,۰۶۶ پخش}

۲۶. گشته خزان {۱۵۹,۸۲۲ پخش}

۲۷. منتظری و قربانی {۱۲,۱۲۱ پخش}

۲۸. تذرو {۴۶,۳۹۴ پخش}

۲۹. کبوتر (اسیران آشنا) {۱۷,۵۶۵ پخش}

۳۰. ای باران {۱۵۹,۱۸۲ پخش}

۳۱. آواز کرک {۵۶,۹۷۱ پخش}

۳۲. یک شب دلی {۱۳۲,۰۲۲ پخش}

۳۳. سایه آفتاب {۹۴,۷۳۸ پخش}

۳۴. تیتراژ سریال مدار صفر درجه {۹۰۳,۸۶۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393