تک آهنگ های علیرضا قربانی

۱. دمو آلبوم رفتم و بار سفر بستم {۵۱,۳۳۹ پخش}

۲. مرگ قو {۶۲,۷۴۳ پخش}

۳. تهران {۶۹,۵۹۱ پخش}

۴. شب (بداهه) {۹,۹۹۹ پخش}

۵. شب {۱۸۳,۰۹۷ پخش}

۶. تیتراژ وضعیت سفید {۲۹,۳۴۳ پخش}

۷. رامشگر {۵۱,۰۹۰ پخش}

۸. ساز وآواز بداهه {۲۴,۸۱۹ پخش}

۹. یاد دور دست (اجرای زنده خصوصی ضبط دستی) {۳,۸۸۴ پخش}

۱۰. آواز بداهه همراه با پیانو {۱۵۶,۲۹۶ پخش}

۱۱. رُسوای زمانه {۵۱,۸۰۷ پخش}

۱۲. یار تو هستم  {۲۸۱,۰۱۸ پخش}

۱۳. تا تو هستی و غزل هست {۱۳۷,۶۵۴ پخش}

۱۴. آخرین روزهای زمستان {۶۰,۶۵۲ پخش}

۱۵. جان عاشقی {۳۴۳,۸۸۶ پخش}

۱۶. از خون جوانان وطن لاله دمیده {۵۶,۴۵۶ پخش}

۱۷. هوای جنون {۱۸۹,۶۹۶ پخش}

۱۸. جدایی(اجرای زنده سال85) {۳,۳۵۴ پخش}

۱۹. سیمرغ {۱۱,۰۹۱ پخش}

۲۰. آلبوم حریق خزان ( دمو ) {۳۵,۰۶۸ پخش}

۲۱. شکایت دل ( ای دل) {۱۳,۰۱۰ پخش}

۲۲. تابهار دلنشین (زنده) {۱۴,۱۴۹ پخش}

۲۳. حالا چرا (زنده) {۵۳,۶۰۱ پخش}

۲۴. زندگی (یک نگاه یار من) {۵۹,۳۱۱ پخش}

۲۵. بی تابی {۴۶,۰۵۱ پخش}

۲۶. گشته خزان {۱۵۹,۷۲۸ پخش}

۲۷. منتظری و قربانی {۱۲,۱۲۱ پخش}

۲۸. تذرو {۴۶,۳۹۴ پخش}

۲۹. کبوتر (اسیران آشنا) {۱۷,۵۶۵ پخش}

۳۰. ای باران {۱۵۹,۰۲۶ پخش}

۳۱. آواز کرک {۵۶,۹۷۱ پخش}

۳۲. یک شب دلی {۱۳۱,۹۲۹ پخش}

۳۳. سایه آفتاب {۹۴,۶۹۲ پخش}

۳۴. تیتراژ سریال مدار صفر درجه {۹۰۲,۹۱۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای علیرضا قربانی :

علی رضا قربانی
علیرضاقربانی
علی قربانی
علیرضا قربانی در 15 بهمن متولد شد.
Alireza Ghorbani


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393