تک آهنگ های روحپرور

۱. سنگه دلت (تنگه دلت) {۶۲,۵۰۹ پخش}

۲. آلبوم فرزانه 2 {۲۵,۴۴۳ پخش}

۳. مگر گناه کردم {۹۳,۱۷۸ پخش}

۴. ساقی {۶۸,۹۳۶ پخش}

۵. آلبوم فرزانه 1 {۱,۵۹۱ پخش}

۶. گناها (آلبوم کامل) {۱۰,۶۳۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای روحپرور :

روح پرور
روحپرور.
Roohparvar


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393