تک آهنگ های ایوب قلعه

۱. زنجیری ( از حمزه محمدی) {۱,۵۷۵ پخش}

۲. یه بار دیگه ما رو ببخش {۲,۰۵۹ پخش}

۳. امسال بدون تو {۱,۱۰۷ پخش}

۴. متاسفم ارات {۱,۱۸۵ پخش}

۵. تو این روزا {۱۶,۴۴۲ پخش}

۶. داد و بیداد {۱,۲۶۳ پخش}

۷. بچو بچو (با محراب عسکری) {۱,۶۶۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای ایوب قلعه :

عیوب قلعه
ایوب قلعه.
Ayub Ghaleh


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393