تک آهنگ های صادق نوجوکی

۱. بیقرار {۴,۶۳۳ پخش}

۲. نگار خوش ادا {۳۵,۳۶۵ پخش}

۳. زمونه {۱۹,۰۹۴ پخش}

۴. حالا لالای لالای (شب عشق هایده) ( از ابی) {۱۱۷,۷۹۵ پخش}

۵. آقاجون ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۱۱۰,۰۸۹ پخش}

۶. سرو ناز ( از آلبوم دو پرنده از ستار) {۴۰,۷۱۶ پخش}

۷. گلایه ( از آلبوم گلایه از ستار) {۱۳۷,۹۹۷ پخش}

۸. مسافر ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۱۳۰,۴۴۷ پخش}

۹. خونه عشق ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۲۹۱,۴۲۳ پخش}

۱۰. گل بیتا ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۱۷۵,۹۰۵ پخش}

۱۱. شیرین شیرین ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۲۷۴,۹۹۶ پخش}

۱۲. شام مهتاب ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۸۸۵,۷۸۳ پخش}

۱۳. حریر ماه ( از آلبوم پیروزی از امید) {۸۹,۳۸۸ پخش}

۱۴. عروس ( از آلبوم ترمه و یاس از فرامرز آصف) {۲۰۳,۱۱۲ پخش}

۱۵. شوریده سر ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۱۴۸,۸۲۴ پخش}

۱۶. شب عشق ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۶۱۷,۷۲۸ پخش}

۱۷. رودخونه ها ( از آلبوم تهرون از رامش) {۲۷۹,۶۹۲ پخش}

۱۸. گل واژه ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۹۲,۰۷۱ پخش}

۱۹. قصه ی عشق ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۴۷۹,۰۱۳ پخش}

۲۰. لیلا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۴,۷۲۴ پخش}

۲۱. دیوونه خونه ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۲,۰۴۰ پخش}

۲۲. کوچه ی وفا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۹۹,۹۰۲ پخش}

۲۳. مصلوب ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۱۰۱,۸۵۲ پخش}

۲۴. مصلوب ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۳۵,۶۹۲ پخش}

۲۵. بی بی جون ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۰,۷۳۲ پخش}

۲۶. گیسو پریشون ( از آلبوم تابلو از شراره) {۳,۵۴۱ پخش}

۲۷. دیوونه بازار ( از آلبوم دعا از شهرام صولتی) {۱,۹۹۶ پخش}

۲۸. حرف بزن ( از آلبوم ماهیگیر از مازیار) {۴۴,۰۵۴ پخش}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۶۲,۳۳۷ پخش}

۳۰. نشانی از تو میبینم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۸۲,۱۹۶ پخش}

۳۱. روزگار نامهربون ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۹۱,۲۷۵ پخش}

۳۲. ندیم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۱۲۸,۴۰۳ پخش}

۳۳. یار شیرین ( از آلبوم سراب از لیلا فروهر) {۲۲۳,۹۲۲ پخش}

۳۴. نازنین ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۶۴,۴۱۲ پخش}

۳۵. عروسی ( از آلبوم قدم رنجه از ستار) {۲۳۱,۶۶۰ پخش}

۳۶. گل ناز ( از آلبوم ایران از ستار) {۵۷,۵۳۲ پخش}

۳۷. سپید و سیاه ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۱,۱۶۸ پخش}

۳۸. آشتی ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۴,۶۶۲ پخش}

۳۹. مهر دوست ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۲۸,۹۰۶ پخش}

۴۰. سر سپرده ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۱۴۵,۱۸۹ پخش}

۴۱. ناجی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۹۰,۲۴۲ پخش}

۴۲. خالق ( از آلبوم قله (Peak) از آرمان) {۱,۰۷۶ پخش}

۴۳. ارباب وفا ( از آلبوم مسافر از معین) {۱۲۷,۲۸۰ پخش}

۴۴. تا از در اومد ( از آلبوم نماز از معین) {۸۲,۴۴۶ پخش}

۴۵. ننه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۲۱۴,۷۱۸ پخش}

۴۶. سکه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۱۶۵,۵۶۲ پخش}

۴۷. طناز ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۲۱۳,۱۱۱ پخش}

۴۸. سفره ( از آلبوم هوس از معین) {۱۰۷,۹۰۵ پخش}

۴۹. قوم به حج رفته ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۲۱,۲۶۲ پخش}

۵۰. درویش ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۱۲,۷۶۰ پخش}

۵۱. زبان نگاه ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۶۰,۳۲۵ پخش}

۵۲. مهتاب ( از آلبوم هر دو عاشق از امید) {۱۱۶,۴۸۵ پخش}

۵۳. نعمت عشق ( از آلبوم نفس از گوگوش) {۲۴,۷۲۶ پخش}

۵۴. راوی ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۳۰۰,۸۹۲ پخش}

۵۵. زمونه ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۱۳۷,۰۶۱ پخش}

۵۶. شب عاشقان ( از آلبوم شب عاشقان (هایده و ستار) از هایده) {۱۳۴,۲۳۸ پخش}

۵۷. خاک من (عارف) ( از آلبوم خانه سرخ از عارف) {۷,۵۸۱ پخش}

۵۸. عاشق ندیده ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۳۳,۵۴۰ پخش}

۵۹. زنگ عشق ( از آلبوم وسوسه از شهرام صولتی) {۳۹,۰۱۵ پخش}

۶۰. تو نشنیدی صدات کردم ( از آلبوم نوای عشق از مارتیک) {۱۴۱,۲۷۳ پخش}

۶۱. امید به فردا ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۳,۳۵۴ پخش}

۶۲. هدیه ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۱۰۰,۲۴۵ پخش}

۶۳. سه روز عاشقه ( از آلبوم فریاد از بهارک) {۶,۰۲۱ پخش}

۶۴. طعنه ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۱۴۰,۰۸۸ پخش}

۶۵. مونس ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۲۴۱,۶۷۵ پخش}

۶۶. عاشقانه ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۳۸,۸۷۵ پخش}

۶۷. دو دلبر(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۷۱۶ پخش}

۶۸. مهمون(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۴۶,۱۲۹ پخش}

۶۹. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱۳,۲۹۱ پخش}

۷۰. رنگ عشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۲,۲۹۳ پخش}

۷۱. یاد تو هستم(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۹۱۸ پخش}

۷۲. غریب عاشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۲۸,۸۶۰ پخش}

۷۳. سوگلی ( از آلبوم زن از شهره صولتی) {۱۷۷,۹۶۴ پخش}

۷۴. دیروز و امروز ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۷۰,۶۰۵ پخش}

۷۵. دل بیقرار ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۱۱۹,۶۶۷ پخش}

۷۶. یار نازنین ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۸۲,۸۸۲ پخش}

۷۷. السون و ولسون ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۳۸,۱۷۳ پخش}

۷۸. دو دلبر (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸,۳۹۲ پخش}

۷۹. مهمون (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۱,۵۷۵ پخش}

۸۰. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۶۱,۸۳۸ پخش}

۸۱. رنگ عشق (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۹۳۶ پخش}

۸۲. یا تو هستم (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸,۲۶۸ پخش}

۸۳. غریبه (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۳,۷۷۵ پخش}

۸۴. راز هلن ( از آلبوم راز هلن از هلن) {۵۴,۴۲۸ پخش}

۸۵. سلطان عشق ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۴۴,۱۳۲ پخش}

۸۶. نازنین ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۲۸,۱۱۱ پخش}

۸۷. معرفت عشق ( از آلبوم آتش روی یخ از بیژن مرتضوی) {۷۲,۹۴۵ پخش}

۸۸. اینه دنیا ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۳۱,۳۹۸ پخش}

۸۹. عالم عشق ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۵۴۷,۸۷۲ پخش}

۹۰. دل دیوونه ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۹۳,۰۱۸ پخش}

۹۱. مسافر غریب ( از آلبوم هم زبونم باش از حمیرا) {۳۱۴,۰۵۹ پخش}

۹۲. باریکلا ( از آلبوم باریکلا از شهرام صولتی) {۷۲,۵۴۰ پخش}

۹۳. گل گشت ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۸۴,۸۱۷ پخش}

۹۴. گل بانو ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۲۰۶,۷۷۸ پخش}

۹۵. به تو گفتم نگفتم ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۹۰,۶۴۳ پخش}

۹۶. سر سپرده (ستار) ( از آلبوم ستار٬ ابی٬ شاهرخ٬ حمید٬ نادر٬ غیابی از ستار) {۱۱۹,۹۳۲ پخش}

۹۷. فدات شم ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۶۶,۵۱۸ پخش}

۹۸. بی نوا دل ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۱۳۷,۶۲۳ پخش}

۹۹. سر سپرده ( از آلبوم اجرای زنده دبی (کنسرت 1390) از ستار) {۲۲,۲۱۴ پخش}

۱۰۰. بهار عشق ( از آلبوم خاطرات از لیلا فروهر) {۳۳۰,۸۱۳ پخش}

موزیک ویدیو صادق نوجوکی

دانلود موزیک ویدیو نگار خوش ادا صادق نوجوکی
موزیک ویدیو نگار خوش ادا

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زمونه صادق نوجوکی
موزیک ویدیو زمونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۵۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ولوله صادق نوجوکی
موزیک ویدیو ولوله

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۲۸۸ views]
اسم های مشابه دیگر برای صادق نوجوکی :

صادق نجوکی
صادق نوجوکی.
Sadegh Nojooki


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393