تک آهنگ های صادق نوجوکی

۱. بیقرار { خواننده، آهنگ، تنظیم } {۴,۷۷۳ پخش}

۲. بهار عشق ( آلبوم خاطرات از لیلا فروهر ) { آهنگ } {۳۳۶,۴۴۵ پخش}

۳. نگار خوش ادا { خواننده، آهنگ } {۳۵,۹۴۲ پخش}

۴. سر سپرده ( آلبوم اجرای زنده دبی (کنسرت 1390) از ستار ) { آهنگ } {۲۲,۴۶۴ پخش}

۵. فدات شم ( آلبوم بی نوا دل از مهستی ) { آهنگ } {۶۷,۴۵۴ پخش}

۶. بی نوا دل ( آلبوم بی نوا دل از مهستی ) { آهنگ } {۱۳۸,۶۰۶ پخش}

۷. زمونه { خواننده } {۱۹,۵۳۱ پخش}

۸. حالا لالای لالای (شب عشق هایده) ( از ابی) { آهنگ } {۱۱۸,۳۱۰ پخش}

۹. سر سپرده (ستار) ( آلبوم ستار٬ ابی٬ شاهرخ٬ حمید٬ نادر٬ غیابی از ستار ) { آهنگ } {۱۲۱,۱۸۰ پخش}

۱۰. به تو گفتم نگفتم ( آلبوم طلوع از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۱,۳۷۶ پخش}

۱۱. گل گشت ( آلبوم گل بانو از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۸۵,۰۲۰ پخش}

۱۲. گل بانو ( آلبوم گل بانو از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۲۰۷,۵۷۳ پخش}

۱۳. باریکلا ( آلبوم باریکلا از شهرام صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۷۳,۱۴۸ پخش}

۱۴. مسافر غریب ( آلبوم هم زبونم باش از حمیرا ) { آهنگ } {۳۲۱,۰۱۶ پخش}

۱۵. اینه دنیا ( آلبوم قناری از حمیرا ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۳,۰۹۹ پخش}

۱۶. عالم عشق ( آلبوم قناری از حمیرا ) { آهنگ، تنظیم } {۵۵۷,۱۲۲ پخش}

۱۷. دل دیوونه ( آلبوم قناری از حمیرا ) { آهنگ، تنظیم } {۱۹۴,۷۰۳ پخش}

۱۸. معرفت عشق ( آلبوم آتش روی یخ از بیژن مرتضوی ) { آهنگ، تنظیم } {۷۳,۱۴۸ پخش}

۱۹. سلطان عشق ( آلبوم سلطان عشق از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۴۴,۳۱۹ پخش}

۲۰. نازنین ( آلبوم سلطان عشق از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۲۸,۳۶۰ پخش}

۲۱. راز هلن ( آلبوم راز هلن از هلن ) { آهنگ، تنظیم } {۵۴,۵۸۴ پخش}

۲۲. دو دلبر (مارتیک) ( آلبوم مهمون از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۸,۵۱۷ پخش}

۲۳. مهمون (شهره) ( آلبوم مهمون از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۶۰۶ پخش}

۲۴. ماه (مارتیک) ( آلبوم مهمون از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۶۲,۴۶۲ پخش}

۲۵. رنگ عشق (شهره) ( آلبوم مهمون از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۹۳۶ پخش}

۲۶. یا تو هستم (مارتیک) ( آلبوم مهمون از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۸,۹۸۵ پخش}

۲۷. غریبه (شهره) ( آلبوم مهمون از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۳,۸۰۶ پخش}

۲۸. دیروز و امروز ( آلبوم صدای پا از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۷۱,۷۷۵ پخش}

۲۹. دل بیقرار ( آلبوم صدای پا از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۱۲۰,۵۴۱ پخش}

۳۰. یار نازنین ( آلبوم صدای پا از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۸۳,۹۲۸ پخش}

۳۱. السون و ولسون ( آلبوم صدای پا از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۳۸,۷۰۳ پخش}

۳۲. سوگلی ( آلبوم زن از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۱۸۱,۰۵۳ پخش}

۳۳. دو دلبر(مارتیک) ( آلبوم مهمون از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۷۳۱ پخش}

۳۴. مهمون(شهره) ( آلبوم مهمون از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۴۶,۷۳۷ پخش}

۳۵. ماه (مارتیک) ( آلبوم مهمون از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳,۴۱۶ پخش}

۳۶. رنگ عشق(شهره) ( آلبوم مهمون از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۲,۳۲۴ پخش}

۳۷. یاد تو هستم(مارتیک) ( آلبوم مهمون از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۹۵۰ پخش}

۳۸. غریب عاشق(شهره) ( آلبوم مهمون از شهره صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹,۲۸۱ پخش}

۳۹. عاشقانه ( آلبوم غروب از شاهرخ ) { آهنگ } {۳۹,۲۰۲ پخش}

۴۰. طعنه ( آلبوم سپیده دم از مهستی ) { آهنگ، تنظیم } {۱۴۰,۸۰۵ پخش}

۴۱. مونس ( آلبوم سپیده دم از مهستی ) { آهنگ، تنظیم } {۲۴۳,۲۱۹ پخش}

۴۲. سه روز عاشقه ( آلبوم فریاد از بهارک ) { آهنگ، تنظیم } {۶,۰۹۹ پخش}

۴۳. امید به فردا ( آلبوم هدیه از ناهید ) { آهنگ، تنظیم } {۳,۵۱۰ پخش}

۴۴. هدیه ( آلبوم هدیه از ناهید ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۱,۶۳۴ پخش}

۴۵. تو نشنیدی صدات کردم ( آلبوم نوای عشق از مارتیک ) { آهنگ، تنظیم } {۱۴۱,۷۷۲ پخش}

۴۶. زنگ عشق ( آلبوم وسوسه از شهرام صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۳۹,۴۶۸ پخش}

۴۷. عاشق ندیده ( آلبوم اکسیژن از نوش آفرین ) { آهنگ } {۳۳,۶۳۳ پخش}

۴۸. خاک من (عارف) ( آلبوم خانه سرخ از عارف ) { آهنگ } {۷,۶۷۵ پخش}

۴۹. شب عاشقان ( آلبوم شب عاشقان (هایده و ستار) از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۵,۲۸۳ پخش}

۵۰. راوی ( آلبوم شانه هایت از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۳۰۲,۷۸۰ پخش}

۵۱. زمونه ( آلبوم شانه هایت از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۸,۶۸۴ پخش}

۵۲. نعمت عشق ( آلبوم نفس از گوگوش ) { آهنگ } {۲۴,۹۷۵ پخش}

۵۳. مهتاب ( آلبوم هر دو عاشق از امید ) { آهنگ، تنظیم } {۱۱۷,۴۰۵ پخش}

۵۴. قوم به حج رفته ( آلبوم زبان نگاه از شکیلا ) { آهنگ، تنظیم } {۲۱,۳۴۰ پخش}

۵۵. درویش ( آلبوم زبان نگاه از شکیلا ) { آهنگ، تنظیم } {۱۲,۸۲۳ پخش}

۵۶. زبان نگاه ( آلبوم زبان نگاه از شکیلا ) { آهنگ، تنظیم } {۶۰,۶۳۷ پخش}

۵۷. سفره ( آلبوم هوس از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۸,۶۶۹ پخش}

۵۸. طناز ( آلبوم یکی را دوست میدارم از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۲۱۴,۷۰۲ پخش}

۵۹. ننه ( آلبوم به تو می اندیشم از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۲۱۵,۷۱۶ پخش}

۶۰. سکه ( آلبوم به تو می اندیشم از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۱۶۶,۷۹۵ پخش}

۶۱. تا از در اومد ( آلبوم نماز از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۸۲,۹۷۶ پخش}

۶۲. ارباب وفا ( آلبوم مسافر از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۱۲۸,۰۷۶ پخش}

۶۳. خالق ( آلبوم قله (Peak) از آرمان ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۱۰۷ پخش}

۶۴. ناجی ( آلبوم پنجره از معین ) { آهنگ، تنظیم } {۱۹۱,۱۳۱ پخش}

۶۵. مهر دوست ( آلبوم شازده خانوم از ستار ) { آهنگ } {۲۹,۲۹۶ پخش}

۶۶. سر سپرده ( آلبوم شازده خانوم از ستار ) { آهنگ } {۱۴۵,۷۵۰ پخش}

۶۷. گل ناز ( آلبوم ایران از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۵۷,۹۵۴ پخش}

۶۸. سپید و سیاه ( آلبوم ایران از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۴۱,۸۷۰ پخش}

۶۹. آشتی ( آلبوم ایران از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۴۵,۴۸۹ پخش}

۷۰. عروسی ( آلبوم قدم رنجه از ستار ) { آهنگ } {۲۳۳,۷۳۴ پخش}

۷۱. نازنین ( آلبوم Love Story از لیلا فروهر ) { آهنگ، تنظیم } {۶۵,۲۳۹ پخش}

۷۲. یار شیرین ( آلبوم سراب از لیلا فروهر ) { آهنگ، تنظیم } {۲۲۷,۷۹۱ پخش}

۷۳. نشانی از تو میبینم ( آلبوم ندیم از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۸۲,۹۷۶ پخش}

۷۴. روزگار نامهربون ( آلبوم ندیم از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۹۲,۲۴۲ پخش}

۷۵. ندیم ( آلبوم ندیم از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۲۹,۵۵۸ پخش}

۷۶. همسفر ( آلبوم تلخ و شیرین از شیلا ) { آهنگ، تنظیم } {۶۲,۷۷۴ پخش}

۷۷. حرف بزن ( آلبوم ماهیگیر از مازیار ) { آهنگ } {۴۴,۲۸۸ پخش}

۷۸. دیوونه بازار ( آلبوم دعا از شهرام صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۲,۰۹۰ پخش}

۷۹. گیسو پریشون ( آلبوم تابلو از شراره ) { آهنگ، تنظیم } {۳,۷۷۵ پخش}

۸۰. بی بی جون ( آلبوم هیچستان از شهرام صولتی ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰,۸۱۰ پخش}

۸۱. مصلوب ( آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۵,۸۱۷ پخش}

۸۲. مصلوب ( آلبوم جنگل از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۲,۷۲۶ پخش}

۸۳. لیلا ( آلبوم پرسه های عاشقانه از امید ) { آهنگ، تنظیم } {۷۵,۱۷۶ پخش}

۸۴. دیوونه خونه ( آلبوم پرسه های عاشقانه از امید ) { آهنگ، تنظیم } {۷۲,۴۴۶ پخش}

۸۵. کوچه ی وفا ( آلبوم پرسه های عاشقانه از امید ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۰,۶۲۰ پخش}

۸۶. گل واژه ( آلبوم کوه یخ از ابی ) { آهنگ } {۹۲,۵۸۶ پخش}

۸۷. قصه ی عشق ( آلبوم کوه یخ از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۴۸۷,۸۲۷ پخش}

۸۸. رودخونه ها ( آلبوم تهرون از رامش ) { آهنگ } {۲۸۲,۴۲۲ پخش}

۸۹. شوریده سر ( آلبوم شب عشق از هایده ) { آهنگ، تنظیم } {۱۵۰,۱۰۳ پخش}

۹۰. شب عشق ( آلبوم شب عشق از هایده ) { آهنگ } {۶۲۷,۱۰۴ پخش}

۹۱. عروس ( آلبوم ترمه و یاس از فرامرز آصف ) { آهنگ، تنظیم } {۲۰۶,۵۱۲ پخش}

۹۲. حریر ماه ( آلبوم پیروزی از امید ) { آهنگ، تنظیم } {۸۹,۹۶۵ پخش}

۹۳. گل بیتا ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۷,۷۳۰ پخش}

۹۴. شیرین شیرین ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۷۹,۰۳۷ پخش}

۹۵. شام مهتاب ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۸۹۹,۹۶۴ پخش}

۹۶. مسافر ( آلبوم نگاه تو از هلن ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۱,۳۰۵ پخش}

۹۷. خونه عشق ( آلبوم نگاه تو از هلن ) { آهنگ } {۲۹۴,۲۶۲ پخش}

۹۸. گلایه ( آلبوم گلایه از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۸,۳۵۶ پخش}

۹۹. سرو ناز ( آلبوم دو پرنده از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۴۰,۷۷۸ پخش}

۱۰۰. آقاجون ( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) { آهنگ } {۱۱۰,۷۲۸ پخش}

موزیک ویدیو صادق نوجوکی

دانلود موزیک ویدیو نگار خوش ادا صادق نوجوکی
موزیک ویدیو نگار خوش ادا

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۸۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو زمونه صادق نوجوکی
موزیک ویدیو زمونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۷۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو ولوله صادق نوجوکی
موزیک ویدیو ولوله

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۹۷۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای صادق نوجوکی :

صادق نجوکی
صادق نوجوکی.
Sadegh Nojooki


This page was generated in 0.20 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393