تک آهنگ های صادق نوجوکی

۱. بیقرار {۴,۵۷۰ پخش}

۲. نگار خوش ادا {۳۵,۲۸۷ پخش}

۳. زمونه {۱۸,۸۶۰ پخش}

۴. حالا لالای لالای (شب عشق هایده) ( از ابی) {۱۱۷,۶۲۴ پخش}

۵. آقاجون ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۱۰۹,۷۶۱ پخش}

۶. سرو ناز ( از آلبوم دو پرنده از ستار) {۴۰,۵۹۱ پخش}

۷. گلایه ( از آلبوم گلایه از ستار) {۱۳۷,۸۲۶ پخش}

۸. مسافر ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۱۳۰,۱۰۴ پخش}

۹. خونه عشق ( از آلبوم نگاه تو از هلن) {۲۹۰,۶۷۴ پخش}

۱۰. گل بیتا ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۱۷۵,۵۴۶ پخش}

۱۱. شیرین شیرین ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۲۷۳,۵۱۴ پخش}

۱۲. شام مهتاب ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۸۸۱,۶۶۵ پخش}

۱۳. حریر ماه ( از آلبوم پیروزی از امید) {۸۹,۲۴۷ پخش}

۱۴. عروس ( از آلبوم ترمه و یاس از فرامرز آصف) {۲۰۱,۹۷۳ پخش}

۱۵. شوریده سر ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۱۴۸,۵۹۰ پخش}

۱۶. شب عشق ( از آلبوم شب عشق از هایده) {۶۱۴,۹۹۸ پخش}

۱۷. رودخونه ها ( از آلبوم تهرون از رامش) {۲۷۹,۱۳۰ پخش}

۱۸. گل واژه ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۹۱,۹۴۶ پخش}

۱۹. قصه ی عشق ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۴۷۷,۴۶۹ پخش}

۲۰. لیلا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۴,۵۹۹ پخش}

۲۱. دیوونه خونه ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۷۱,۸۲۲ پخش}

۲۲. کوچه ی وفا ( از آلبوم پرسه های عاشقانه از امید) {۹۹,۵۱۲ پخش}

۲۳. مصلوب ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۱۰۱,۶۳۴ پخش}

۲۴. مصلوب ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۳۵,۶۱۴ پخش}

۲۵. بی بی جون ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۰,۶۸۶ پخش}

۲۶. گیسو پریشون ( از آلبوم تابلو از شراره) {۳,۵۵۶ پخش}

۲۷. دیوونه بازار ( از آلبوم دعا از شهرام صولتی) {۱,۹۹۶ پخش}

۲۸. حرف بزن ( از آلبوم ماهیگیر از مازیار) {۴۳,۸۸۲ پخش}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۶۲,۲۵۹ پخش}

۳۰. نشانی از تو میبینم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۸۲,۰۰۹ پخش}

۳۱. روزگار نامهربون ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۹۱,۱۰۴ پخش}

۳۲. ندیم ( از آلبوم ندیم از داریوش) {۱۲۸,۰۹۱ پخش}

۳۳. یار شیرین ( از آلبوم سراب از لیلا فروهر) {۲۲۳,۱۲۶ پخش}

۳۴. نازنین ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۶۴,۰۲۲ پخش}

۳۵. عروسی ( از آلبوم قدم رنجه از ستار) {۲۳۱,۱۲۹ پخش}

۳۶. گل ناز ( از آلبوم ایران از ستار) {۵۷,۳۳۰ پخش}

۳۷. سپید و سیاه ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۰,۸۵۶ پخش}

۳۸. آشتی ( از آلبوم ایران از ستار) {۴۴,۴۹۱ پخش}

۳۹. مهر دوست ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۲۸,۸۹۱ پخش}

۴۰. سر سپرده ( از آلبوم شازده خانوم از ستار) {۱۴۴,۹۷۰ پخش}

۴۱. ناجی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۸۹,۷۴۲ پخش}

۴۲. خالق ( از آلبوم قله (Peak) از آرمان) {۱,۰۶۰ پخش}

۴۳. ارباب وفا ( از آلبوم مسافر از معین) {۱۲۷,۰۷۷ پخش}

۴۴. تا از در اومد ( از آلبوم نماز از معین) {۸۲,۳۰۵ پخش}

۴۵. ننه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۲۱۴,۲۶۶ پخش}

۴۶. سکه ( از آلبوم به تو می اندیشم از معین) {۱۶۵,۲۶۶ پخش}

۴۷. طناز ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۲۱۲,۵۳۴ پخش}

۴۸. سفره ( از آلبوم هوس از معین) {۱۰۷,۸۴۲ پخش}

۴۹. قوم به حج رفته ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۲۱,۱۰۶ پخش}

۵۰. درویش ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۱۲,۷۷۶ پخش}

۵۱. زبان نگاه ( از آلبوم زبان نگاه از شکیلا) {۶۰,۳۲۵ پخش}

۵۲. مهتاب ( از آلبوم هر دو عاشق از امید) {۱۱۶,۱۸۸ پخش}

۵۳. نعمت عشق ( از آلبوم نفس از گوگوش) {۲۴,۶۶۳ پخش}

۵۴. راوی ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۳۰۰,۱۲۸ پخش}

۵۵. زمونه ( از آلبوم شانه هایت از هایده) {۱۳۶,۷۳۴ پخش}

۵۶. شب عاشقان ( از آلبوم شب عاشقان (هایده و ستار) از هایده) {۱۳۳,۸۹۴ پخش}

۵۷. خاک من (عارف) ( از آلبوم خانه سرخ از عارف) {۷,۵۸۱ پخش}

۵۸. عاشق ندیده ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۳۳,۴۹۳ پخش}

۵۹. زنگ عشق ( از آلبوم وسوسه از شهرام صولتی) {۳۹,۰۰۰ پخش}

۶۰. تو نشنیدی صدات کردم ( از آلبوم نوای عشق از مارتیک) {۱۴۱,۰۸۶ پخش}

۶۱. امید به فردا ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۳,۲۶۰ پخش}

۶۲. هدیه ( از آلبوم هدیه از ناهید) {۹۹,۸۷۱ پخش}

۶۳. سه روز عاشقه ( از آلبوم فریاد از بهارک) {۶,۰۰۶ پخش}

۶۴. طعنه ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۱۳۹,۶۹۸ پخش}

۶۵. مونس ( از آلبوم سپیده دم از مهستی) {۲۴۱,۳۳۲ پخش}

۶۶. عاشقانه ( از آلبوم غروب از شاهرخ) {۳۸,۸۲۸ پخش}

۶۷. دو دلبر(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۷۰۰ پخش}

۶۸. مهمون(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۴۵,۹۸۸ پخش}

۶۹. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱۳,۲۷۵ پخش}

۷۰. رنگ عشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۲,۲۶۲ پخش}

۷۱. یاد تو هستم(مارتیک) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۱,۹۱۸ پخش}

۷۲. غریب عاشق(شهره) ( از آلبوم مهمون از شهره صولتی) {۲۸,۷۹۷ پخش}

۷۳. سوگلی ( از آلبوم زن از شهره صولتی) {۱۷۷,۱۲۲ پخش}

۷۴. دیروز و امروز ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۷۰,۱۸۴ پخش}

۷۵. دل بیقرار ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۱۱۹,۵۲۷ پخش}

۷۶. یار نازنین ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۸۲,۵۰۸ پخش}

۷۷. السون و ولسون ( از آلبوم صدای پا از شهره صولتی) {۳۷,۹۸۶ پخش}

۷۸. دو دلبر (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸,۳۱۴ پخش}

۷۹. مهمون (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۱,۵۷۵ پخش}

۸۰. ماه (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۶۱,۷۹۱ پخش}

۸۱. رنگ عشق (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۹۳۶ پخش}

۸۲. یا تو هستم (مارتیک) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۸,۰۹۶ پخش}

۸۳. غریبه (شهره) ( از آلبوم مهمون از مارتیک) {۳,۷۵۹ پخش}

۸۴. راز هلن ( از آلبوم راز هلن از هلن) {۵۴,۳۶۶ پخش}

۸۵. سلطان عشق ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۴۴,۰۵۴ پخش}

۸۶. نازنین ( از آلبوم سلطان عشق از ویگن) {۲۸,۰۸۰ پخش}

۸۷. معرفت عشق ( از آلبوم آتش روی یخ از بیژن مرتضوی) {۷۲,۷۵۸ پخش}

۸۸. اینه دنیا ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۳۰,۸۹۹ پخش}

۸۹. عالم عشق ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۵۴۴,۸۶۱ پخش}

۹۰. دل دیوونه ( از آلبوم قناری از حمیرا) {۱۹۲,۳۷۹ پخش}

۹۱. مسافر غریب ( از آلبوم هم زبونم باش از حمیرا) {۳۰۶,۹۷۶ پخش}

۹۲. باریکلا ( از آلبوم باریکلا از شهرام صولتی) {۷۲,۱۶۵ پخش}

۹۳. گل گشت ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۸۴,۶۶۱ پخش}

۹۴. گل بانو ( از آلبوم گل بانو از ستار) {۲۰۶,۵۹۰ پخش}

۹۵. به تو گفتم نگفتم ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۹۰,۴۷۲ پخش}

۹۶. سر سپرده (ستار) ( از آلبوم ستار٬ ابی٬ شاهرخ٬ حمید٬ نادر٬ غیابی از ستار) {۱۱۹,۵۷۴ پخش}

۹۷. فدات شم ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۶۶,۱۷۵ پخش}

۹۸. بی نوا دل ( از آلبوم بی نوا دل از مهستی) {۱۳۷,۳۱۱ پخش}

۹۹. سر سپرده ( از آلبوم اجرای زنده دبی (کنسرت 1390) از ستار) {۲۲,۱۳۶ پخش}

۱۰۰. بهار عشق ( از آلبوم خاطرات از لیلا فروهر) {۳۲۸,۶۶۰ پخش}

موزیک ویدیو صادق نوجوکی

دانلود موزیک ویدیو نگار خوش ادا صادق نوجوکی
موزیک ویدیو نگار خوش ادا

1 سال و 3 ماه پیش
[۲,۴۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو زمونه صادق نوجوکی
موزیک ویدیو زمونه

1 سال و 3 ماه پیش
[۱,۶۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ولوله صادق نوجوکی
موزیک ویدیو ولوله

1 سال و 3 ماه پیش
[۵,۱۹۴ views]
اسم های مشابه دیگر برای صادق نوجوکی :

صادق نجوکی
صادق نوجوکی.
Sadegh Nojooki


This page was generated in 0.19 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393