تک آهنگ های گروه شبکه نیم

۱. راوی { خواننده } {۱۳,۴۳۱ پخش}

۲. چرا اینجوری شد { خواننده } {۱۴,۳۶۷ پخش}

۳. زنگ مدرسه { خواننده } {۱۰,۴۶۷ پخش}

۴. حسن جان { خواننده } {۹,۹۲۱ پخش}

۵. توی ایرونیم { خواننده } {۱۰,۱۲۴ پخش}

۶. دلواپسیم { خواننده } {۱۳,۷۴۳ پخش}

۷. دلامون چه گرفته ‌ست { خواننده } {۱۲,۹۴۸ پخش}

۸. بیکاریم وای وای { خواننده } {۳۸,۱۷۳ پخش}

۹. از تو چه پنهون { خواننده } {۱۲,۸۸۵ پخش}

۱۰. باورم نمیشه { خواننده } {۱۲,۹۱۶ پخش}

۱۱. خیلی ها رفتن بقالی { خواننده } {۵۷,۳۹۲ پخش}

۱۲. بوی بد فیلترینگ { خواننده } {۳۱,۶۰۵ پخش}

۱۳. فیلتر شدم دوباره { خواننده } {۷۰,۳۷۱ پخش}

۱۴. عید رو دیگه بی خیال { خواننده } {۱۱,۱۲۲ پخش}

۱۵. نوبهار { خواننده } {۱۲,۶۰۴ پخش}

۱۶. دوست دارم { خواننده } {۱۲,۳۳۹ پخش}

۱۷. شب عید { خواننده } {۱۵,۷۴۰ پخش}

۱۸. بیشتر و بیشتر { خواننده } {۱۸,۱۴۲ پخش}

۱۹. نفت { خواننده } {۱۷,۵۸۱ پخش}

۲۰. کلید داری تو دستات { خواننده } {۷۶,۸۹۲ پخش}

۲۱. حسن ای بی وفا { خواننده } {۴۱,۸۳۹ پخش}

۲۲. روحانی تو شدی گل ما { خواننده } {۴۷,۲۰۵ پخش}

۲۳. سدو بنا کن { خواننده } {۱۵,۸۱۸ پخش}

۲۴. نگو نمیام { خواننده } {۹۳,۸۱۸ پخش}

۲۵. من آمده ام { خواننده } {۱۰۶,۶۷۲ پخش}

۲۶. تو عزیز دلمی { خواننده } {۶۳,۷۷۲ پخش}

۲۷. می خوام برم به کانادا { خواننده } {۱۵۳,۵۱۹ پخش}

۲۸. نمیشه شادی کنین { خواننده } {۹۰,۹۰۱ پخش}

۲۹. کرکری { خواننده } {۸۳,۵۶۹ پخش}

۳۰. زیارت { خواننده } {۱۳۶,۳۲۸ پخش}

۳۱. لبنان لبنان { خواننده } {۱۰۱,۱۹۷ پخش}

۳۲. همه چی داغونه { خواننده } {۱۴۶,۷۱۸ پخش}

۳۳. شما هم میرین که رای بدین؟ { خواننده } {۸۹,۰۹۱ پخش}

۳۴. شبکه نیم { خواننده } {۵۷,۴۲۳ پخش}

۳۵. یه فیلمایی { خواننده } {۱۱۳,۰۵۳ پخش}

۳۶. مدرسه نظام { خواننده } {۱۰۸,۲۶۴ پخش}

۳۷. دولت ما { خواننده } {۱۷۳,۵۰۳ پخش}

۳۸. گودبای پارتی محمود { خواننده } {۷۲۸,۲۸۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای گروه شبکه نیم :

گروه شبکه نیم
گروه شبکه ی نیم
شبکه نیم.
Shabake Nim Band


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393