تک آهنگ های احمد شاملو

۱. آفتاب { خواننده } {۱۰,۷۹۵ پخش}

۲. خونه خورشید ( آلبوم خونه خورشید از محمد حشمتی ) { شعر } {۱,۱۵۴ پخش}

۳. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد ( از ناشناس (بدون خواننده)) { شعر } {۲,۱۹۹ پخش}

۴. strange times (روزگار غریبیست) ( از محسن نامجو) { شعر } {۵۰,۴۰۳ پخش}

۵. شبانه ( از گروه آکادمی موسیقی گوگوش) { شعر } {۱۲۳,۰۸۴ پخش}

۶. گل کو ( از سیاوش حور) { شعر } {۱,۰۲۹ پخش}

۷. بودن ( از محسن سپیانی) { شعر } {۲۱۸ پخش}

۸. در این بن بست ( دکلمه شاملو و آهنگ داریوش) ( از داریوش) { شعر } {۹۴,۱۳۰ پخش}

۹. آیدا در آیینه { خواننده } {۱۰,۲۴۹ پخش}

۱۰. پریا ( آلبوم ریرا (ری‌را) از سهیل نفیسی ) { شعر } {۸۲,۲۴۳ پخش}

۱۱. قصه دخترای ننه دریا { خواننده } {۲۹,۷۶۴ پخش}

۱۲. پریا { خواننده } {۱۷,۸۳۰ پخش}

۱۳. الودگی زبان { خواننده } {۱۱,۹۱۸ پخش}

۱۴. شازده کوچولو { خواننده } {۸۸,۲۱۸ پخش}

۱۵. چشمه خورشید ( آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار ) { شعر } {۱۴۰,۷۱۲ پخش}

۱۶. شبانه 1 ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { شعر } {۳۹,۴۰۵ پخش}

۱۷. گذری بر شبانه ( آلبوم زندونی از داریوش ) { شعر } {۴۳,۰۴۰ پخش}

۱۸. بهار خاموش ( آلبوم زندونی از داریوش ) { شعر } {۴۸,۲۶۶ پخش}

۱۹. یه شب مهتاب (شهیدان شهر) ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { شعر } {۴۷۵,۶۹۰ پخش}

۲۰. شبانه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { شعر } {۱۹۰,۸۹۷ پخش}

۲۱. رنج دیگر ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) { شعر } {۵,۵۰۶ پخش}

۲۲. انتظار ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) { شعر } {۵,۷۰۹ پخش}

۲۳. بهار خاموش ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) { شعر } {۴,۱۹۶ پخش}

۲۴. گل کو ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) { شعر } {۵,۰۳۸ پخش}

۲۵. شبانه ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) { شعر } {۶,۷۸۶ پخش}

۲۶. روزگار غریبیست نازنین ( آلبوم روزگار غریبیست نازنین از عارف ) { شعر } {۱۱۷,۲۸۰ پخش}

۲۷. پریا ( آلبوم صفر از حبیب ) { شعر } {۴۹,۸۱۰ پخش}

۲۸. در این بن بست ( آلبوم کهن دیارا از داریوش ) { شعر } {۳۷,۵۱۸ پخش}

۲۹. پریا ( آلبوم شقایق از داریوش ) { شعر } {۳۰۰,۷۰۵ پخش}

۳۰. در این بن بست ( آلبوم نفرین نامه از داریوش ) { شعر } {۱۱۱,۷۵۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای احمد شاملو :

احمد شاملو در 1304 در تهران متولد شد و در 2 مرداد 1379 درگذشت..
Ahmad Shamloo


This page was generated in 0.16 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393