تک آهنگ های احمد شاملو

۱. عاشقانه ( از پرواز همای) {۴۱,۵۵۸ پخش}

۲. آفتاب {۱۱,۱۲۲ پخش}

۳. خونه خورشید ( آلبوم خونه خورشید از محمد حشمتی ) {۱,۳۷۲ پخش}

۴. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد ( از ناشناس (بدون خواننده)) {۲,۳۲۴ پخش}

۵. strange times (روزگار غریبیست) ( از محسن نامجو) {۵۱,۳۵۵ پخش}

۶. شبانه ( از گروه آکادمی موسیقی گوگوش) {۱۲۳,۵۶۷ پخش}

۷. گل کو ( از سیاوش حور) {۱,۰۴۵ پخش}

۸. بودن ( از محسن سپیانی) {۲۱۸ پخش}

۹. در این بن بست ( دکلمه شاملو و آهنگ داریوش) ( از داریوش) {۹۷,۲۰۳ پخش}

۱۰. آیدا در آیینه {۱۰,۵۷۶ پخش}

۱۱. پریا ( آلبوم ریرا (ری‌را) از سهیل نفیسی ) {۸۴,۰۶۸ پخش}

۱۲. قصه دخترای ننه دریا {۳۰,۲۹۵ پخش}

۱۳. پریا {۱۸,۳۹۲ پخش}

۱۴. الودگی زبان {۱۱,۹۳۴ پخش}

۱۵. شازده کوچولو {۸۹,۱۰۷ پخش}

۱۶. چشمه خورشید ( آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار ) {۱۴۱,۱۳۳ پخش}

۱۷. شبانه 1 ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) {۳۹,۵۹۲ پخش}

۱۸. گذری بر شبانه ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۴۴,۳۸۲ پخش}

۱۹. بهار خاموش ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۴۹,۳۱۱ پخش}

۲۰. یه شب مهتاب (شهیدان شهر) ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۴۸۳,۸۹۶ پخش}

۲۱. شبانه ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۱۹۳,۴۰۸ پخش}

۲۲. رنج دیگر ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) {۵,۵۳۸ پخش}

۲۳. انتظار ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) {۵,۷۲۵ پخش}

۲۴. بهار خاموش ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) {۴,۲۱۲ پخش}

۲۵. گل کو ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) {۵,۱۰۱ پخش}

۲۶. شبانه ( آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند ) {۶,۸۱۷ پخش}

۲۷. روزگار غریبیست نازنین ( آلبوم روزگار غریبیست نازنین از عارف ) {۱۲۳,۰۲۱ پخش}

۲۸. پریا ( آلبوم صفر از حبیب ) {۵۱,۰۷۴ پخش}

۲۹. در این بن بست ( آلبوم کهن دیارا از داریوش ) {۳۸,۲۲۰ پخش}

۳۰. پریا ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۳۰۵,۸۲۲ پخش}

۳۱. در این بن بست ( آلبوم نفرین نامه از داریوش ) {۱۱۴,۶۹۱ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای احمد شاملو :

احمد شاملو در 1304 در تهران متولد شد و در 2 مرداد 1379 درگذشت..
Ahmad Shamloo


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393