تک آهنگ های احمد شاملو

۱. آفتاب {۱۰,۷۰۱ پخش}

۲. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد ( از ناشناس (بدون خواننده)) {۲,۱۶۸ پخش}

۳. strange times (روزگار غریبیست) ( از محسن نامجو) {۵۰,۰۱۳ پخش}

۴. شبانه ( از گروه آکادمی موسیقی گوگوش) {۱۲۲,۸۱۸ پخش}

۵. گل کو ( از سیاوش حور) {۱,۰۱۴ پخش}

۶. بودن ( از محسن سپیانی) {۲۰۲ پخش}

۷. در این بن بست ( دکلمه شاملو و آهنگ داریوش) ( از داریوش) {۹۲,۷۷۳ پخش}

۸. آیدا در آیینه {۱۰,۲۱۸ پخش}

۹. قصه دخترای ننه دریا {۲۹,۴۹۹ پخش}

۱۰. پریا {۱۷,۶۱۲ پخش}

۱۱. الودگی زبان {۱۱,۹۱۸ پخش}

۱۲. شازده کوچولو {۸۷,۶۸۷ پخش}

۱۳. در این بن بست ( از آلبوم نفرین نامه از داریوش) {۱۱۱,۲۲۸ پخش}

۱۴. پریا ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۲۹۸,۳۰۳ پخش}

۱۵. در این بن بست ( از آلبوم کهن دیارا از داریوش) {۳۷,۱۱۲ پخش}

۱۶. پریا ( از آلبوم صفر از حبیب) {۴۹,۳۴۲ پخش}

۱۷. روزگار غریبیست نازنین ( از آلبوم روزگار غریبیست نازنین از عارف) {۱۱۶,۸۴۴ پخش}

۱۸. رنج دیگر ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۵,۴۹۱ پخش}

۱۹. انتظار ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۵,۶۹۴ پخش}

۲۰. بهار خاموش ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۴,۱۹۶ پخش}

۲۱. گل کو ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۵,۰۲۳ پخش}

۲۲. شبانه ( از آلبوم یه شب مهتاب از فرزاد فرومند) {۶,۷۵۴ پخش}

۲۳. یه شب مهتاب (شهیدان شهر) ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {۴۷۱,۴۰۰ پخش}

۲۴. شبانه ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {۱۸۹,۴۹۳ پخش}

۲۵. گذری بر شبانه ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۴۲,۳۰۷ پخش}

۲۶. بهار خاموش ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۴۷,۷۶۷ پخش}

۲۷. شبانه 1 ( از آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد) {۳۹,۲۸۰ پخش}

۲۸. چشمه خورشید ( از آلبوم نهان مکن از علیرضا عصار) {۱۴۰,۶۳۴ پخش}

۲۹. پریا ( از آلبوم ریرا (ری‌را) از سهیل نفیسی) {۸۱,۳۵۴ پخش}

۳۰. خونه خورشید ( از آلبوم خونه خورشید از محمد حشمتی) {۱,۰۹۲ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای احمد شاملو :

احمد شاملو در 1304 در تهران متولد شد و در 2 مرداد 1379 درگذشت..
Ahmad Shamloo


This page was generated in 0.19 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393