تک آهنگ های امیر شاملو

۱. کافه ( از مجید رضا) {۲,۸۳۹ پخش}

۲. وای چه سخته {۹,۷۵۰ پخش}

۳. عمر و جون {۶,۵۲۰ پخش}

۴. مغرور {۴,۸۳۶ پخش}

۵. کاشک {۱۵,۹۴۳ پخش}

۶. جدایی {۷,۲۶۹ پخش}

۷. گریه نکن {۸,۷۵۱ پخش}

۸. دروغ {۹,۶۴۰ پخش}

۹. دل اگه دل باشه {۲۳,۴۷۸ پخش}

۱۰. بعد از تو {۸,۸۴۵ پخش}

۱۱. دو ماهی {۷,۶۵۹ پخش}

۱۲. کافه ( از آلبوم ماه من از مجید رضا) {۲۸۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای امیر شاملو :

امیر شاملو.
Amir Shamlou


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393