تک آهنگ های سالار عقیلی

۱. در وصف نیاید (با ابرام کیوو) {۱۰,۶۰۸ پخش}

۲. ساقی بهار {۹۵,۶۵۹ پخش}

۳. حس خوب زندگی {۴۷,۵۹۵ پخش}

۴. خاک خوبی ها {۸۹,۵۲۸ پخش}

۵. وطنم (ریمیکس مرتضی امینی) {۲۳,۲۱۲ پخش}

۶. شکوه گل {۴۵,۷۰۸ پخش}

۷. به سپیدی صلح {۵۹,۹۶۶ پخش}

۸. عاشقانه ها {۷۳,۸۰۳ پخش}

۹. بانوی پارسی با دکلمه فریبا علومی {۱۱,۴۸۱ پخش}

۱۰. چله به چله {۱۷۲,۹۱۰ پخش}

۱۱. یاد {۳۶,۵۸۲ پخش}

۱۲. ققنوس {۱۰۷,۲۰۳ پخش}

۱۳. خاک مهر آیین {۱۱۰,۱۸۲ پخش}

۱۴. بهارا {۳۲,۸۸۴ پخش}

۱۵. به اصفهان رو {۷۵,۴۴۱ پخش}

۱۶. آتش دل {۱۷,۰۸۲ پخش}

۱۷. ای امید دل من کجایی {۶۷,۲۳۶ پخش}

۱۸. وطنم {۴۰۲,۲۶۱ پخش}

۱۹. یاد خونین نبردی که گذشت .. {۷۴,۵۸۳ پخش}

۲۰. دختری به نام آهو {۲۲۱,۰۸۳ پخش}

۲۱. کتاب دا {۸,۸۶۰ پخش}

۲۲. حالا چرا {۳۰,۳۱۰ پخش}

۲۳. رقص ذرات {۱۵۹,۷۷۵ پخش}

۲۴. پنجره ، بنان ، خاطره {۱۷,۷۲۱ پخش}

۲۵. گیسوی سیاه (من به دوش یار) {۲۳,۴۹۳ پخش}

۲۶. هزاران سال با فطرت {۱۴,۸۲۰ پخش}

۲۷. زنده رود (اصفهان) {۷۰,۸۷۰ پخش}

۲۸. سبوی تشنه {۱۴,۷۴۲ پخش}

۲۹. می تراود مهتاب {۹,۳۴۴ پخش}

۳۰. سرود وطنم {۵۲۷,۵۴۵ پخش}

۳۱. پریدخت {۲۵۱,۰۰۴ پخش}


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393