تک آهنگ های نیما مسیحا

۱. رویا { خواننده } {۵۶,۱۲۸ پخش}

۲. احساس دل بستن { خواننده } {۴۶,۰۶۶ پخش}

۳. آزادی { خواننده } {۸۰,۵۷۴ پخش}

۴. ماهی نقره ای { خواننده } {۴,۳۵۲ پخش}

۵. دعوت { خواننده } {۲۰,۴۰۴ پخش}

۶. سوء ظن { خواننده } {۳۳,۶۶۴ پخش}

۷. پروانگی { خواننده } {۵۶,۰۶۶ پخش}

۸. جغرافیای عشق { خواننده } {۴۶,۲۲۲ پخش}

۹. حس تو { خواننده } {۳۶,۴۴۱ پخش}

۱۰. فرصت بده { خواننده } {۱۱,۹۸۰ پخش}

۱۱. Perte { خواننده } {۸,۲۵۲ پخش}

۱۲. گمشده { خواننده } {۱۴,۹۱۳ پخش}

۱۳. از کی بپرسم { خواننده } {۱۱,۳۲۵ پخش}

۱۴. آذرخش { خواننده } {۱,۵۶۰ پخش}

۱۵. دستهای آلوده { خواننده } {۱۰۰,۲۹۲ پخش}

۱۶. اتانازی (سال 80) { خواننده } {۲,۰۷۴ پخش}

۱۷. دست های آلوده { خواننده } {۱۵۳,۸۱۶ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای نیما مسیحا :

نیما مسیحا.
Nima Masiha


This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393