تک آهنگ های حسن شماعی زاده

۱. تصمیم {۷۱,۸۶۹ پخش}

۲. تو هستی ( از پریسا برهان) {۴۰,۷۶۲ پخش}

۳. در سوگ شاهزاده ( از ستار) {۱۳,۱۸۲ پخش}

۴. اسارت {۲۲۵,۸۲۵ پخش}

۵. دو پنجره ( از مهناز) {۵,۰۰۷ پخش}

۶. گل ناز {۸۰,۱۳۷ پخش}

۷. خداحافظ (ورژن جدید) {۱۰,۳۲۷ پخش}

۸. تو چطوری؟ (ورژن و شعر جدید) {۳۸,۴۵۴ پخش}

۹. سرزمین لاله ها {۹۵,۶۱۲ پخش}

۱۰. رستن ( از فرزین) {۱۶,۹۸۸ پخش}

۱۱. تنها نمون ( از پریسا برهان) {۶۲,۴۶۲ پخش}

۱۲. هیاهو(بی کلام پیانو) {۱۰,۷۷۹ پخش}

۱۳. وای چه شیرینه {۵۳,۳۹۸ پخش}

۱۴. جوونی {۲۱۲,۳۶۲ پخش}

۱۵. غم هفت آسمون ( از لیدا) {۲۸,۷۸۲ پخش}

۱۶. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۱,۸۵۲ پخش}

۱۷. مهتاب ناز من {۳۱۰,۶۴۲ پخش}

۱۸. معبد عشق ( از وحید اصلانی) {۱,۸۰۹ پخش}

۱۹. ممنونم {۱۵۳,۰۸۲ پخش}

۲۰. غربت {۸۵,۹۰۹ پخش}

۲۱. لالایی(کمیاب) {۵۲,۰۱۰ پخش}

۲۲. طلسم ( از علیرضا تجویدی) {۲۸,۲۸۲ پخش}

۲۳. کویر {۶۷,۴۸۵ پخش}

۲۴. هیاهو ( از گوگوش) {۳۱۰,۳۱۵ پخش}

۲۵. هیاهو {۱۹۷,۰۱۲ پخش}

۲۶. صدا {۱۶,۲۵۵ پخش}

۲۷. جای کسی باشم {۱,۴۶۶ پخش}

۲۸. یادت بیاد {۱,۳۵۷ پخش}

۲۹. شهر خالی {۸,۰۰۲ پخش}

۳۰. ما دو تا {۱,۷۱۶ پخش}

۳۱. یه اسمه (با شماعی زاده) ( از لیلا فروهر) {۴۵,۵۲۰ پخش}

۳۲. کمتر کمتر {۸۳,۹۴۳ پخش}

۳۳. تولد {۲۰۱,۸۴۸ پخش}

۳۴. تو میای {۶۷,۵۷۹ پخش}

۳۵. تو چطوری {۲,۱۲۱ پخش}

۳۶. پرنده ( از سیمین غانم) {۱۶۷,۲۹۴ پخش}

۳۷. پنجره امید {۵,۷۰۹ پخش}

۳۸. درو باز کن {۳۷,۹۷۰ پخش}

۳۹. شهبانو ( از ستار) {۱۴۲,۷۷۱ پخش}

۴۰. بین ما هرچی بوده تموم شده ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۹۱,۱۶۶ پخش}

۴۱. اون منم ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۷۵,۳۰۱ پخش}

۴۲. دو پنجره ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۳۳۱,۷۳۴ پخش}

۴۳. من و تو ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۱۸۶,۶۲۲ پخش}

۴۴. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۸۸,۷۳۲ پخش}

۴۵. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۹۴,۶۸۸ پخش}

۴۶. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۴۲,۰۴۵ پخش}

۴۷. کولی ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۷۳,۸۰۳ پخش}

۴۸. مخلوق ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۱۲۶,۳۷۵ پخش}

۴۹. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۲,۴۸۴ پخش}

۵۰. شب ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۲,۷۹۱ پخش}

۵۱. یاور ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۴,۱۴۸ پخش}

۵۲. شکار ( از آلبوم خلیج از ابی) {۸۱,۱۹۸ پخش}

۵۳. باغ بلور ( از آلبوم نازی ناز کن از ابی) {۱۲۹,۶۲۰ پخش}

۵۴. چشم من ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۹۱۷,۷۶۳ پخش}

۵۵. دستهای تو ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۵۹۱,۲۸۶ پخش}

۵۶. طلوع ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۱,۵۱۲ پخش}

۵۷. نیا نیا ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۴,۳۵۲ پخش}

۵۸. دوستت دارم ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۱۳,۰۴۱ پخش}

۵۹. دوستت دارم ( از آلبوم با شما از مارتیک) {۳۹,۷۱۷ پخش}

۶۰. عروس خلیج ( از آلبوم چشمون من از شیلا) {۱۴۶,۶۰۸ پخش}

۶۱. دختر کردستان ( از آلبوم قاصدک از شیلا) {۲۷,۳۱۵ پخش}

۶۲. مسافر غریبه ( از آلبوم افسونگر از شیلا) {۲,۹۷۹ پخش}

۶۳. هوس ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۱۳۰,۶۹۶ پخش}

۶۴. شکوه ( از آلبوم Love Songs از لیلا فروهر) {۸,۴۵۵ پخش}

۶۵. مادر ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۱۲۹,۱۰۵ پخش}

۶۶. دو پنجره ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۵۱,۶۰۴ پخش}

۶۷. مرداب ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۳,۱۴۹ پخش}

۶۸. جاده ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۸,۰۹۴ پخش}

۶۹. گنجیشکا ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۶۸,۳۲۸ پخش}

۷۰. مرداب ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {۲۶۶,۹۰۰ پخش}

۷۱. هیچکی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۲۱,۶۳۳ پخش}

۷۲. گناه ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۳۹,۶۰۴ پخش}

۷۳. به دیدارم بیا ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۷۵,۳۵۹ پخش}

۷۴. پنجره ( از آلبوم پنجره از معین) {۳۳۷,۴۹۰ پخش}

۷۵. میلاد ( از آلبوم تولد عشق از معین) {۳۷۷,۱۱۴ پخش}

۷۶. آرزو (کردی) ( از آلبوم سفر از معین) {۹۲,۸۸۲ پخش}

۷۷. بیا دستم بگیر ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۸۳,۱۱۶ پخش}

۷۸. کوچه ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۹۶,۳۱۴ پخش}

۷۹. لیلی و مجنون ( از آلبوم هوس از معین) {۱۴۷,۱۷۰ پخش}

۸۰. خواب و بیدار ( از آلبوم خواب و بیدار از بیژن مرتضوی) {۹۲,۷۴۲ پخش}

۸۱. یه غریبه ( از آلبوم دروغ چرا از هومن بختیاری) {۵۳,۸۸۲ پخش}

۸۲. جشن ستاره ها ( از آلبوم دریچه از منصور) {۲۵,۳۰۳ پخش}

۸۳. مخلوق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۵۱,۵۵۸ پخش}

۸۴. پیشکش ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۲۶,۹۷۲ پخش}

۸۵. لحظهء بیداری ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۴۶,۵۳۴ پخش}

۸۶. کیه کیه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۶۴,۹۱۱ پخش}

۸۷. نمیاد ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۸۴,۹۵۷ پخش}

۸۸. کویر ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۱۴۵,۹۳۸ پخش}

۸۹. منو گنجشکهای خونه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۲۸۲,۵۰۰ پخش}

۹۰. حالا باز دوباره من ( از آلبوم امینه از عارف) {۷۹,۱۵۴ پخش}

۹۱. حالا خیلی دیره ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۱۱۹,۸۲۳ پخش}

۹۲. سراب ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۱۹,۱۴۱ پخش}

۹۳. دم بگیرین ( از آلبوم خداحافظ از فرزین) {۲۷,۰۹۷ پخش}

۹۴. دوست و دشمن ( از آلبوم عطر لحظه ها از مارتیک) {۴۸,۶۴۰ پخش}

۹۵. من و تو ( از آلبوم من و تو از شاهرخ) {۶۶,۴۸۷ پخش}

۹۶. شکار (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۱۱۱,۵۰۸ پخش}

۹۷. ناز ناز من کجایی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۳۹,۴۳۶ پخش}

۹۸. مو طلائی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۲۱,۱۸۴ پخش}

۹۹. شمالی ( از آلبوم آشفته بازار از داریوش) {۱۳۱,۸۸۲ پخش}

۱۰۰. گستاخی ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۱۳,۱۹۷ پخش}

۱۰۱. گل مهتاب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۵۳,۰۴۰ پخش}

۱۰۲. خواب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۹۲,۳۹۸ پخش}

۱۰۳. عشق مسموم ( از آلبوم خداحافظ از کورس) {۲,۶۳۶ پخش}

۱۰۴. پریا ( از آلبوم ای قشنگتر از پریا از شهرام شب پره) {۵۷۶,۶۰۷ پخش}

۱۰۵. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۳۷۸ پخش}

۱۰۶. نازنین ( از آلبوم زبان فارسی از بچه های ایران) {۲۰,۲۱۷ پخش}

۱۰۷. آینه ها ( از آلبوم آینه ها از فرهاد مهراد) {۱۹۳,۵۱۸ پخش}

۱۰۸. عشق طوفانی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۴۳,۵۸۶ پخش}

۱۰۹. ایران نازنینم ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۱۰,۷۹۵ پخش}

۱۱۰. آتیش بازی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۲۴,۰۷۰ پخش}

۱۱۱. گریه ی من ( از آلبوم عاشقم از شهره صولتی) {۲۴,۴۷۶ پخش}

۱۱۲. شنیدم ( از آلبوم نمی ذارم بری از شهره صولتی) {۸,۳۶۱ پخش}

۱۱۳. کلید ( از آلبوم یارم کو از شهره صولتی) {۶۷,۴۸۵ پخش}

۱۱۴. هیاهو ( از آلبوم اعجاز از گوگوش) {۱۶۳,۳۶۳ پخش}

۱۱۵. پیش میاد دیگه ( از آلبوم خورشید عشق از بنفشه) {۳,۸۰۶ پخش}

۱۱۶. پریده خواب ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۹,۳۴۴ پخش}

۱۱۷. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف) {۶,۵۶۷ پخش}

۱۱۸. موزیک بدون کلام چشم من (1352) ( از آلبوم کاست (3) از داریوش) {۱۴,۹۹۱ پخش}

۱۱۹. گریه ( از آلبوم هوار از امیر رسائی) {۵,۶۱۶ پخش}


This page was generated in 0.12 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393