تک آهنگ های حسن شماعی زاده

۱. تصمیم {۷۳,۱۱۷ پخش}

۲. تو هستی ( از پریسا برهان) {۴۱,۱۳۷ پخش}

۳. در سوگ شاهزاده ( از ستار) {۱۳,۶۱۸ پخش}

۴. اسارت {۲۲۶,۶۳۶ پخش}

۵. دو پنجره ( از مهناز) {۵,۰۷۰ پخش}

۶. گل ناز {۸۰,۲۴۶ پخش}

۷. خداحافظ (ورژن جدید) {۱۰,۶۲۳ پخش}

۸. تو چطوری؟ (ورژن و شعر جدید) {۳۸,۵۶۳ پخش}

۹. سرزمین لاله ها {۹۵,۶۹۰ پخش}

۱۰. رستن ( از فرزین) {۱۶,۹۸۸ پخش}

۱۱. تنها نمون ( از پریسا برهان) {۶۳,۰۰۸ پخش}

۱۲. هیاهو(بی کلام پیانو) {۱۰,۹۶۶ پخش}

۱۳. وای چه شیرینه {۵۳,۵۰۸ پخش}

۱۴. جوونی {۲۱۳,۶۵۷ پخش}

۱۵. غم هفت آسمون ( از لیدا) {۲۸,۸۹۱ پخش}

۱۶. مردم (با ستار و حسن شماعی زاده) ( از شیفته) {۹۲,۱۶۴ پخش}

۱۷. مهتاب ناز من {۳۱۱,۶۱۰ پخش}

۱۸. معبد عشق ( از وحید اصلانی) {۱,۸۵۶ پخش}

۱۹. ممنونم {۱۵۳,۵۶۶ پخش}

۲۰. غربت {۸۶,۰۱۸ پخش}

۲۱. لالایی(کمیاب) {۵۲,۴۱۶ پخش}

۲۲. طلسم ( از علیرضا تجویدی) {۲۸,۲۸۲ پخش}

۲۳. کویر {۶۷,۷۵۰ پخش}

۲۴. هیاهو ( از گوگوش) {۳۱۱,۷۱۹ پخش}

۲۵. هیاهو {۱۹۸,۴۱۶ پخش}

۲۶. صدا {۱۶,۳۶۴ پخش}

۲۷. جای کسی باشم {۱,۵۲۸ پخش}

۲۸. یادت بیاد {۱,۴۶۶ پخش}

۲۹. شهر خالی {۸,۰۹۶ پخش}

۳۰. ما دو تا {۱,۷۶۲ پخش}

۳۱. یه اسمه (با شماعی زاده) ( از لیلا فروهر) {۴۶,۵۰۳ پخش}

۳۲. کمتر کمتر {۸۵,۱۱۳ پخش}

۳۳. تولد {۲۰۳,۵۰۲ پخش}

۳۴. تو میای {۶۷,۹۰۶ پخش}

۳۵. تو چطوری {۲,۳۰۸ پخش}

۳۶. پرنده ( از سیمین غانم) {۱۶۷,۸۸۷ پخش}

۳۷. پنجره امید {۵,۷۸۷ پخش}

۳۸. درو باز کن {۳۸,۳۴۴ پخش}

۳۹. شهبانو ( از ستار) {۱۴۳,۷۵۴ پخش}

۴۰. بین ما هرچی بوده تموم شده ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۹۱,۵۵۶ پخش}

۴۱. اون منم ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۷۵,۷۸۴ پخش}

۴۲. دو پنجره ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۳۳۳,۲۹۴ پخش}

۴۳. من و تو ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۱۸۷,۳۸۷ پخش}

۴۴. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۸۸,۸۵۷ پخش}

۴۵. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۹۵,۲۱۸ پخش}

۴۶. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۴۴,۰۲۶ پخش}

۴۷. کولی ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۷۴,۱۷۸ پخش}

۴۸. مخلوق ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۱۲۶,۶۲۵ پخش}

۴۹. لحظه ها ( از آلبوم لحظه ها از معین) {۲۹۳,۶۲۳ پخش}

۵۰. شب ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۲,۹۱۶ پخش}

۵۱. یاور ( از آلبوم گلایه از ستار) {۳۴,۲۸۸ پخش}

۵۲. شکار ( از آلبوم خلیج از ابی) {۸۱,۳۶۹ پخش}

۵۳. باغ بلور ( از آلبوم نازی ناز کن از ابی) {۱۳۰,۶۸۱ پخش}

۵۴. چشم من ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۹۳۰,۶۱۸ پخش}

۵۵. دستهای تو ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۵۹۵,۱۸۶ پخش}

۵۶. طلوع ( از آلبوم هیچستان از شهرام صولتی) {۱۱,۶۲۲ پخش}

۵۷. نیا نیا ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۴,۴۳۰ پخش}

۵۸. دوستت دارم ( از آلبوم من و تو از شهرام صولتی) {۱۳,۴۳۱ پخش}

۵۹. دوستت دارم ( از آلبوم با شما از مارتیک) {۴۰,۰۱۴ پخش}

۶۰. عروس خلیج ( از آلبوم چشمون من از شیلا) {۱۴۷,۴۵۱ پخش}

۶۱. دختر کردستان ( از آلبوم قاصدک از شیلا) {۲۷,۵۳۴ پخش}

۶۲. مسافر غریبه ( از آلبوم افسونگر از شیلا) {۳,۰۸۸ پخش}

۶۳. هوس ( از آلبوم تلخ و شیرین از شیلا) {۱۳۱,۱۸۰ پخش}

۶۴. شکوه ( از آلبوم Love Songs از لیلا فروهر) {۸,۵۱۷ پخش}

۶۵. مادر ( از آلبوم Love Story از لیلا فروهر) {۱۳۰,۳۰۶ پخش}

۶۶. دو پنجره ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۵۱,۸۳۸ پخش}

۶۷. مرداب ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۳,۱۹۶ پخش}

۶۸. جاده ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۴۸,۳۱۳ پخش}

۶۹. گنجیشکا ( از آلبوم عاشقانه ها از گوگوش) {۶۸,۵۷۷ پخش}

۷۰. مرداب ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {۲۶۷,۹۹۲ پخش}

۷۱. هیچکی ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۲۲,۰۳۸ پخش}

۷۲. گناه ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۴۰,۰۴۱ پخش}

۷۳. به دیدارم بیا ( از آلبوم پنجره از معین) {۱۷۵,۷۶۵ پخش}

۷۴. پنجره ( از آلبوم پنجره از معین) {۳۳۸,۰۲۰ پخش}

۷۵. میلاد ( از آلبوم تولد عشق از معین) {۳۷۸,۸۱۴ پخش}

۷۶. آرزو (کردی) ( از آلبوم سفر از معین) {۹۳,۲۲۵ پخش}

۷۷. بیا دستم بگیر ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۸۴,۱۱۵ پخش}

۷۸. کوچه ( از آلبوم یکی را دوست میدارم از معین) {۹۶,۷۵۱ پخش}

۷۹. لیلی و مجنون ( از آلبوم هوس از معین) {۱۴۷,۹۱۹ پخش}

۸۰. خواب و بیدار ( از آلبوم خواب و بیدار از بیژن مرتضوی) {۹۳,۲۵۶ پخش}

۸۱. یه غریبه ( از آلبوم دروغ چرا از هومن بختیاری) {۵۴,۰۰۷ پخش}

۸۲. جشن ستاره ها ( از آلبوم دریچه از منصور) {۲۵,۳۹۶ پخش}

۸۳. مخلوق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۵۲,۰۲۶ پخش}

۸۴. پیشکش ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۲۷,۵۹۶ پخش}

۸۵. لحظهء بیداری ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۴۶,۶۵۹ پخش}

۸۶. کیه کیه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۶۵,۱۱۴ پخش}

۸۷. نمیاد ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۸۵,۵۳۴ پخش}

۸۸. کویر ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۱۴۶,۸۷۴ پخش}

۸۹. منو گنجشکهای خونه ( از آلبوم منو گنجشکهای خونه از گوگوش) {۲۸۳,۳۲۷ پخش}

۹۰. حالا باز دوباره من ( از آلبوم امینه از عارف) {۷۹,۵۱۳ پخش}

۹۱. حالا خیلی دیره ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۱۲۰,۴۷۸ پخش}

۹۲. سراب ( از آلبوم اکسیژن از نوش آفرین) {۱۹,۲۶۶ پخش}

۹۳. دم بگیرین ( از آلبوم خداحافظ از فرزین) {۲۷,۳۱۵ پخش}

۹۴. دوست و دشمن ( از آلبوم عطر لحظه ها از مارتیک) {۴۸,۹۵۲ پخش}

۹۵. من و تو ( از آلبوم من و تو از شاهرخ) {۶۶,۹۸۶ پخش}

۹۶. شکار (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۱۱۲,۰۰۸ پخش}

۹۷. ناز ناز من کجایی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۳۹,۴۸۳ پخش}

۹۸. مو طلائی ( از آلبوم خواب از مارتیک) {۲۱,۳۵۶ پخش}

۹۹. شمالی ( از آلبوم آشفته بازار از داریوش) {۱۳۳,۰۰۵ پخش}

۱۰۰. گستاخی ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۱۳,۲۹۱ پخش}

۱۰۱. گل مهتاب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۵۳,۱۳۳ پخش}

۱۰۲. خواب ( از آلبوم ماه و پلنگ از عارف) {۹۲,۵۵۴ پخش}

۱۰۳. عشق مسموم ( از آلبوم خداحافظ از کورس) {۲,۶۶۷ پخش}

۱۰۴. پریا ( از آلبوم ای قشنگتر از پریا از شهرام شب پره) {۵۸۳,۵۴۹ پخش}

۱۰۵. جشن آینه ( از آلبوم رویا از پویا) {۹۵,۶۲۸ پخش}

۱۰۶. نازنین ( از آلبوم زبان فارسی از بچه های ایران) {۲۰,۳۸۹ پخش}

۱۰۷. آینه ها ( از آلبوم آینه ها از فرهاد مهراد) {۱۹۴,۶۱۰ پخش}

۱۰۸. عشق طوفانی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۴۳,۸۰۴ پخش}

۱۰۹. ایران نازنینم ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۱۰,۸۸۸ پخش}

۱۱۰. آتیش بازی ( از آلبوم وسوسه از سوزان روشن) {۲۴,۲۵۸ پخش}

۱۱۱. گریه ی من ( از آلبوم عاشقم از شهره صولتی) {۲۴,۷۵۷ پخش}

۱۱۲. شنیدم ( از آلبوم نمی ذارم بری از شهره صولتی) {۸,۵۸۰ پخش}

۱۱۳. کلید ( از آلبوم یارم کو از شهره صولتی) {۶۷,۷۹۷ پخش}

۱۱۴. هیاهو ( از آلبوم اعجاز از گوگوش) {۱۶۳,۷۵۳ پخش}

۱۱۵. پیش میاد دیگه ( از آلبوم خورشید عشق از بنفشه) {۳,۹۰۰ پخش}

۱۱۶. پریده خواب ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۹,۵۰۰ پخش}

۱۱۷. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف) {۶,۶۹۲ پخش}

۱۱۸. موزیک بدون کلام چشم من (1352) ( از آلبوم کاست (3) از داریوش) {۱۵,۶۳۱ پخش}

۱۱۹. گریه ( از آلبوم هوار از امیر رسائی) {۵,۷۲۵ پخش}

موزیک ویدیو حسن شماعی زاده

دانلود موزیک ویدیو اسارت حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اسارت

8 ماه پیش
[۱۶,۶۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گل ناز حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو گل ناز

7 ماه پیش
[۲۵,۹۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مردم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو مردم

1 سال و 4 ماه پیش
[۳۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو رفراندوم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو رفراندوم

7 ماه پیش
[۵۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشق خوزستان حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو عاشق خوزستان

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۶۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو عروس و دوماد حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو عروس و دوماد

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۲۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بت شکن حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بت شکن

1 سال و 4 ماه پیش
[۳۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تولد عشق حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو تولد عشق

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پرستش حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو پرستش

1 سال و 4 ماه پیش
[۵۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو عروسی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو عروسی

1 سال و 4 ماه پیش
[۴,۸۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو دوماد حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو دوماد

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۵۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو جلل الخالق حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو جلل الخالق

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۳۵ views]
دانلود موزیک ویدیو پسرم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو پسرم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۷۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گل حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو گل

1 سال و 4 ماه پیش
[۵۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو کردستان حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو کردستان

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۲۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بندری حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بندری

1 سال و 4 ماه پیش
[۵,۹۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو اگه تو مال من بودی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اگه تو مال من بودی

1 سال و 4 ماه پیش
[۹۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بی پروا حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بی پروا

1 سال و 4 ماه پیش
[۵۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو بلور مهتاب حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بلور مهتاب

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو با من بیا حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو با من بیا

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اسم تو حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اسم تو

1 سال و 4 ماه پیش
[۵۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو با تو بیدار میشم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو با تو بیدار میشم

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دعوا حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو دعوا

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۴۰۴ views]
دانلود موزیک ویدیو جوونی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو جوونی

1 سال و 7 ماه پیش
[۷,۶۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مهتاب ناز من حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو مهتاب ناز من

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۲۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو ممنونم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو ممنونم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۷۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پنج انگشت حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو پنج انگشت

1 سال و 3 ماه پیش
[۳۲۷ views]
دانلود موزیک ویدیو کویر حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو کویر

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو هیاهو حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو هیاهو

1 سال و 8 ماه پیش
[۴,۵۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شهر برفی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو شهر برفی

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو خونه حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو خونه

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو جونم فدات حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو جونم فدات

1 سال و 0 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مرداب حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو مرداب

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۸۸ views]
دانلود موزیک ویدیو خانه ام حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو خانه ام

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اولین روز حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اولین روز

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آخرین سوار حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو آخرین سوار

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اجاق حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اجاق

2 سال و 7 ماه پیش
[۱,۵۱۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو سفر

1 سال و 4 ماه پیش
[۶۳۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تو میای حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو تو میای

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دستای تو حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو دستای تو

1 سال و 4 ماه پیش
[۵۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو تو چشمای من نگاه کن حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو تو چشمای من نگاه کن

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سفر حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو سفر

1 سال و 4 ماه پیش
[۴۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو انقدر عاشقت بودم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو انقدر عاشقت بودم

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۱۲۳ views]
دانلود موزیک ویدیو صخره حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو صخره

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو گیتار حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو گیتار

1 سال و 4 ماه پیش
[۸,۹۸۵ views]
دانلود موزیک ویدیو گلای خیس حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو گلای خیس

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو گلبرگ حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو گلبرگ

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۲۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو چلچله حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو چلچله

1 سال و 4 ماه پیش
[۵۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بی ستاره حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بی ستاره

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو طلا حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو طلا

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو شمال حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو شمال

1 سال و 3 ماه پیش
[۵۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو اگر می خواد می تونی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اگر می خواد می تونی

1 سال و 4 ماه پیش
[۸۲۶ views]
دانلود موزیک ویدیو مهمونی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو مهمونی

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۰۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بعد از تو حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بعد از تو

1 سال و 2 ماه پیش
[۷۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو اقاقی حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو اقاقی

1 سال و 4 ماه پیش
[۷۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو I Love You حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو I Love You

4 ماه پیش
[۲,۲۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو یه قدم من حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو یه قدم من

1 سال و 3 ماه پیش
[۳۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نرو نرو حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو نرو نرو

1 سال و 4 ماه پیش
[۱,۳۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو ساعت هفت شب حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو ساعت هفت شب

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۵۴۴ views]
دانلود موزیک ویدیو برکه حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو برکه

1 سال و 4 ماه پیش
[۲۰,۲۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو من تو رو میخوام حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو من تو رو میخوام

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۴۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یکی بدادم برسه حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو یکی بدادم برسه

1 سال و 3 ماه پیش
[۸۵۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دستتو بذار تو دستم حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو دستتو بذار تو دستم

1 سال و 4 ماه پیش
[۷,۹۰۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بیشتر و بیشتر حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو بیشتر و بیشتر

1 سال و 4 ماه پیش
[۱۴,۲۱۱ views]
دانلود موزیک ویدیو یه فرصت دیگه بده حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو یه فرصت دیگه بده

1 سال و 0 ماه پیش
[۴۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو خداحافظ حسن شماعی زاده
موزیک ویدیو خداحافظ

1 سال و 4 ماه پیش
[۲,۸۷۰ views]

This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393