دانلود آهنگ های جدید واروژان

ناجی ۱ ناجی
( آلبوم دختر چوپون از شیفته ) { آهنگ } {۱,۳۴۱ پخش}
شاید بدونی ۲ شاید بدونی
( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۸,۴۵۵ پخش}
غریبه ۳ غریبه
( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۴۳,۷۲۶ پخش}
کوچولو ۴ کوچولو
( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۱۹,۹۵۲ پخش}
قصه کبوتر چاهی ۵ قصه کبوتر چاهی
( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۲۵,۲۵۶ پخش}
غرور شکسته ۶ غرور شکسته
( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۷,۴۴۱ پخش}
بوی فریاد ۷ بوی فریاد
( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۶,۶۶۱ پخش}
ای دادوبیداد ۹ ای دادوبیداد
( آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۶۵۳ پخش}
نفرین برغم ۱۰ نفرین برغم
( آلبوم کجاوه از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۴,۴۴۶ پخش}
رقص روز ۱۱ رقص روز
( آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۲,۲۴۶ پخش}
خواب بارون ۱۳
( آلبوم غروب تا طلوع از سیاوش قمیشی ) { تنظیم } {۵۹,۹۶۶ پخش}
ماهی دلتنگ ۱۴ ماهی دلتنگ
( آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی ) { تنظیم } {۵۰,۶۳۷ پخش}
اجازه ۱۵ اجازه
( آلبوم صحنه 3 از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۴,۰۸۶ پخش}
جمعه ۱۶ جمعه
( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { آهنگ } {۶۷,۲۰۴ پخش}
عروسک شکسته ۱۷ عروسک شکسته
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۲۶,۹۲۵ پخش}
وسوسه ۱۸ وسوسه
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۶۸۴ پخش}
اسکله ۱۹ اسکله
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۲۶۳ پخش}
عروسک شکسته ۲۰ عروسک شکسته
( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۲۰,۴۶۷ پخش}
اسکله ۲۱ اسکله
( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۹۲۰ پخش}
عروسک شکسته ۲۲ عروسک شکسته
( آلبوم عکس از نلی ) { تنظیم } {۶,۰۵۲ پخش}
حرف ۲۳
( آلبوم قدغن از شهیار قنبری ) { آهنگ } {۵۷,۰۴۹ پخش}
وطن ۲۴ وطن
( آلبوم هم صدا از داریوش ) { تنظیم } {۴۰,۵۲۸ پخش}
وطن (بگو به ایران) ۲۵ وطن (بگو به ایران)
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) { تنظیم } {۷۱,۹۹۴ پخش}
هفته خاکستری ۲۶ هفته خاکستری
( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۴,۴۴۲ پخش}
برادر جان ۲۷ برادر جان
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۸۰,۷۴۹ پخش}
عشق من عاشقم باش ۲۸ عشق من عاشقم باش
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۶۸,۱۴۸ پخش}
اجازه ۲۹ اجازه
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۶,۵۷۶ پخش}
جشن دلتنگی ۳۰ جشن دلتنگی
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۸۸,۱۶۷ پخش}
کندو (ابی) ۳۱ کندو (ابی)
( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۶۴,۸۴۹ پخش}
پوست شیر (ابی) ۳۲ پوست شیر (ابی)
( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۹۶,۰۸۰ پخش}
مثل تو (گوگوش) ۳۳
( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۳۵,۴۲۷ پخش}
سقف (گوگوش) ۳۴
( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۵۴,۲۴۱ پخش}
حرف ۳۵ حرف
( آلبوم نفس از گوگوش ) { آهنگ } {۲۰,۶۵۴ پخش}
همسفر ۳۶ همسفر
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۶۰,۲۴۷ پخش}
ماه پیشونی ۳۷ ماه پیشونی
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۰,۵۷۲ پخش}
خوابم یا بیدارم ۳۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۲,۴۶۲ پخش}
باور کن ۳۹ باور کن
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۸,۵۰۱ پخش}
پُل ۴۰ پُل
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۲,۸۳۷ پخش}
طلاق ۴۱ طلاق
( آلبوم طلاق از گوگوش ) { آهنگ } {۱۶۹,۹۷۷ پخش}
قصه دو ماهی ۴۲ قصه دو ماهی
( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { تنظیم } {۸۸,۱۰۸ پخش}
من و تو (داریوش) ۴۳ من و تو (داریوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) { تنظیم } {۴۰,۱۰۷ پخش}
گهواره ۴۴ گهواره
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۶,۳۹۰ پخش}
همسفر ۴۵ همسفر
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۷۰,۱۰۲ پخش}
ماه پیشونی ۴۶ ماه پیشونی
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۴,۷۶۹ پخش}
پل ۴۷ پل
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۹۶,۴۴۲ پخش}
خوابم یا بیدارم ۴۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۹۱,۰۳۷ پخش}
مخلوق ۴۹ مخلوق
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۲۲,۱۷۵ پخش}
باور کن ۵۰ باور کن
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۸۳,۷۹۵ پخش}
دریایی ۵۱ دریایی
( آلبوم مرداب از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۹,۴۸۰ پخش}
شام آخر ۵۲ شام آخر
( آلبوم شام آخر از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۱۵۲,۴۴۳ پخش}
شب شیشه ای ۵۳ شب شیشه ای
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۲۴,۸۶۶ پخش}
باور کن ۵۴ باور کن
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۳۸,۱۲۶ پخش}
پل ۵۵ پل
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۷,۲۲۰ پخش}
همسفر ۵۶ همسفر
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۰,۲۳۲ پخش}
دریایی ۵۷ دریایی
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۴۸,۰۳۲ پخش}
خوابم یا بیدارم ۵۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۴,۲۷۲ پخش}
وقتشه ۵۹ وقتشه
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۷۰,۵۹۰ پخش}
وطن ۶۰ وطن
( آلبوم جنگل از داریوش ) { تنظیم } {۲۳,۹۳۰ پخش}
یاور همیشه مومن ۶۱ یاور همیشه مومن
( آلبوم شقایق از داریوش ) { تنظیم } {۹۱۷,۳۱۱ پخش}
بوی گندم ۶۲ بوی گندم
( آلبوم چشم من از داریوش ) { آهنگ } {۳۴۶,۰۷۰ پخش}
شب زده ۶۳ شب زده
( آلبوم شب زده از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۹,۰۰۵ پخش}
منت ۶۴ منت
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۹,۳۷۵ پخش}
سردار جنگل ۶۵ سردار جنگل
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۳۱,۹۱۷ پخش}
دوهول ۶۶ دوهول
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۵۴,۰۵۴ پخش}
کجا بودم کجا رفتم ۶۷ کجا بودم کجا رفتم
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۶۶,۲۵۳ پخش}
بزن باران ۶۸ بزن باران
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۴۸۹,۴۸۱ پخش}
نفس ۶۹ نفس
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۲۱,۶۹۵ پخش}
مرگ قو ۷۰ مرگ قو
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۲۸۲,۶۰۹ پخش}
مرداب ۷۱ مرداب
( آلبوم کوه از گوگوش ) { تنظیم } {۳۶۷,۳۸۰ پخش}
غریب آشنا ۷۲ غریب آشنا
( آلبوم کوه از گوگوش ) { آهنگ } {۳۳۷,۵۳۷ پخش}
مرداب ۷۳
( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۸۹,۸۵۶ پخش}
کویر ۷۴
( آلبوم کویر از گوگوش ) { آهنگ } {۱۱۳,۹۴۲ پخش}
غریب آشنا ۷۵
( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۲۰۰,۵۸۴ پخش}
هم خونه ۷۶
( آلبوم جاده از گوگوش ) { تنظیم } {۱۸,۱۱۱ پخش}
بی زار ۷۹ بی زار
( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۱۰,۴۸۳ پخش}
حرف ۸۱ حرف
( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۲۵,۲۷۲ پخش}
فصل تازه ۸۲ فصل تازه
( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۵,۶۴۰ پخش}
وقتشه ۸۳ وقتشه
( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۴,۴۱۸ پخش}
دو ماهی ۸۴
( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { تنظیم } {۸۵,۳۹۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393