تک آهنگ های واروژان

۱. دو ماهی ( از آلبوم دو ماهی از گوگوش) {۸۲,۱۱۸ پخش}

۲. وقتشه ( از آلبوم در امتداد شب از گوگوش) {۲۸۱,۴۳۹ پخش}

۳. فصل تازه ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {۱۶۷,۹۸۰ پخش}

۴. قصهء بره و گرگ ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۱۴,۷۴۲ پخش}

۵. بی زار ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۸,۵۶۴ پخش}

۶. کج کلاه خان ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۷۲,۸۲۰ پخش}

۷. حرف ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {۲۳,۳۰۶ پخش}

۸. دیگه گریه دل رو وا نمیکنه ( از آلبوم دو پنجره از گوگوش) {۴۳,۸۰۴ پخش}

۹. هم خونه ( از آلبوم جاده از گوگوش) {۱۷,۳۳۱ پخش}

۱۰. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۸۸,۷۴۸ پخش}

۱۱. کویر ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۰۸,۷۴۷ پخش}

۱۲. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {۱۹۴,۷۳۴ پخش}

۱۳. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۴۲,۲۶۴ پخش}

۱۴. غریب آشنا ( از آلبوم کوه از گوگوش) {۳۲۷,۴۵۹ پخش}

۱۵. منت ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۸,۱۱۲ پخش}

۱۶. سردار جنگل ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۳۰,۵۶۰ پخش}

۱۷. دوهول ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۵۲,۳۲۲ پخش}

۱۸. کجا بودم کجا رفتم ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۶۴,۵۲۱ پخش}

۱۹. بزن باران ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۴۶۴,۰۰۶ پخش}

۲۰. نفس ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۱۱۸,۰۷۶ پخش}

۲۱. مرگ قو ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {۲۶۷,۳۶۸ پخش}

۲۲. شب زده ( از آلبوم شب زده از ابی) {۲۸۶,۰۲۶ پخش}

۲۳. بوی گندم ( از آلبوم چشم من از داریوش) {۳۱۹,۵۳۴ پخش}

۲۴. یاور همیشه مومن ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۸۲۴,۷۸۷ پخش}

۲۵. وطن ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۲۲,۵۱۰ پخش}

۲۶. شب شیشه ای ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۲۳,۰۴۱ پخش}

۲۷. باور کن ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۳۵,۹۸۹ پخش}

۲۸. پل ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۵۳,۳۵۲ پخش}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۴۷,۲۵۲ پخش}

۳۰. دریایی ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۴۵,۶۷۶ پخش}

۳۱. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۵۰,۹۹۶ پخش}

۳۲. وقتشه ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {۶۷,۵۴۸ پخش}

۳۳. شام آخر ( از آلبوم شام آخر از ستار) {۱۴۵,۲۰۴ پخش}

۳۴. دریایی ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {۱۰۴,۱۹۲ پخش}

۳۵. گهواره ( از آلبوم پل از گوگوش) {۱۲۹,۰۱۲ پخش}

۳۶. همسفر ( از آلبوم پل از گوگوش) {۴۸۶,۴۲۳ پخش}

۳۷. ماه پیشونی ( از آلبوم پل از گوگوش) {۹۷,۵۳۱ پخش}

۳۸. پل ( از آلبوم پل از گوگوش) {۳۷۱,۱۵۵ پخش}

۳۹. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم پل از گوگوش) {۱۸۰,۶۷۹ پخش}

۴۰. مخلوق ( از آلبوم پل از گوگوش) {۲۱۰,۷۷۱ پخش}

۴۱. باور کن ( از آلبوم پل از گوگوش) {۲۶۸,۴۱۳ پخش}

۴۲. من و تو (داریوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۳۷,۹۸۶ پخش}

۴۳. قصه دو ماهی ( از آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش) {۸۰,۰۲۸ پخش}

۴۴. طلاق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {۱۶۱,۹۹۰ پخش}

۴۵. همسفر ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۵۷,۴۸۶ پخش}

۴۶. ماه پیشونی ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۱۲۳,۱۴۶ پخش}

۴۷. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۴۸,۱۲۶ پخش}

۴۸. باور کن ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۲۵,۶۹۳ پخش}

۴۹. پُل ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {۴۶,۱۶۰ پخش}

۵۰. حرف ( از آلبوم نفس از گوگوش) {۱۷,۶۵۹ پخش}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۴,۴۷۶ پخش}

۵۲. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۵۲,۴۱۶ پخش}

۵۳. کندو (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۵۸,۲۸۱ پخش}

۵۴. پوست شیر (ابی) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۹۰,۸۸۵ پخش}

۵۵. برادر جان ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۳۵۶,۱۷۹ پخش}

۵۶. عشق من عاشقم باش ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۲۵۷,۵۷۱ پخش}

۵۷. اجازه ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۱۷۰,۲۸۹ پخش}

۵۸. جشن دلتنگی ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۱۸۱,۴۱۲ پخش}

۵۹. هفته خاکستری ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {۹۸,۴۲۰ پخش}

۶۰. وطن (بگو به ایران) ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۶۹,۷۷۸ پخش}

۶۱. وطن ( از آلبوم هم صدا از داریوش) {۳۸,۳۲۹ پخش}

۶۲. عروسک شکسته ( از آلبوم عکس از نلی) {۴,۹۹۲ پخش}

۶۳. حرف ( از آلبوم قدغن از شهیار قنبری) {۵۵,۵۶۷ پخش}

۶۴. عروسک شکسته ( از آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی) {۱۸,۹۳۸ پخش}

۶۵. اسکله ( از آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی) {۵۷۷ پخش}

۶۶. عروسک شکسته ( از آلبوم نلی از نلی) {۲۵,۶۱۵ پخش}

۶۷. وسوسه ( از آلبوم نلی از نلی) {۱,۳۴۱ پخش}

۶۸. اسکله ( از آلبوم نلی از نلی) {۸۵۸ پخش}

۶۹. جمعه ( از آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد) {۶۶,۳۰۰ پخش}

۷۰. اجازه ( از آلبوم صحنه 3 از داریوش) {۳۱,۴۱۸ پخش}

۷۱. ماهی دلتنگ ( از آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی) {۴۹,۴۰۵ پخش}

۷۲. حرف آخر من ( از آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش) {۱۳,۶۶۵ پخش}

۷۳. رقص روز ( از آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن) {۱,۸۵۶ پخش}

۷۴. نفرین برغم ( از آلبوم کجاوه از ویگن) {۳,۴۳۲ پخش}

۷۵. ای دادوبیداد ( از آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن) {۱,۴۰۴ پخش}

۷۶. صبح بهاران ( از آلبوم ویگن 3 (فنجون طلا) از ویگن) {۲,۱۹۹ پخش}

۷۷. غرور شکسته ( از آلبوم قصه اتل متل از عارف) {۵,۶۷۸ پخش}

۷۸. بوی فریاد ( از آلبوم قصه اتل متل از عارف) {۵,۲۵۷ پخش}

۷۹. کوچولو ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۱۷,۹۰۸ پخش}

۸۰. قصه کبوتر چاهی ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {۲۲,۴۳۲ پخش}

۸۱. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف) {۶,۵۸۳ پخش}

۸۲. غریبه ( از آلبوم غریبه از عارف) {۳۷,۹۰۸ پخش}

۸۳. ناجی ( از آلبوم دختر چوپون از شیفته) {۹۹۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393