آلبوم های واروژان

دانلود آهنگ های جدید واروژان

ناجی ۱ ناجی
( آلبوم دختر چوپون از شیفته ) { آهنگ } {۴۷۱ پخش}
شاید بدونی ۲ شاید بدونی
( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۲,۵۲۳ پخش}
غریبه ۳ غریبه
( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۱۱,۱۹۲ پخش}
کوچولو ۴ کوچولو
( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۴,۹۷۵ پخش}
غرور شکسته ۶ غرور شکسته
( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۲,۱۳۸ پخش}
بوی فریاد ۷ بوی فریاد
( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۱,۹۶۹ پخش}
ای دادوبیداد ۹ ای دادوبیداد
( آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن ) { آهنگ, تنظیم } {۵۳۲ پخش}
نفرین برغم ۱۰ نفرین برغم
( آلبوم کجاوه از ویگن ) { آهنگ, تنظیم } {۱,۳۰۳ پخش}
رقص روز ۱۱ رقص روز
( آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن ) { آهنگ, تنظیم } {۶۱۵ پخش}
خواب بارون ۱۳
( آلبوم غروب تا طلوع از سیاوش قمیشی ) { تنظیم } {۱۴,۲۸۸ پخش}
ماهی دلتنگ ۱۴ ماهی دلتنگ
( آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی ) { تنظیم } {۱۲,۱۱۷ پخش}
اجازه ۱۵ اجازه
( آلبوم صحنه 3 از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۸,۸۸۱ پخش}
جمعه ۱۶ جمعه
( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { آهنگ } {۱۵,۷۸۶ پخش}
عروسک شکسته ۱۷ عروسک شکسته
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۶,۹۶۲ پخش}
وسوسه ۱۸ وسوسه
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۵۰۰ پخش}
اسکله ۱۹ اسکله
( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۴۷۵ پخش}
عروسک شکسته ۲۰ عروسک شکسته
( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۵,۰۵۰ پخش}
اسکله ۲۱ اسکله
( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۲۲۶ پخش}
عروسک شکسته ۲۲ عروسک شکسته
( آلبوم عکس از نلی ) { تنظیم } {۱,۷۸۲ پخش}
حرف ۲۳
( آلبوم قدغن از شهیار قنبری ) { آهنگ } {۱۳,۶۶۲ پخش}
وطن ۲۴ وطن
( آلبوم هم صدا از داریوش ) { تنظیم } {۹,۹۹۰ پخش}
وطن (بگو به ایران) ۲۵ وطن (بگو به ایران)
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) { تنظیم } {۱۷,۲۲۹ پخش}
هفته خاکستری ۲۶ هفته خاکستری
( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { آهنگ, تنظیم } {۲۵,۳۲۹ پخش}
برادر جان ۲۷ برادر جان
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۹۷,۳۸۰ پخش}
عشق من عاشقم باش ۲۸ عشق من عاشقم باش
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۶۶,۱۱۰ پخش}
اجازه ۲۹ اجازه
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۴۲,۴۰۸ پخش}
جشن دلتنگی ۳۰ جشن دلتنگی
( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ, تنظیم } {۴۷,۸۴۰ پخش}
کندو (ابی) ۳۱ کندو (ابی)
( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۱۶,۸۴۸ پخش}
پوست شیر (ابی) ۳۲ پوست شیر (ابی)
( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۲۳,۶۸۴ پخش}
مثل تو (گوگوش) ۳۳
( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۸,۲۷۶ پخش}
سقف (گوگوش) ۳۴
( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۱۲,۸۱۲ پخش}
حرف ۳۵ حرف
( آلبوم نفس از گوگوش ) { آهنگ } {۷,۲۵۷ پخش}
همسفر ۳۶ همسفر
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۴,۴۳۹ پخش}
ماه پیشونی ۳۷ ماه پیشونی
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۳۲,۰۵۰ پخش}
خوابم یا بیدارم ۳۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۳,۲۰۱ پخش}
باور کن ۳۹ باور کن
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۷,۱۵۳ پخش}
پُل ۴۰ پُل
( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۳,۲۸۷ پخش}
طلاق ۴۱ طلاق
( آلبوم طلاق از گوگوش ) { آهنگ } {۴۲,۰۶۶ پخش}
قصه دو ماهی ۴۲ قصه دو ماهی
( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { تنظیم } {۲۲,۸۹۲ پخش}
من و تو (داریوش) ۴۳ من و تو (داریوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) { تنظیم } {۹,۸۴۹ پخش}
گهواره ۴۴ گهواره
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۳۳,۷۷۵ پخش}
همسفر ۴۵ همسفر
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۵۸,۰۱۴ پخش}
ماه پیشونی ۴۶ ماه پیشونی
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۲۶,۷۶۹ پخش}
پل ۴۷ پل
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۱۰۱,۹۵۲ پخش}
خوابم یا بیدارم ۴۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۴۷,۲۵۳ پخش}
مخلوق ۴۹ مخلوق
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۵۹,۰۷۶ پخش}
باور کن ۵۰ باور کن
( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۶۹,۳۱۴ پخش}
دریایی ۵۱ دریایی
( آلبوم مرداب از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۲۶,۲۸۷ پخش}
شام آخر ۵۲ شام آخر
( آلبوم شام آخر از ستار ) { آهنگ, تنظیم } {۳۷,۲۲۷ پخش}
شب شیشه ای ۵۳ شب شیشه ای
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۶,۳۱۸ پخش}
باور کن ۵۴ باور کن
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۹,۶۰۱ پخش}
پل ۵۵ پل
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۱۴,۶۳۷ پخش}
همسفر ۵۶ همسفر
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۱۲,۶۷۵ پخش}
دریایی ۵۷ دریایی
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۱۱,۸۴۷ پخش}
خوابم یا بیدارم ۵۸ خوابم یا بیدارم
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۱۳,۶۵۱ پخش}
وقتشه ۵۹ وقتشه
( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۱۷,۲۱۱ پخش}
وطن ۶۰ وطن
( آلبوم جنگل از داریوش ) { تنظیم } {۶,۰۳۰ پخش}
یاور همیشه مومن ۶۱ یاور همیشه مومن
( آلبوم شقایق از داریوش ) { تنظیم } {۲۴۸,۰۱۴ پخش}
بوی گندم ۶۲ بوی گندم
( آلبوم چشم من از داریوش ) { آهنگ } {۸۹,۰۶۰ پخش}
شب زده ۶۳ شب زده
( آلبوم شب زده از ابی ) { آهنگ, تنظیم } {۷۳,۴۲۵ پخش}
منت ۶۴ منت
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۲,۴۵۸ پخش}
سردار جنگل ۶۵ سردار جنگل
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۷,۷۳۲ پخش}
دوهول ۶۶ دوهول
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۲,۸۵۹ پخش}
کجا بودم کجا رفتم ۶۷ کجا بودم کجا رفتم
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۶,۲۵۴ پخش}
بزن باران ۶۸ بزن باران
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۱۹,۸۴۰ پخش}
نفس ۶۹ نفس
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۲۸,۸۳۹ پخش}
مرگ قو ۷۰ مرگ قو
( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۶۹,۱۶۶ پخش}
مرداب ۷۱ مرداب
( آلبوم کوه از گوگوش ) { تنظیم } {۹۳,۹۸۵ پخش}
غریب آشنا ۷۲ غریب آشنا
( آلبوم کوه از گوگوش ) { آهنگ } {۸۲,۷۳۱ پخش}
مرداب ۷۳
( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۲۱,۱۱۷ پخش}
کویر ۷۴
( آلبوم کویر از گوگوش ) { آهنگ } {۲۷,۰۷۲ پخش}
غریب آشنا ۷۵
( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۴۷,۹۶۲ پخش}
هم خونه ۷۶
( آلبوم جاده از گوگوش ) { تنظیم } {۴,۳۷۰ پخش}
بی زار ۷۹ بی زار
( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۲,۷۷۹ پخش}
حرف ۸۱ حرف
( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۶,۲۳۱ پخش}
فصل تازه ۸۲ فصل تازه
( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۴۲,۱۹۲ پخش}
وقتشه ۸۳ وقتشه
( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) { آهنگ, تنظیم } {۷۱,۵۴۲ پخش}
دو ماهی ۸۴
( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { تنظیم } {۲۰,۴۴۸ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393