ایران ترانه

تک آهنگ های واروژان

۱. دو ماهی ( از آلبوم دو ماهی از گوگوش) {4,986}

۲. وقتشه ( از آلبوم در امتداد شب از گوگوش) {16,721}

۳. فصل تازه ( از آلبوم فصل تازه از گوگوش) {10,213}
۷. حرف ( از آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش) {1,238}


۹. هم خونه ( از آلبوم جاده از گوگوش) {962}

۱۰. مرداب ( از آلبوم کویر از گوگوش) {5,466}

۱۱. کویر ( از آلبوم کویر از گوگوش) {6,639}

۱۲. غریب آشنا ( از آلبوم کویر از گوگوش) {11,715}

۱۳. مرداب ( از آلبوم کوه از گوگوش) {20,775}

۱۴. غریب آشنا ( از آلبوم کوه از گوگوش) {19,772}

۱۵. منت ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {212}

۱۶. سردار جنگل ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {1,582}

۱۷. دوهول ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {3,054}

۱۸. کجا بودم کجا رفتم ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {3,601}

۱۹. بزن باران ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {26,142}

۲۰. نفس ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {7,057}

۲۱. مرگ قو ( از آلبوم بزن باران از حبیب) {15,115}

۲۲. شب زده ( از آلبوم شب زده از ابی) {17,415}

۲۳. بوی گندم ( از آلبوم چشم من از داریوش) {18,956}

۲۴. یاور همیشه مومن ( از آلبوم شقایق از داریوش) {43,314}

۲۵. وطن ( از آلبوم جنگل از داریوش) {1,095}

۲۶. شب شیشه ای ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {1,038}

۲۷. باور کن ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {2,090}

۲۸. پل ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {3,157}

۲۹. همسفر ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {2,782}

۳۰. دریایی ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {2,461}

۳۱. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {2,910}

۳۲. وقتشه ( از آلبوم تاج ترانه از ابی) {4,041}

۳۳. شام آخر ( از آلبوم شام آخر از ستار) {8,765}

۳۴. دریایی ( از آلبوم مرداب از گوگوش) {6,247}

۳۵. گهواره ( از آلبوم پل از گوگوش) {7,692}

۳۶. همسفر ( از آلبوم پل از گوگوش) {25,536}

۳۷. ماه پیشونی ( از آلبوم پل از گوگوش) {5,576}

۳۸. پل ( از آلبوم پل از گوگوش) {21,400}

۳۹. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم پل از گوگوش) {10,607}

۴۰. مخلوق ( از آلبوم پل از گوگوش) {12,332}

۴۱. باور کن ( از آلبوم پل از گوگوش) {16,559}

۴۲. من و تو (داریوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {2,006}

۴۳. قصه دو ماهی ( از آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش) {4,586}

۴۴. طلاق ( از آلبوم طلاق از گوگوش) {9,653}

۴۵. همسفر ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {3,234}

۴۶. ماه پیشونی ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {6,436}

۴۷. خوابم یا بیدارم ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {2,593}

۴۸. باور کن ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {1,184}

۴۹. پُل ( از آلبوم ماه پیشونی از گوگوش) {2,591}

۵۰. حرف ( از آلبوم نفس از گوگوش) {699}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {2,093}

۵۲. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {3,103}۵۵. برادر جان ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {21,279}


۵۷. اجازه ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {10,258}

۵۸. جشن دلتنگی ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {10,993}

۵۹. هفته خاکستری ( از آلبوم جمعه از فرهاد مهراد) {6,036}


۶۱. وطن ( از آلبوم هم صدا از داریوش) {2,126}

۶۲. عروسک شکسته ( از آلبوم عکس از نلی)

۶۳. حرف ( از آلبوم قدغن از شهیار قنبری) {3,457}

۶۴. عروسک شکسته ( از آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی) {954}

۶۵. اسکله ( از آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی)

۶۶. عروسک شکسته ( از آلبوم نلی از نلی) {1,291}

۶۷. وسوسه ( از آلبوم نلی از نلی)

۶۸. اسکله ( از آلبوم نلی از نلی)

۶۹. جمعه ( از آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد) {4,067}

۷۰. اجازه ( از آلبوم صحنه 3 از داریوش) {1,645}
۷۴. نفرین برغم ( از آلبوم کجاوه از ویگن)۷۷. غرور شکسته ( از آلبوم قصه اتل متل از عارف)

۷۸. بوی فریاد ( از آلبوم قصه اتل متل از عارف)

۷۹. کوچولو ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {764}

۸۰. قصه کبوتر چاهی ( از آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف) {1,118}

۸۱. شاید بدونی ( از آلبوم غریبه از عارف)

۸۲. غریبه ( از آلبوم غریبه از عارف) {1,932}

۸۳. ناجی ( از آلبوم دختر چوپون از شیفته)


» افزودن آلبوم جدید
» افزودن تک آهنگ جدید
» افزودن لینک مرتبط [ به زودی! ]
» افزودن عکس جدید

اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan

عکس های واروژان