تک آهنگ های واروژان

۱. ناجی ( آلبوم دختر چوپون از شیفته ) { آهنگ } {۱,۲۷۹ پخش}

۲. شاید بدونی ( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۸,۰۳۴ پخش}

۳. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۴۲,۶۶۶ پخش}

۴. کوچولو ( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۱۹,۳۹۰ پخش}

۵. قصه کبوتر چاهی ( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۲۴,۶۷۹ پخش}

۶. غرور شکسته ( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۶,۸۰۱ پخش}

۷. بوی فریاد ( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۶,۳۳۳ پخش}

۸. صبح بهاران ( آلبوم ویگن 3 (فنجون طلا) از ویگن ) { آهنگ } {۲,۷۳۰ پخش}

۹. ای دادوبیداد ( آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۵۶۰ پخش}

۱۰. نفرین برغم ( آلبوم کجاوه از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۴,۲۲۷ پخش}

۱۱. رقص روز ( آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۲,۲۱۵ پخش}

۱۲. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) { آهنگ } {۱۵,۴۵۹ پخش}

۱۳. خواب بارون ( آلبوم غروب تا طلوع از سیاوش قمیشی ) { تنظیم } {۵۹,۵۱۴ پخش}

۱۴. ماهی دلتنگ ( آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی ) { تنظیم } {۵۰,۱۳۸ پخش}

۱۵. اجازه ( آلبوم صحنه 3 از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۳,۵۲۴ پخش}

۱۶. جمعه ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { آهنگ } {۶۶,۸۴۶ پخش}

۱۷. عروسک شکسته ( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۲۶,۶۴۴ پخش}

۱۸. وسوسه ( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۴۹۷ پخش}

۱۹. اسکله ( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۰۷۶ پخش}

۲۰. عروسک شکسته ( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۲۰,۲۳۳ پخش}

۲۱. اسکله ( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۷۶۴ پخش}

۲۲. عروسک شکسته ( آلبوم عکس از نلی ) { تنظیم } {۵,۷۸۷ پخش}

۲۳. حرف ( آلبوم قدغن از شهیار قنبری ) { آهنگ } {۵۶,۴۰۹ پخش}

۲۴. وطن ( آلبوم هم صدا از داریوش ) { تنظیم } {۳۹,۹۹۸ پخش}

۲۵. وطن (بگو به ایران) ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) { تنظیم } {۷۱,۴۶۳ پخش}

۲۶. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۳,۴۱۲ پخش}

۲۷. برادر جان ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۷۵,۴۹۲ پخش}

۲۸. عشق من عاشقم باش ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۶۵,۶۸۳ پخش}

۲۹. اجازه ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۵,۶۲۴ پخش}

۳۰. جشن دلتنگی ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۸۶,۰۶۱ پخش}

۳۱. کندو (ابی) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۶۳,۲۲۶ پخش}

۳۲. پوست شیر (ابی) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۹۴,۸۶۳ پخش}

۳۳. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۳۵,۱۰۰ پخش}

۳۴. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۵۳,۴۴۵ پخش}

۳۵. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) { آهنگ } {۱۹,۴۵۳ پخش}

۳۶. همسفر ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۹,۴۰۴ پخش}

۳۷. ماه پیشونی ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۲۸,۸۰۹ پخش}

۳۸. خوابم یا بیدارم ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۱,۰۱۲ پخش}

۳۹. باور کن ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۷,۶۲۷ پخش}

۴۰. پُل ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۱,۷۲۹ پخش}

۴۱. طلاق ( آلبوم طلاق از گوگوش ) { آهنگ } {۱۶۸,۱۵۲ پخش}

۴۲. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { تنظیم } {۸۶,۱۱۲ پخش}

۴۳. من و تو (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) { تنظیم } {۳۹,۳۲۷ پخش}

۴۴. گهواره ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۴,۱۶۰ پخش}

۴۵. همسفر ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۵۰,۰۸۷ پخش}

۴۶. ماه پیشونی ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۲,۶۰۱ پخش}

۴۷. پل ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۹۱,۴۳۵ پخش}

۴۸. خوابم یا بیدارم ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۸۷,۹۹۵ پخش}

۴۹. مخلوق ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۱۸,۳۸۴ پخش}

۵۰. باور کن ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۷۹,۶۳۰ پخش}

۵۱. دریایی ( آلبوم مرداب از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۸,۰۴۵ پخش}

۵۲. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۱۵۰,۹۴۵ پخش}

۵۳. شب شیشه ای ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۲۴,۲۷۳ پخش}

۵۴. باور کن ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۳۷,۷۰۵ پخش}

۵۵. پل ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۶,۰۹۷ پخش}

۵۶. همسفر ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۴۹,۶۵۴ پخش}

۵۷. دریایی ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۴۷,۵۱۷ پخش}

۵۸. خوابم یا بیدارم ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۳,۵۵۴ پخش}

۵۹. وقتشه ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۶۹,۹۰۳ پخش}

۶۰. وطن ( آلبوم جنگل از داریوش ) { تنظیم } {۲۳,۵۷۱ پخش}

۶۱. یاور همیشه مومن ( آلبوم شقایق از داریوش ) { تنظیم } {۸۹۴,۰۹۸ پخش}

۶۲. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) { آهنگ } {۳۳۸,۹۲۵ پخش}

۶۳. شب زده ( آلبوم شب زده از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۶,۲۲۸ پخش}

۶۴. منت ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۹,۱۱۰ پخش}

۶۵. سردار جنگل ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۳۱,۷۳۰ پخش}

۶۶. دوهول ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۵۳,۷۷۳ پخش}

۶۷. کجا بودم کجا رفتم ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۶۵,۹۱۰ پخش}

۶۸. بزن باران ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۴۸۳,۵۵۳ پخش}

۶۹. نفس ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۲۰,۹۴۶ پخش}

۷۰. مرگ قو ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۲۷۹,۶۳۰ پخش}

۷۱. مرداب ( آلبوم کوه از گوگوش ) { تنظیم } {۳۶۳,۱۳۶ پخش}

۷۲. غریب آشنا ( آلبوم کوه از گوگوش ) { آهنگ } {۳۳۴,۵۱۰ پخش}

۷۳. مرداب ( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۸۹,۳۴۱ پخش}

۷۴. کویر ( آلبوم کویر از گوگوش ) { آهنگ } {۱۱۲,۷۱۰ پخش}

۷۵. غریب آشنا ( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۱۹۹,۰۲۴ پخش}

۷۶. هم خونه ( آلبوم جاده از گوگوش ) { تنظیم } {۱۷,۸۷۷ پخش}

۷۷. دیگه گریه دل رو وا نمیکنه ( آلبوم دو پنجره از گوگوش ) { تنظیم } {۴۴,۹۲۸ پخش}

۷۸. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۱۶,۵۹۸ پخش}

۷۹. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۹,۷۶۵ پخش}

۸۰. کج کلاه خان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۷۷,۵۶۳ پخش}

۸۱. حرف ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۲۴,۷۱۰ پخش}

۸۲. فصل تازه ( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۳,۲۵۳ پخش}

۸۳. وقتشه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۱,۱۸۹ پخش}

۸۴. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { تنظیم } {۸۴,۷۷۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393