تک آهنگ های واروژان

۱. ناجی ( آلبوم دختر چوپون از شیفته ) {۱,۱۷۰ پخش}

۲. شاید بدونی ( آلبوم غریبه از عارف ) {۶,۸۴۸ پخش}

۳. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) {۳۹,۰۱۵ پخش}

۴. کوچولو ( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) {۱۸,۴۲۳ پخش}

۵. قصه کبوتر چاهی ( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) {۲۳,۰۴۱ پخش}

۶. غرور شکسته ( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) {۶,۰۵۲ پخش}

۷. بوی فریاد ( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) {۵,۵۸۴ پخش}

۸. صبح بهاران ( آلبوم ویگن 3 (فنجون طلا) از ویگن ) {۲,۳۷۱ پخش}

۹. ای دادوبیداد ( آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن ) {۱,۴۳۵ پخش}

۱۰. نفرین برغم ( آلبوم کجاوه از ویگن ) {۳,۶۹۷ پخش}

۱۱. رقص روز ( آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن ) {۱,۹۹۶ پخش}

۱۲. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) {۱۴,۲۷۴ پخش}

۱۳. ماهی دلتنگ ( آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی ) {۴۹,۴۹۸ پخش}

۱۴. اجازه ( آلبوم صحنه 3 از داریوش ) {۳۲,۱۹۸ پخش}

۱۵. جمعه ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) {۶۶,۵۰۲ پخش}

۱۶. عروسک شکسته ( آلبوم نلی از نلی ) {۲۵,۸۶۴ پخش}

۱۷. وسوسه ( آلبوم نلی از نلی ) {۱,۳۴۱ پخش}

۱۸. اسکله ( آلبوم نلی از نلی ) {۹۲۰ پخش}

۱۹. عروسک شکسته ( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) {۱۹,۰۱۶ پخش}

۲۰. اسکله ( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) {۵۹۲ پخش}

۲۱. عروسک شکسته ( آلبوم عکس از نلی ) {۵,۳۹۷ پخش}

۲۲. حرف ( آلبوم قدغن از شهیار قنبری ) {۵۵,۷۲۳ پخش}

۲۳. وطن ( آلبوم هم صدا از داریوش ) {۳۸,۸۱۲ پخش}

۲۴. وطن (بگو به ایران) ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۷۰,۳۲۴ پخش}

۲۵. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) {۹۹,۶۸۴ پخش}

۲۶. برادر جان ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۳۶۱,۵۷۶ پخش}

۲۷. عشق من عاشقم باش ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۲۵۹,۹۷۴ پخش}

۲۸. اجازه ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۱۷۲,۰۶۸ پخش}

۲۹. جشن دلتنگی ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۱۸۲,۶۴۴ پخش}

۳۰. کندو (ابی) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) {۵۹,۴۶۷ پخش}

۳۱. پوست شیر (ابی) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) {۹۲,۰۰۸ پخش}

۳۲. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۴,۶۰۰ پخش}

۳۳. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۵۲,۶۳۴ پخش}

۳۴. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) {۱۸,۰۱۸ پخش}

۳۵. همسفر ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۵۸,۱۲۵ پخش}

۳۶. ماه پیشونی ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۱۲۵,۵۸۰ پخش}

۳۷. خوابم یا بیدارم ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۴۸,۹۲۱ پخش}

۳۸. باور کن ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۲۶,۳۴۸ پخش}

۳۹. پُل ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) {۴۹,۳۴۲ پخش}

۴۰. طلاق ( آلبوم طلاق از گوگوش ) {۱۶۳,۷۵۳ پخش}

۴۱. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) {۸۱,۳۶۹ پخش}

۴۲. من و تو (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۳۸,۲۸۲ پخش}

۴۳. گهواره ( آلبوم پل از گوگوش ) {۱۳۰,۴۶۲ پخش}

۴۴. همسفر ( آلبوم پل از گوگوش ) {۵۰۸,۸۲۵ پخش}

۴۵. ماه پیشونی ( آلبوم پل از گوگوش ) {۹۸,۶۰۷ پخش}

۴۶. پل ( آلبوم پل از گوگوش ) {۳۷۸,۵۹۶ پخش}

۴۷. خوابم یا بیدارم ( آلبوم پل از گوگوش ) {۱۸۲,۸۷۸ پخش}

۴۸. مخلوق ( آلبوم پل از گوگوش ) {۲۱۲,۳۶۲ پخش}

۴۹. باور کن ( آلبوم پل از گوگوش ) {۲۷۲,۰۷۹ پخش}

۵۰. دریایی ( آلبوم مرداب از گوگوش ) {۱۰۵,۱۴۴ پخش}

۵۱. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۱۴۶,۲۳۴ پخش}

۵۲. شب شیشه ای ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۲۳,۳۳۷ پخش}

۵۳. باور کن ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۳۶,۵۵۰ پخش}

۵۴. پل ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۵۳,۹۷۶ پخش}

۵۵. همسفر ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۴۷,۸۷۶ پخش}

۵۶. دریایی ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۴۶,۲۰۷ پخش}

۵۷. خوابم یا بیدارم ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۵۱,۷۷۶ پخش}

۵۸. وقتشه ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) {۶۸,۴۸۴ پخش}

۵۹. وطن ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۲۳,۰۱۰ پخش}

۶۰. یاور همیشه مومن ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۸۴۷,۳۱۴ پخش}

۶۱. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) {۳۲۴,۴۱۷ پخش}

۶۲. شب زده ( آلبوم شب زده از ابی ) {۲۸۹,۵۶۷ پخش}

۶۳. منت ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۸,۳۳۰ پخش}

۶۴. سردار جنگل ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۳۰,۸۵۶ پخش}

۶۵. دوهول ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۵۲,۶۶۵ پخش}

۶۶. کجا بودم کجا رفتم ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۶۴,۸۴۹ پخش}

۶۷. بزن باران ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۴۶۹,۱۳۸ پخش}

۶۸. نفس ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۱۱۸,۷۳۱ پخش}

۶۹. مرگ قو ( آلبوم بزن باران از حبیب ) {۲۷۱,۹۰۸ پخش}

۷۰. مرداب ( آلبوم کوه از گوگوش ) {۳۴۶,۰۲۳ پخش}

۷۱. غریب آشنا ( آلبوم کوه از گوگوش ) {۳۲۹,۶۷۴ پخش}

۷۲. مرداب ( آلبوم کویر از گوگوش ) {۸۸,۹۶۶ پخش}

۷۳. کویر ( آلبوم کویر از گوگوش ) {۱۱۰,۲۹۲ پخش}

۷۴. غریب آشنا ( آلبوم کویر از گوگوش ) {۱۹۶,۱۲۳ پخش}

۷۵. هم خونه ( آلبوم جاده از گوگوش ) {۱۷,۴۷۲ پخش}

۷۶. دیگه گریه دل رو وا نمیکنه ( آلبوم دو پنجره از گوگوش ) {۴۳,۹۷۶ پخش}

۷۷. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۱۴,۹۶۰ پخش}

۷۸. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۸,۹۰۷ پخش}

۷۹. کج کلاه خان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۷۳,۶۹۴ پخش}

۸۰. حرف ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) {۲۳,۴۹۳ پخش}

۸۱. فصل تازه ( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) {۱۶۹,۸۳۷ پخش}

۸۲. وقتشه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۲۸۴,۹۰۲ پخش}

۸۳. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) {۸۲,۸۲۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.18 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393