تک آهنگ های واروژان

۱. ناجی ( آلبوم دختر چوپون از شیفته ) { آهنگ } {۱,۲۶۳ پخش}

۲. شاید بدونی ( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۷,۸۹۳ پخش}

۳. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) { تنظیم } {۴۲,۲۲۹ پخش}

۴. کوچولو ( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۱۹,۲۸۱ پخش}

۵. قصه کبوتر چاهی ( آلبوم قصه کبوتر چاهی از عارف ) { تنظیم } {۲۴,۵۰۷ پخش}

۶. غرور شکسته ( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۶,۷۳۹ پخش}

۷. بوی فریاد ( آلبوم قصه اتل متل از عارف ) { تنظیم } {۶,۲۲۴ پخش}

۸. صبح بهاران ( آلبوم ویگن 3 (فنجون طلا) از ویگن ) { آهنگ } {۲,۷۱۴ پخش}

۹. ای دادوبیداد ( آلبوم ویگن 10 (خدا نگهدار) از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۱,۵۱۳ پخش}

۱۰. نفرین برغم ( آلبوم کجاوه از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۴,۱۴۹ پخش}

۱۱. رقص روز ( آلبوم ویگن 13 (دل دیوانه) از ویگن ) { آهنگ، تنظیم } {۲,۱۹۹ پخش}

۱۲. حرف آخر من ( آلبوم گوگوش دوباره میخواند از گوگوش ) { آهنگ } {۱۵,۳۱۹ پخش}

۱۳. خواب بارون ( آلبوم غروب تا طلوع از سیاوش قمیشی ) { تنظیم } {۵۹,۴۵۱ پخش}

۱۴. ماهی دلتنگ ( آلبوم فقط نگاه می کنم از حمید حامی ) { تنظیم } {۵۰,۱۰۷ پخش}

۱۵. اجازه ( آلبوم صحنه 3 از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۳,۳۸۴ پخش}

۱۶. جمعه ( آلبوم کنسرت فرهاد از فرهاد مهراد ) { آهنگ } {۶۶,۸۱۴ پخش}

۱۷. عروسک شکسته ( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۲۶,۵۵۱ پخش}

۱۸. وسوسه ( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۴۳۵ پخش}

۱۹. اسکله ( آلبوم نلی از نلی ) { تنظیم } {۱,۰۴۵ پخش}

۲۰. عروسک شکسته ( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۲۰,۱۳۹ پخش}

۲۱. اسکله ( آلبوم نلی 5 کاسپین از نلی ) { تنظیم } {۷۶۴ پخش}

۲۲. عروسک شکسته ( آلبوم عکس از نلی ) { تنظیم } {۵,۶۷۸ پخش}

۲۳. حرف ( آلبوم قدغن از شهیار قنبری ) { آهنگ } {۵۶,۳۳۱ پخش}

۲۴. وطن ( آلبوم هم صدا از داریوش ) { تنظیم } {۳۹,۸۷۳ پخش}

۲۵. وطن (بگو به ایران) ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) { تنظیم } {۷۱,۳۷۰ پخش}

۲۶. هفته خاکستری ( آلبوم جمعه از فرهاد مهراد ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۳,۱۳۱ پخش}

۲۷. برادر جان ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۷۳,۸۶۹ پخش}

۲۸. عشق من عاشقم باش ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۶۵,۳۰۹ پخش}

۲۹. اجازه ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۵,۳۱۲ پخش}

۳۰. جشن دلتنگی ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۸۵,۷۱۸ پخش}

۳۱. کندو (ابی) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۶۲,۸۵۲ پخش}

۳۲. پوست شیر (ابی) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۹۴,۲۵۵ پخش}

۳۳. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۳۵,۰۸۴ پخش}

۳۴. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) { تنظیم } {۵۳,۳۶۷ پخش}

۳۵. حرف ( آلبوم نفس از گوگوش ) { آهنگ } {۱۹,۳۵۹ پخش}

۳۶. همسفر ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۹,۲۸۰ پخش}

۳۷. ماه پیشونی ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۲۸,۵۴۴ پخش}

۳۸. خوابم یا بیدارم ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۰,۷۰۰ پخش}

۳۹. باور کن ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۷,۵۳۴ پخش}

۴۰. پُل ( آلبوم ماه پیشونی از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۱,۵۱۱ پخش}

۴۱. طلاق ( آلبوم طلاق از گوگوش ) { آهنگ } {۱۶۷,۹۹۶ پخش}

۴۲. قصه دو ماهی ( آلبوم ستاره آی ستاره از گوگوش ) { تنظیم } {۸۵,۶۴۴ پخش}

۴۳. من و تو (داریوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) { تنظیم } {۳۹,۲۰۲ پخش}

۴۴. گهواره ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۳۳,۴۱۱ پخش}

۴۵. همسفر ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۵۴۶,۰۶۲ پخش}

۴۶. ماه پیشونی ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۲,۱۰۲ پخش}

۴۷. پل ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۳۹۰,۱۸۷ پخش}

۴۸. خوابم یا بیدارم ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۸۷,۴۶۵ پخش}

۴۹. مخلوق ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۱۷,۴۳۲ پخش}

۵۰. باور کن ( آلبوم پل از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۷۸,۳۵۰ پخش}

۵۱. دریایی ( آلبوم مرداب از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۰۷,۸۲۷ پخش}

۵۲. شام آخر ( آلبوم شام آخر از ستار ) { آهنگ، تنظیم } {۱۴۹,۴۶۳ پخش}

۵۳. شب شیشه ای ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۲۴,۱۹۵ پخش}

۵۴. باور کن ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۳۷,۵۳۳ پخش}

۵۵. پل ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۵,۸۰۱ پخش}

۵۶. همسفر ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۴۹,۴۵۲ پخش}

۵۷. دریایی ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۴۷,۴۵۵ پخش}

۵۸. خوابم یا بیدارم ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ } {۵۳,۲۸۹ پخش}

۵۹. وقتشه ( آلبوم تاج ترانه از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۶۹,۷۳۲ پخش}

۶۰. وطن ( آلبوم جنگل از داریوش ) { تنظیم } {۲۳,۵۰۹ پخش}

۶۱. یاور همیشه مومن ( آلبوم شقایق از داریوش ) { تنظیم } {۸۸۹,۴۶۵ پخش}

۶۲. بوی گندم ( آلبوم چشم من از داریوش ) { آهنگ } {۳۳۷,۳۹۶ پخش}

۶۳. شب زده ( آلبوم شب زده از ابی ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۵,۵۱۰ پخش}

۶۴. منت ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۹,۰۱۶ پخش}

۶۵. سردار جنگل ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۳۱,۶۵۲ پخش}

۶۶. دوهول ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۵۳,۶۷۹ پخش}

۶۷. کجا بودم کجا رفتم ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۶۵,۸۱۶ پخش}

۶۸. بزن باران ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۴۸۲,۲۱۱ پخش}

۶۹. نفس ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۱۲۰,۷۵۹ پخش}

۷۰. مرگ قو ( آلبوم بزن باران از حبیب ) { تنظیم } {۲۷۹,۰۶۸ پخش}

۷۱. مرداب ( آلبوم کوه از گوگوش ) { تنظیم } {۳۶۱,۸۸۸ پخش}

۷۲. غریب آشنا ( آلبوم کوه از گوگوش ) { آهنگ } {۳۳۳,۹۴۹ پخش}

۷۳. مرداب ( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۸۹,۲۶۳ پخش}

۷۴. کویر ( آلبوم کویر از گوگوش ) { آهنگ } {۱۱۲,۶۱۶ پخش}

۷۵. غریب آشنا ( آلبوم کویر از گوگوش ) { تنظیم } {۱۹۸,۷۵۹ پخش}

۷۶. هم خونه ( آلبوم جاده از گوگوش ) { تنظیم } {۱۷,۸۳۰ پخش}

۷۷. دیگه گریه دل رو وا نمیکنه ( آلبوم دو پنجره از گوگوش ) { تنظیم } {۴۴,۸۹۶ پخش}

۷۸. قصهء بره و گرگ ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۱۶,۵۶۷ پخش}

۷۹. بی زار ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { تنظیم } {۹,۶۸۷ پخش}

۸۰. کج کلاه خان ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۷۷,۲۲۰ پخش}

۸۱. حرف ( آلبوم اگه بمونی اگه نمونی از گوگوش ) { آهنگ } {۲۴,۶۶۳ پخش}

۸۲. فصل تازه ( آلبوم فصل تازه از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۱۷۳,۰۱۹ پخش}

۸۳. وقتشه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) { آهنگ، تنظیم } {۲۹۰,۴۴۰ پخش}

۸۴. دو ماهی ( آلبوم دو ماهی از گوگوش ) { تنظیم } {۸۴,۶۳۰ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای واروژان :

واروژ هاخبندیان ( واروژان ) در 13 آذر 1315 در قزوین متولد شد و در 25 شهریور 1356 درگذشت..
Varojan


This page was generated in 0.13 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393