تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۳,۱۹۶ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۵,۳۶۶ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۴,۳۶۸ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۹,۶۸۷ پخش}

۵. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۱,۳۷۱ پخش}

۶. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۵,۲۷۲ پخش}

۷. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۶۲۴ پخش}

۸. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۱۹,۹۸۳ پخش}

۹. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۵۷۵ پخش}

۱۰. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۶۸۶ پخش}

۱۱. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۲۵۰ پخش}

۱۲. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۴۹,۴۱۶ پخش}

۱۳. پهلوانان نمی میرند ( از آلبوم فاصله از محمد اصفهانی) {۱۱۵,۰۱۸ پخش}

۱۴. آسیمه سر ( از آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی) {۲۴۲,۲۶۸ پخش}

۱۵. کتیبه ( از آلبوم در امتداد شب از گوگوش) {۶۸,۷۶۴ پخش}

۱۶. پنجره ( از آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری) {۳۹,۸۷۳ پخش}

۱۷. هم غصه ( از آلبوم گل بیتا از داریوش) {۷۳,۱۷۹ پخش}

۱۸. خسته نشو(هاتف) ( از آلبوم سفره سین از هاتف) {۲,۶۸۳ پخش}

۱۹. بوی سفر ( از آلبوم زرتشت از گوگوش) {۴۳,۰۸۷ پخش}

۲۰. موسیقی ( از آلبوم سام و نرگس از حمید حامی) {۸,۴۸۶ پخش}

۲۱. دلم گرفته ( از آلبوم سام و نرگس از حمید حامی) {۳۵۱,۴۹۹ پخش}

۲۲. شب عشق ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۳۱,۵۹۰ پخش}

۲۳. سیاه و سپید ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۷۱,۷۹۱ پخش}

۲۴. دلم گرفت ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۲۶۳,۱۷۲ پخش}

۲۵. لیلای من کو ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۱۱۸,۷۷۸ پخش}

۲۶. هم گریه ( از آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی) {۹۷,۴۶۸ پخش}

۲۷. طپش ( از آلبوم طپش از ابی) {۸۷,۵۹۴ پخش}

۲۸. تو کی هستی ( از آلبوم پیر از ابی) {۱۹,۲۹۷ پخش}

۲۹. مولای سبزپوش ( از آلبوم شب زده از ابی) {۴۳,۹۷۶ پخش}

۳۰. سبد ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۰۵,۶۹۰ پخش}

۳۱. خاتون ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۳۰,۲۹۱ پخش}

۳۲. خورجین ( از آلبوم شب زده از ابی) {۱۲۱,۰۸۷ پخش}

۳۳. خاکستری ( از آلبوم کوه یخ از ابی) {۱۹۱,۶۴۶ پخش}

۳۴. طلایه دار ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۱۸۵,۲۱۸ پخش}

۳۵. عروسک ( شب آفتابی ) ( از آلبوم شقایق از داریوش) {۱۴۱,۲۸۹ پخش}

۳۶. خونه ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۳۳,۸۸۳ پخش}

۳۷. پسرم ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۱۲,۲۱۴ پخش}

۳۸. جنگل ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۸۳,۰۲۳ پخش}

۳۹. پنجره ( از آلبوم جنگل از داریوش) {۵۷,۹۶۹ پخش}

۴۰. جنگل ( از آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش) {۱۱,۵۲۸ پخش}

۴۱. رسول رستاخیز ( از آلبوم دیوار از داریوش) {۱۰۱,۸۶۸ پخش}

۴۲. طلایه دار ( از آلبوم دیوار از داریوش) {۱۱۰,۱۳۶ پخش}

۴۳. مرد من ( از آلبوم قلک چشات از سیمین غانم) {۲۰۰,۵۰۶ پخش}

۴۴. خانه به دوش ( از آلبوم همسفر از ستار) {۷۹,۶۰۶ پخش}

۴۵. شب و دیوار ( از آلبوم همسفر از ستار) {۲۴,۲۵۸ پخش}

۴۶. شهر غم ( از آلبوم همسفر از ستار) {۷۸,۲۴۹ پخش}

۴۷. مرثیه ( از آلبوم شام آخر از ستار) {۴۱,۹۳۲ پخش}

۴۸. فردا که نیستی ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۰۳۸ پخش}

۴۹. دیدار ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۶۳۱ پخش}

۵۰. مرثیه ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۴۷۵ پخش}

۵۱. سقوط ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۵,۶۰۰ پخش}

۵۲. مرگ ماهی ها ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۲۹,۱۲۵ پخش}

۵۳. پرنده ( از آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما) {۱۸۱,۶۳۰ پخش}

۵۴. دلشوره ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶,۶۳۰ پخش}

۵۵. دیباچه ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۷۰۲ پخش}

۵۶. همسفر ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۶,۵۶۷ پخش}

۵۷. منجی ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۳۷,۸۹۲ پخش}

۵۸. نوای غربت ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۵۷۷ پخش}

۵۹. بهونه ( از آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی) {۱۱,۵۲۸ پخش}

۶۰. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۸۹,۸۲۴ پخش}

۶۱. منتظر (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۴۶,۲۳۸ پخش}

۶۲. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از گوگوش) {۵۷,۸۴۴ پخش}

۶۳. ای خدا ( از آلبوم آهنگهای مردمی از عارف) {۶۴,۷۵۵ پخش}

۶۴. مادر بزرگ ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۸,۱۵۸ پخش}

۶۵. پرنده ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۲۴,۱۳۳ پخش}

۶۶. فضای تهی ( از آلبوم خدا کند بیائی از عارف) {۲۴,۹۷۵ پخش}

۶۷. مثل تو (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۴,۴۷۶ پخش}

۶۸. منتظر (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۳۱,۲۶۲ پخش}

۶۹. سقف (گوگوش) ( از آلبوم مسبب از داریوش) {۵۲,۴۱۶ پخش}

۷۰. خسته نشو (هاتف) ( از آلبوم سفره سین از داریوش) {۱۱,۳۵۶ پخش}

۷۱. علی کنکوری (داریوش) ( از آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی) {۶۱,۱۳۶ پخش}

۷۲. فریاد زیر آب ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۶۴۳,۲۱۹ پخش}

۷۳. خورشید خانم ( از آلبوم فریاد زیر آب از داریوش) {۹۰,۷۱۴ پخش}

۷۴. گمشده ( از آلبوم نا مشخص از مرتضی) {۲,۳۵۵ پخش}

۷۵. آشپزخونه ( از آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی) {۲۳,۷۱۲ پخش}

۷۶. خاتون ( از آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی) {۸۸۹ پخش}

۷۷. من از سفر میام ( از آلبوم به یادم باش از راد) {۱۱,۲۴۷ پخش}

۷۸. خونه ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۵۰,۸۲۴ پخش}

۷۹. شهر غم ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۹۶,۸۱۳ پخش}

۸۰. بن بست ( از آلبوم سال دو هزار از داریوش) {۱۲۶,۵۷۸ پخش}

۸۱. موسقی فیلم مرسدس ( از آلبوم مرسدس از مانی رهنما) {۱۸,۶۵۷ پخش}

۸۲. ترانه مرسدس ( از آلبوم مرسدس از مانی رهنما) {۱۰۹,۹۴۸ پخش}

۸۳. علی کنکوری ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۲۱۷,۲۳۰ پخش}

۸۴. پسرم ( از آلبوم زندونی از داریوش) {۵۴,۴۹۰ پخش}

۸۵. نازلی ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۸,۵۳۳ پخش}

۸۶. قاب عکس ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۱۰,۶۸۶ پخش}

۸۷. تموم شد ترانه ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۲۲,۷۲۹ پخش}

۸۸. زنگی و رومی ( از آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما) {۱۷,۷۸۴ پخش}

۸۹. مهتاب ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۳۷۴ پخش}

۹۰. سفر نکن ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۹۶۷ پخش}

۹۱. نامه های پاره ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۷۹۵ پخش}

۹۲. دریا ( از آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده) {۴۵,۸۳۲ پخش}

۹۳. بغض ( از آلبوم بچه های ایران از داریوش) {۹۸,۴۳۶ پخش}

۹۴. مرگ آفتاب ( از آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی) {۸۸,۸۷۳ پخش}

۹۵. هستی تویی ( از آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی) {۱۸۰,۶۰۱ پخش}

۹۶. خم می ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۴۰,۳۷۲ پخش}

۹۷. مرگ آفتاب ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۶۱,۸۳۸ پخش}

۹۸. شعر عربی ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۱۰,۷۴۸ پخش}

۹۹. هستی تویی ( از آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی) {۲۵,۶۶۲ پخش}

۱۰۰. وقتی تو با من نیستی ( از آلبوم طلوع از معین) {۲۹۰,۶۱۲ پخش}

۱۰۱. جدایی ( از آلبوم طلوع از معین) {۷۱۵,۵۲۵ پخش}

۱۰۲. خاک سبز ( از آلبوم صدف ها از حمید حامی) {۱,۸۷۲ پخش}

۱۰۳. عاشقانه ( از آلبوم حس تنهایی از ابی) {۲۷۸,۵۶۹ پخش}

۱۰۴. مادر بزرگ ( از آلبوم غریبه از عارف) {۴,۴۳۰ پخش}

۱۰۵. تپش ( از آلبوم غریبه از عارف) {۷,۷۲۲ پخش}

۱۰۶. غریبه ( از آلبوم غریبه از عارف) {۳۷,۸۶۱ پخش}

۱۰۷. شهر غم ( از آلبوم شهر غم از ستار) {۴۴,۴۷۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.15 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393