آلبوم های بابک بیات

دانلود آهنگ های جدید بابک بیات

علی کوچولو ۱ علی کوچولو
( از یغما گلرویی) {۹,۳۲۰ پخش}
جوانه ۳ جوانه
( از علی سهراب) {۲,۶۹۶ پخش}
شهر غم ۵ شهر غم
( آلبوم شهر غم از ستار ) {۱۴,۰۷۲ پخش}
مادر بزرگ ۶ مادر بزرگ
( آلبوم غریبه از عارف ) {۱,۶۰۲ پخش}
تپش ۷ تپش
( آلبوم غریبه از عارف ) {۲,۷۸۲ پخش}
غریبه ۸ غریبه
( آلبوم غریبه از عارف ) {۱۱,۱۹۲ پخش}
جهان پهلوان ۹ جهان پهلوان
( از عارف) {۱۰,۴۳۶ پخش}
من از سفر میام ۱۰ من از سفر میام
( از علی سهراب) {۲,۳۸۶ پخش}
گلە نیست ۱۲ گلە نیست
( از میلاد رحیمی) {۶,۷۲۸ پخش}
دیدار ۱۴ دیدار
( از علی سهراب) {۳,۳۰۸ پخش}
فردا که نیستی ۱۵ فردا که نیستی
( از علی سهراب) {۲,۶۶۰ پخش}
عاشقانه ۱۶ عاشقانه
( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۷۱,۸۳۴ پخش}
جدایی ۱۹ جدایی
( آلبوم طلوع از معین ) {۱۸۴,۳۸۱ پخش}
دست های آلوده ۲۷ دست های آلوده
( از نیما مسیحا) {۴۰,۱۱۴ پخش}
پسرم ۲۹ پسرم
( آلبوم زندونی از داریوش ) {۱۵,۱۴۸ پخش}
خونه ۴۰ خونه
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۵,۱۸۴ پخش}
گمشده ۴۶ گمشده
( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۱,۰۳۶ پخش}
مثل تو (گوگوش) ۵۱
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۸,۲۷۶ پخش}
منتظر (گوگوش) ۵۲
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۷,۸۸۰ پخش}
سقف (گوگوش) ۵۳
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۱۲,۸۱۲ پخش}
ای خدا ۵۷
( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۱۵,۹۲۲ پخش}
منتظر (گوگوش) ۵۹ منتظر (گوگوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۱۲,۰۳۱ پخش}
سقف (گوگوش) ۶۰ سقف (گوگوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۱۴,۷۰۲ پخش}
مرثیه ۷۳ مرثیه
( آلبوم شام آخر از ستار ) {۱۰,۹۱۸ پخش}
خانه به دوش ۷۴ خانه به دوش
( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۱,۹۶۳ پخش}
شب و دیوار ۷۵ شب و دیوار
( آلبوم همسفر از ستار ) {۶,۵۹۱ پخش}
شهر غم ۷۶ شهر غم
( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۰,۰۳۷ پخش}
مرد من ۷۷
( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۵۶,۰۶۲ پخش}
طلایه دار ۷۹ طلایه دار
( آلبوم دیوار از داریوش ) {۲۸,۰۵۱ پخش}
خونه ۸۱ خونه
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸,۷۷۳ پخش}
پسرم ۸۲ پسرم
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳,۶۲۸ پخش}
جنگل ۸۳ جنگل
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۲۱,۴۳۸ پخش}
پنجره ۸۴ پنجره
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۴,۸۳۵ پخش}
طلایه دار ۸۵ طلایه دار
( آلبوم شقایق از داریوش ) {۴۹,۷۸۴ پخش}
خاکستری ۸۷ خاکستری
( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۵۰,۰۱۴ پخش}
مولای سبزپوش ۸۸ مولای سبزپوش
( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۱,۸۰۰ پخش}
سبد ۸۹ سبد
( آلبوم شب زده از ابی ) {۳۲,۵۶۵ پخش}
خاتون ۹۰ خاتون
( آلبوم شب زده از ابی ) {۳۴,۲۳۲ پخش}
خورجین ۹۱ خورجین
( آلبوم شب زده از ابی ) {۳۰,۹۶۳ پخش}
تو کی هستی ۹۲ تو کی هستی
( آلبوم پیر از ابی ) {۵,۴۷۲ پخش}
طپش ۹۳ طپش
( آلبوم طپش از ابی ) {۲۳,۱۸۷ پخش}
بوی سفر ۱۰۱ بوی سفر
( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۱۲,۱۲۴ پخش}
هم غصه ۱۰۳ هم غصه
( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۱۹,۰۸۳ پخش}
کتیبه ۱۰۵ کتیبه
( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۱۸,۸۱۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.20 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393