تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۴,۶۴۷ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۶,۹۸۸ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۵,۰۵۴ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۹,۷۱۸ پخش}

۵. شهر غم ( آلبوم شهر غم از ستار ) {۴۹,۷۳۲ پخش}

۶. مادر بزرگ ( آلبوم غریبه از عارف ) {۵,۳۱۹ پخش}

۷. تپش ( آلبوم غریبه از عارف ) {۹,۳۷۵ پخش}

۸. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) {۴۲,۸۵۳ پخش}

۹. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۲,۵۵۶ پخش}

۱۰. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۶,۳۳۳ پخش}

۱۱. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۷۳۳ پخش}

۱۲. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۲۲,۴۰۱ پخش}

۱۳. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۹۴۹ پخش}

۱۴. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۹۸۲ پخش}

۱۵. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۴۳۸ پخش}

۱۶. عاشقانه ( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۲۸۹,۱۳۰ پخش}

۱۷. خاک سبز ( آلبوم صدف ها از حمید حامی ) {۲,۲۳۰ پخش}

۱۸. وقتی تو با من نیستی ( آلبوم طلوع از معین ) {۲۹۳,۵۷۶ پخش}

۱۹. جدایی ( آلبوم طلوع از معین ) {۷۳۸,۱۱۴ پخش}

۲۰. خم می ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۴۱,۸۸۶ پخش}

۲۱. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۶۲,۷۷۴ پخش}

۲۲. شعر عربی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۱۱,۸۷۱ پخش}

۲۳. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۲۸,۰۱۷ پخش}

۲۴. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۸۹,۷۱۵ پخش}

۲۵. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۱۸۲,۶۱۳ پخش}

۲۶. بغض ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۱۰۴,۸۷۸ پخش}

۲۷. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۵۸,۰۱۲ پخش}

۲۸. علی کنکوری ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۲۲۴,۵۷۷ پخش}

۲۹. پسرم ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۵۷,۴۳۹ پخش}

۳۰. مهتاب ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۵۲ پخش}

۳۱. سفر نکن ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۱,۰۲۹ پخش}

۳۲. نامه های پاره ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۸۴۲ پخش}

۳۳. دریا ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۶,۸۱۵ پخش}

۳۴. نازلی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۹,۳۴۴ پخش}

۳۵. قاب عکس ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۱,۲۳۲ پخش}

۳۶. تموم شد ترانه ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۲۳,۶۰۲ پخش}

۳۷. زنگی و رومی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۸,۴۳۹ پخش}

۳۸. موسقی فیلم مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۹,۲۳۴ پخش}

۳۹. ترانه مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۱۵,۵۹۶ پخش}

۴۰. خونه ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۵۴,۰۸۵ پخش}

۴۱. شهر غم ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۰۱,۵۴۰ پخش}

۴۲. بن بست ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۳۲,۱۶۳ پخش}

۴۳. آشپزخونه ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۲۵,۵۰۶ پخش}

۴۴. من از سفر میام ( آلبوم به یادم باش از راد ) {۱۲,۳۸۶ پخش}

۴۵. خاتون ( آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی ) {۱,۰۱۴ پخش}

۴۶. گمشده ( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۲,۸۵۴ پخش}

۴۷. فریاد زیر آب ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۶۸۷,۹۱۳ پخش}

۴۸. خورشید خانم ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۹۳,۳۹۷ پخش}

۴۹. علی کنکوری (داریوش) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) {۶۳,۰۲۴ پخش}

۵۰. خسته نشو (هاتف) ( آلبوم سفره سین از داریوش ) {۱۲,۷۹۲ پخش}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۵,۱۱۵ پخش}

۵۲. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۱,۶۲۱ پخش}

۵۳. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۵۳,۴۴۵ پخش}

۵۴. مادر بزرگ ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۹,۰۰۱ پخش}

۵۵. پرنده ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۴,۸۰۴ پخش}

۵۶. فضای تهی ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۶,۲۳۹ پخش}

۵۷. ای خدا ( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۶۶,۴۴۰ پخش}

۵۸. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹۱,۸۸۴ پخش}

۵۹. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۴۷,۹۰۷ پخش}

۶۰. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۵۹,۷۳۲ پخش}

۶۱. دلشوره ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۷۷۰ پخش}

۶۲. دیباچه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۱,۰۴۵ پخش}

۶۳. همسفر ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۹۷۳ پخش}

۶۴. منجی ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۳۸,۵۹۴ پخش}

۶۵. نوای غربت ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۷۱۷ پخش}

۶۶. بهونه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۱۱,۷۷۸ پخش}

۶۷. فردا که نیستی ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۳۹۷ پخش}

۶۸. دیدار ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۶,۱۳۰ پخش}

۶۹. مرثیه ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۷۷۲ پخش}

۷۰. سقوط ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۶,۰۸۴ پخش}

۷۱. مرگ ماهی ها ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۳۰,۲۰۱ پخش}

۷۲. پرنده ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۱۸۶,۱۰۸ پخش}

۷۳. مرثیه ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۴۳,۶۱۷ پخش}

۷۴. خانه به دوش ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۳,۶۷۸ پخش}

۷۵. شب و دیوار ( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۵,۶۴۶ پخش}

۷۶. شهر غم ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۰,۸۷۰ پخش}

۷۷. مرد من ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۲۱۲,۹۲۴ پخش}

۷۸. رسول رستاخیز ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۰۶,۸۹۱ پخش}

۷۹. طلایه دار ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۱۳,۱۴۶ پخش}

۸۰. جنگل ( آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش ) {۱۲,۱۲۱ پخش}

۸۱. خونه ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳۵,۰۸۴ پخش}

۸۲. پسرم ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۳,۱۱۹ پخش}

۸۳. جنگل ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸۵,۴۱۰ پخش}

۸۴. پنجره ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۵۹,۸۷۲ پخش}

۸۵. طلایه دار ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۹۳,۴۵۵ پخش}

۸۶. عروسک ( شب آفتابی ) ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۴۸,۰۲۸ پخش}

۸۷. خاکستری ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۱۹۸,۷۱۲ پخش}

۸۸. مولای سبزپوش ( آلبوم شب زده از ابی ) {۴۵,۸۹۵ پخش}

۸۹. سبد ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۱۳,۰۰۶ پخش}

۹۰. خاتون ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۳۵,۱۲۷ پخش}

۹۱. خورجین ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۲۴,۶۹۰ پخش}

۹۲. تو کی هستی ( آلبوم پیر از ابی ) {۲۰,۵۴۵ پخش}

۹۳. طپش ( آلبوم طپش از ابی ) {۹۰,۹۷۹ پخش}

۹۴. شب عشق ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۳۲,۱۰۴ پخش}

۹۵. سیاه و سپید ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۷۴,۸۰۲ پخش}

۹۶. دلم گرفت ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۲۷۰,۶۶۰ پخش}

۹۷. لیلای من کو ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۱۲۰,۷۱۲ پخش}

۹۸. هم گریه ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۹۹,۴۶۵ پخش}

۹۹. موسیقی ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۹,۰۱۶ پخش}

۱۰۰. دلم گرفته ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۳۵۷,۴۴۲ پخش}

۱۰۱. بوی سفر ( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۴۵,۰۵۲ پخش}

۱۰۲. خسته نشو(هاتف) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۳,۴۰۰ پخش}

۱۰۳. هم غصه ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۷۶,۲۵۲ پخش}

۱۰۴. پنجره ( آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری ) {۴۰,۲۳۲ پخش}

۱۰۵. کتیبه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۷۱,۱۰۴ پخش}

۱۰۶. پهلوانان نمی میرند ( آلبوم فاصله از محمد اصفهانی ) {۱۱۷,۷۸۰ پخش}

۱۰۷. آسیمه سر ( آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی ) {۲۴۷,۲۷۵ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393