تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۳,۷۴۲ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۶,۰۲۱ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۴,۵۲۴ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۹,۶۸۷ پخش}

۵. شهر غم ( آلبوم شهر غم از ستار ) {۴۶,۴۵۶ پخش}

۶. مادر بزرگ ( آلبوم غریبه از عارف ) {۴,۷۵۸ پخش}

۷. تپش ( آلبوم غریبه از عارف ) {۸,۱۷۴ پخش}

۸. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) {۳۹,۰۱۵ پخش}

۹. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۱,۷۹۲ پخش}

۱۰. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۵,۶۳۱ پخش}

۱۱. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۶۷۰ پخش}

۱۲. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۲۰,۸۴۱ پخش}

۱۳. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۷۳۱ پخش}

۱۴. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۷۷۹ پخش}

۱۵. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۲۵۰ پخش}

۱۶. عاشقانه ( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۲۸۲,۰۹۴ پخش}

۱۷. خاک سبز ( آلبوم صدف ها از حمید حامی ) {۱,۹۵۰ پخش}

۱۸. وقتی تو با من نیستی ( آلبوم طلوع از معین ) {۲۹۱,۷۲۰ پخش}

۱۹. جدایی ( آلبوم طلوع از معین ) {۷۲۳,۱۵۳ پخش}

۲۰. خم می ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۴۰,۹۵۰ پخش}

۲۱. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۶۲,۲۲۸ پخش}

۲۲. شعر عربی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۱۱,۰۷۶ پخش}

۲۳. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۲۶,۳۷۹ پخش}

۲۴. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۸۹,۱۰۷ پخش}

۲۵. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۱۸۱,۳۰۳ پخش}

۲۶. بغض ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۱۰۰,۵۴۲ پخش}

۲۷. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۵۳,۶۴۴ پخش}

۲۸. علی کنکوری ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۲۱۹,۳۶۷ پخش}

۲۹. پسرم ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۵۵,۲۷۰ پخش}

۳۰. مهتاب ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۰۵ پخش}

۳۱. سفر نکن ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۱,۰۱۴ پخش}

۳۲. نامه های پاره ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۷۸۰ پخش}

۳۳. دریا ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۶,۱۴۴ پخش}

۳۴. نازلی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۸,۹۵۴ پخش}

۳۵. قاب عکس ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۱,۰۱۳ پخش}

۳۶. تموم شد ترانه ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۲۳,۰۸۸ پخش}

۳۷. زنگی و رومی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۸,۱۵۸ پخش}

۳۸. موسقی فیلم مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۹,۰۳۲ پخش}

۳۹. ترانه مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۱۲,۵۸۵ پخش}

۴۰. خونه ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۵۱,۸۷۰ پخش}

۴۱. شهر غم ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۹۸,۵۲۹ پخش}

۴۲. بن بست ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۲۸,۲۶۳ پخش}

۴۳. آشپزخونه ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۲۴,۲۷۳ پخش}

۴۴. من از سفر میام ( آلبوم به یادم باش از راد ) {۱۱,۴۵۰ پخش}

۴۵. خاتون ( آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی ) {۹۲۰ پخش}

۴۶. گمشده ( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۲,۵۱۱ پخش}

۴۷. فریاد زیر آب ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۶۵۸,۴۹۱ پخش}

۴۸. خورشید خانم ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۹۱,۵۵۶ پخش}

۴۹. علی کنکوری (داریوش) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) {۶۱,۷۱۳ پخش}

۵۰. خسته نشو (هاتف) ( آلبوم سفره سین از داریوش ) {۱۲,۰۴۳ پخش}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۴,۶۰۰ پخش}

۵۲. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۱,۲۴۶ پخش}

۵۳. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۵۲,۶۳۴ پخش}

۵۴. مادر بزرگ ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۸,۵۱۷ پخش}

۵۵. پرنده ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۴,۲۸۹ پخش}

۵۶. فضای تهی ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۵,۲۸۷ پخش}

۵۷. ای خدا ( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۶۵,۳۶۴ پخش}

۵۸. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹۰,۵۴۲ پخش}

۵۹. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۴۶,۷۳۷ پخش}

۶۰. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۵۸,۳۵۹ پخش}

۶۱. دلشوره ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۶۶۱ پخش}

۶۲. دیباچه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶۸۶ پخش}

۶۳. همسفر ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۶۷۶ پخش}

۶۴. منجی ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۳۷,۹۸۶ پخش}

۶۵. نوای غربت ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶۳۹ پخش}

۶۶. بهونه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۱۱,۶۲۲ پخش}

۶۷. فردا که نیستی ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۱۷۹ پخش}

۶۸. دیدار ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۸۹۶ پخش}

۶۹. مرثیه ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۶۴۷ پخش}

۷۰. سقوط ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۸۱۸ پخش}

۷۱. مرگ ماهی ها ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۲۹,۶۰۸ پخش}

۷۲. پرنده ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۱۸۳,۴۰۹ پخش}

۷۳. مرثیه ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۴۲,۴۶۳ پخش}

۷۴. خانه به دوش ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۰,۷۳۰ پخش}

۷۵. شب و دیوار ( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۴,۷۱۰ پخش}

۷۶. شهر غم ( آلبوم همسفر از ستار ) {۷۹,۱۸۵ پخش}

۷۷. مرد من ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۲۰۳,۴۵۵ پخش}

۷۸. رسول رستاخیز ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۰۳,۲۲۵ پخش}

۷۹. طلایه دار ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۱۱,۰۲۵ پخش}

۸۰. جنگل ( آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش ) {۱۱,۵۲۸ پخش}

۸۱. خونه ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳۴,۲۸۸ پخش}

۸۲. پسرم ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۲,۶۰۴ پخش}

۸۳. جنگل ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸۳,۸۰۳ پخش}

۸۴. پنجره ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۵۸,۶۰۹ پخش}

۸۵. طلایه دار ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۸۷,۹۶۴ پخش}

۸۶. عروسک ( شب آفتابی ) ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۴۴,۵۳۴ پخش}

۸۷. خاکستری ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۱۹۳,۵۹۶ پخش}

۸۸. مولای سبزپوش ( آلبوم شب زده از ابی ) {۴۴,۴۱۳ پخش}

۸۹. سبد ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۰۷,۹۸۳ پخش}

۹۰. خاتون ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۳۱,۵۰۸ پخش}

۹۱. خورجین ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۲۲,۴۶۰ پخش}

۹۲. تو کی هستی ( آلبوم پیر از ابی ) {۱۹,۶۵۶ پخش}

۹۳. طپش ( آلبوم طپش از ابی ) {۸۸,۹۳۵ پخش}

۹۴. شب عشق ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۳۱,۸۵۵ پخش}

۹۵. سیاه و سپید ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۷۲,۵۵۵ پخش}

۹۶. دلم گرفت ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۲۶۵,۴۹۶ پخش}

۹۷. لیلای من کو ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۱۱۹,۲۶۲ پخش}

۹۸. هم گریه ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۹۸,۵۱۴ پخش}

۹۹. موسیقی ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۸,۶۴۲ پخش}

۱۰۰. دلم گرفته ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۳۵۳,۳۸۶ پخش}

۱۰۱. بوی سفر ( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۴۳,۶۰۲ پخش}

۱۰۲. خسته نشو(هاتف) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۲,۷۴۵ پخش}

۱۰۳. هم غصه ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۷۴,۱۹۳ پخش}

۱۰۴. پنجره ( آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری ) {۳۹,۹۲۰ پخش}

۱۰۵. کتیبه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۶۹,۴۶۶ پخش}

۱۰۶. پهلوانان نمی میرند ( آلبوم فاصله از محمد اصفهانی ) {۱۱۵,۹۵۴ پخش}

۱۰۷. آسیمه سر ( آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی ) {۲۴۳,۵۷۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.23 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393