تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۴,۶۰۰ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۶,۸۰۱ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۵,۰۰۷ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۹,۶۸۷ پخش}

۵. شهر غم ( آلبوم شهر غم از ستار ) {۴۹,۲۳۳ پخش}

۶. مادر بزرگ ( آلبوم غریبه از عارف ) {۵,۲۲۶ پخش}

۷. تپش ( آلبوم غریبه از عارف ) {۹,۲۱۹ پخش}

۸. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) {۴۲,۲۲۹ پخش}

۹. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۲,۴۶۳ پخش}

۱۰. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۶,۱۶۲ پخش}

۱۱. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۶۷۰ پخش}

۱۲. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۲۲,۱۶۷ پخش}

۱۳. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۹۱۸ پخش}

۱۴. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۸۸۸ پخش}

۱۵. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۴۲۲ پخش}

۱۶. عاشقانه ( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۲۸۷,۹۶۰ پخش}

۱۷. خاک سبز ( آلبوم صدف ها از حمید حامی ) {۲,۱۶۸ پخش}

۱۸. وقتی تو با من نیستی ( آلبوم طلوع از معین ) {۲۹۳,۳۸۹ پخش}

۱۹. جدایی ( آلبوم طلوع از معین ) {۷۳۵,۹۷۶ پخش}

۲۰. خم می ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۴۱,۷۷۶ پخش}

۲۱. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۶۲,۶۴۹ پخش}

۲۲. شعر عربی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۱۱,۷۹۳ پخش}

۲۳. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۲۷,۳۱۵ پخش}

۲۴. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۸۹,۵۵۹ پخش}

۲۵. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۱۸۲,۳۴۸ پخش}

۲۶. بغض ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۱۰۴,۱۴۵ پخش}

۲۷. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۵۶,۹۳۶ پخش}

۲۸. علی کنکوری ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۲۲۳,۶۴۱ پخش}

۲۹. پسرم ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۵۷,۰۴۹ پخش}

۳۰. مهتاب ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۶۸ پخش}

۳۱. سفر نکن ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۱,۰۲۹ پخش}

۳۲. نامه های پاره ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۸۱۱ پخش}

۳۳. دریا ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۶,۴۴۱ پخش}

۳۴. نازلی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۹,۳۲۸ پخش}

۳۵. قاب عکس ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۱,۱۶۹ پخش}

۳۶. تموم شد ترانه ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۲۳,۴۹۳ پخش}

۳۷. زنگی و رومی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۸,۴۰۸ پخش}

۳۸. موسقی فیلم مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۹,۲۵۰ پخش}

۳۹. ترانه مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۱۵,۱۲۸ پخش}

۴۰. خونه ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۵۳,۶۹۵ پخش}

۴۱. شهر غم ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۰۱,۱۰۳ پخش}

۴۲. بن بست ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۳۱,۵۲۳ پخش}

۴۳. آشپزخونه ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۲۵,۳۵۰ پخش}

۴۴. من از سفر میام ( آلبوم به یادم باش از راد ) {۱۲,۲۴۶ پخش}

۴۵. خاتون ( آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی ) {۹۹۸ پخش}

۴۶. گمشده ( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۲,۸۳۹ پخش}

۴۷. فریاد زیر آب ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۶۸۴,۱۳۸ پخش}

۴۸. خورشید خانم ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۹۳,۳۳۴ پخش}

۴۹. علی کنکوری (داریوش) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) {۶۲,۸۲۱ پخش}

۵۰. خسته نشو (هاتف) ( آلبوم سفره سین از داریوش ) {۱۲,۷۲۹ پخش}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۵,۰۸۴ پخش}

۵۲. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۱,۵۲۷ پخش}

۵۳. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۵۳,۳۵۲ پخش}

۵۴. مادر بزرگ ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۸,۹۳۸ پخش}

۵۵. پرنده ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۴,۷۵۷ پخش}

۵۶. فضای تهی ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۶,۱۴۵ پخش}

۵۷. ای خدا ( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۶۶,۲۶۸ پخش}

۵۸. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹۱,۶۸۱ پخش}

۵۹. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۴۷,۸۲۹ پخش}

۶۰. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۵۹,۶۵۴ پخش}

۶۱. دلشوره ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۷۳۹ پخش}

۶۲. دیباچه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۸۲۶ پخش}

۶۳. همسفر ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۹۲۶ پخش}

۶۴. منجی ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۳۸,۴۰۷ پخش}

۶۵. نوای غربت ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۷۰۲ پخش}

۶۶. بهونه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۱۱,۷۴۶ پخش}

۶۷. فردا که نیستی ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۳۶۶ پخش}

۶۸. دیدار ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۶,۰۶۸ پخش}

۶۹. مرثیه ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۷۰۹ پخش}

۷۰. سقوط ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۶,۰۶۸ پخش}

۷۱. مرگ ماهی ها ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۳۰,۱۲۳ پخش}

۷۲. پرنده ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۱۸۵,۸۴۲ پخش}

۷۳. مرثیه ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۴۳,۲۵۸ پخش}

۷۴. خانه به دوش ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۳,۲۲۶ پخش}

۷۵. شب و دیوار ( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۵,۵۲۱ پخش}

۷۶. شهر غم ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۰,۶۳۶ پخش}

۷۷. مرد من ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۲۱۱,۶۲۹ پخش}

۷۸. رسول رستاخیز ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۰۶,۲۰۴ پخش}

۷۹. طلایه دار ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۱۲,۸۶۶ پخش}

۸۰. جنگل ( آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش ) {۱۱,۹۱۸ پخش}

۸۱. خونه ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳۴,۹۹۰ پخش}

۸۲. پسرم ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۳,۰۵۷ پخش}

۸۳. جنگل ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸۵,۰۰۴ پخش}

۸۴. پنجره ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۵۹,۷۰۱ پخش}

۸۵. طلایه دار ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۹۲,۶۲۸ پخش}

۸۶. عروسک ( شب آفتابی ) ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۴۷,۷۱۶ پخش}

۸۷. خاکستری ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۱۹۶,۹۱۸ پخش}

۸۸. مولای سبزپوش ( آلبوم شب زده از ابی ) {۴۵,۷۵۴ پخش}

۸۹. سبد ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۱۲,۵۲۲ پخش}

۹۰. خاتون ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۳۴,۳۷۸ پخش}

۹۱. خورجین ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۲۴,۱۴۴ پخش}

۹۲. تو کی هستی ( آلبوم پیر از ابی ) {۲۰,۴۵۱ پخش}

۹۳. طپش ( آلبوم طپش از ابی ) {۹۰,۷۶۰ پخش}

۹۴. شب عشق ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۳۲,۰۸۹ پخش}

۹۵. سیاه و سپید ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۷۴,۵۹۹ پخش}

۹۶. دلم گرفت ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۲۶۹,۷۷۰ پخش}

۹۷. لیلای من کو ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۱۲۰,۶۶۶ پخش}

۹۸. هم گریه ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۹۹,۴۵۰ پخش}

۹۹. موسیقی ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۸,۹۷۰ پخش}

۱۰۰. دلم گرفته ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۳۵۶,۹۴۳ پخش}

۱۰۱. بوی سفر ( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۴۴,۹۵۹ پخش}

۱۰۲. خسته نشو(هاتف) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۳,۳۲۲ پخش}

۱۰۳. هم غصه ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۷۵,۹۷۲ پخش}

۱۰۴. پنجره ( آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری ) {۴۰,۱۸۵ پخش}

۱۰۵. کتیبه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۷۰,۹۶۴ پخش}

۱۰۶. پهلوانان نمی میرند ( آلبوم فاصله از محمد اصفهانی ) {۱۱۷,۶۵۵ پخش}

۱۰۷. آسیمه سر ( آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی ) {۲۴۶,۱۶۸ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.17 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393