آلبوم های بابک بیات

دانلود آهنگ های جدید بابک بیات

علی کوچولو ۱ علی کوچولو
( از یغما گلرویی) {۹,۱۶۹ پخش}
جوانه ۳ جوانه
( از علی سهراب) {۲,۵۹۹ پخش}
شهر غم ۵ شهر غم
( آلبوم شهر غم از ستار ) {۱۳,۹۱۰ پخش}
مادر بزرگ ۶ مادر بزرگ
( آلبوم غریبه از عارف ) {۱,۵۸۴ پخش}
تپش ۷ تپش
( آلبوم غریبه از عارف ) {۲,۷۵۴ پخش}
غریبه ۸ غریبه
( آلبوم غریبه از عارف ) {۱۱,۱۰۹ پخش}
جهان پهلوان ۹ جهان پهلوان
( از عارف) {۱۰,۴۰۴ پخش}
من از سفر میام ۱۰ من از سفر میام
( از علی سهراب) {۲,۲۸۹ پخش}
گلە نیست ۱۲ گلە نیست
( از میلاد رحیمی) {۶,۵۶۲ پخش}
دیدار ۱۴ دیدار
( از علی سهراب) {۳,۱۸۲ پخش}
فردا که نیستی ۱۵ فردا که نیستی
( از علی سهراب) {۲,۵۹۹ پخش}
عاشقانه ۱۶ عاشقانه
( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۷۱,۱۸۶ پخش}
جدایی ۱۹ جدایی
( آلبوم طلوع از معین ) {۱۸۳,۳۰۴ پخش}
دست های آلوده ۲۷ دست های آلوده
( از نیما مسیحا) {۳۹,۸۴۴ پخش}
پسرم ۲۹ پسرم
( آلبوم زندونی از داریوش ) {۱۴,۹۶۵ پخش}
خونه ۴۰ خونه
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۴,۸۲۸ پخش}
گمشده ۴۶ گمشده
( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۹۹۳ پخش}
مثل تو (گوگوش) ۵۱
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۸,۲۷۲ پخش}
منتظر (گوگوش) ۵۲
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۷,۸۳۷ پخش}
سقف (گوگوش) ۵۳
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۱۲,۸۰۱ پخش}
ای خدا ۵۷
( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۱۵,۸۶۱ پخش}
منتظر (گوگوش) ۵۹ منتظر (گوگوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۱۱,۹۳۷ پخش}
سقف (گوگوش) ۶۰ سقف (گوگوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۱۴,۵۹۰ پخش}
مرثیه ۷۳ مرثیه
( آلبوم شام آخر از ستار ) {۱۰,۸۱۸ پخش}
خانه به دوش ۷۴ خانه به دوش
( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۱,۷۲۲ پخش}
شب و دیوار ۷۵ شب و دیوار
( آلبوم همسفر از ستار ) {۶,۵۰۸ پخش}
شهر غم ۷۶ شهر غم
( آلبوم همسفر از ستار ) {۱۹,۹۱۵ پخش}
مرد من ۷۷
( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۵۵,۵۱۵ پخش}
طلایه دار ۷۹ طلایه دار
( آلبوم دیوار از داریوش ) {۲۷,۸۱۷ پخش}
خونه ۸۱ خونه
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸,۶۹۰ پخش}
پسرم ۸۲ پسرم
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳,۵۴۶ پخش}
جنگل ۸۳ جنگل
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۲۱,۱۸۶ پخش}
پنجره ۸۴ پنجره
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۴,۶۹۱ پخش}
طلایه دار ۸۵ طلایه دار
( آلبوم شقایق از داریوش ) {۴۹,۲۶۹ پخش}
خاکستری ۸۷ خاکستری
( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۴۹,۶۶۲ پخش}
مولای سبزپوش ۸۸ مولای سبزپوش
( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۱,۷۴۳ پخش}
سبد ۸۹ سبد
( آلبوم شب زده از ابی ) {۳۲,۱۱۹ پخش}
خاتون ۹۰ خاتون
( آلبوم شب زده از ابی ) {۳۳,۹۵۸ پخش}
خورجین ۹۱ خورجین
( آلبوم شب زده از ابی ) {۳۰,۷۸۳ پخش}
تو کی هستی ۹۲ تو کی هستی
( آلبوم پیر از ابی ) {۵,۴۰۰ پخش}
طپش ۹۳ طپش
( آلبوم طپش از ابی ) {۲۳,۰۲۵ پخش}
بوی سفر ۱۰۱ بوی سفر
( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۱۲,۰۳۸ پخش}
هم غصه ۱۰۳ هم غصه
( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۱۸,۹۱۴ پخش}
کتیبه ۱۰۵ کتیبه
( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۱۸,۵۴۳ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393