تک آهنگ های بابک بیات

۱. علی کوچولو ( از یغما گلرویی) {۳۴,۵۶۹ پخش}

۲. عاشقم من (تیتراژ آخرفیلم قرمز) ( از علی خلج) {۱۶,۷۷۰ پخش}

۳. جوانه ( از علی سهراب) {۴,۸۹۸ پخش}

۴. بی شک تمام هستیم را ( از پریا تفنگ ساز) {۹,۶۸۷ پخش}

۵. شهر غم ( آلبوم شهر غم از ستار ) {۴۹,۰۶۲ پخش}

۶. مادر بزرگ ( آلبوم غریبه از عارف ) {۵,۲۱۰ پخش}

۷. تپش ( آلبوم غریبه از عارف ) {۹,۱۷۲ پخش}

۸. غریبه ( آلبوم غریبه از عارف ) {۴۲,۱۸۲ پخش}

۹. جهان پهلوان ( از عارف) {۴۲,۴۴۷ پخش}

۱۰. من از سفر میام ( از علی سهراب) {۶,۱۳۰ پخش}

۱۱. خانه به دوش (همسفر) ( از محسن باغبانی) {۶۷۰ پخش}

۱۲. گلە نیست ( از میلاد رحیمی) {۲۲,۰۵۸ پخش}

۱۳. فریاد زیر آب (از داریوش) ( از امیر افجار) {۱۱,۹۱۸ پخش}

۱۴. دیدار ( از علی سهراب) {۱۰,۸۴۲ پخش}

۱۵. فردا که نیستی ( از علی سهراب) {۹,۳۹۱ پخش}

۱۶. عاشقانه ( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۲۸۷,۶۷۹ پخش}

۱۷. خاک سبز ( آلبوم صدف ها از حمید حامی ) {۲,۱۵۲ پخش}

۱۸. وقتی تو با من نیستی ( آلبوم طلوع از معین ) {۲۹۳,۳۴۲ پخش}

۱۹. جدایی ( آلبوم طلوع از معین ) {۷۳۵,۴۱۵ پخش}

۲۰. خم می ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۴۱,۷۱۴ پخش}

۲۱. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۶۲,۶۳۴ پخش}

۲۲. شعر عربی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۱۱,۷۹۳ پخش}

۲۳. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق 2 از محمد اصفهانی ) {۲۷,۱۵۹ پخش}

۲۴. مرگ آفتاب ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۸۹,۵۴۴ پخش}

۲۵. هستی تویی ( آلبوم ولایت عشق از محمد اصفهانی ) {۱۸۲,۳۱۷ پخش}

۲۶. بغض ( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۱۰۴,۰۰۵ پخش}

۲۷. دست های آلوده ( از نیما مسیحا) {۱۵۶,۸۲۶ پخش}

۲۸. علی کنکوری ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۲۲۳,۴۳۸ پخش}

۲۹. پسرم ( آلبوم زندونی از داریوش ) {۵۷,۰۰۲ پخش}

۳۰. مهتاب ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۵۲ پخش}

۳۱. سفر نکن ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۱,۰۲۹ پخش}

۳۲. نامه های پاره ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۸۱۱ پخش}

۳۳. دریا ( آلبوم دریا از مهرداد شهسوارزاده ) {۴۶,۴۴۱ پخش}

۳۴. نازلی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۹,۳۱۳ پخش}

۳۵. قاب عکس ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۱,۱۶۹ پخش}

۳۶. تموم شد ترانه ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۲۳,۴۹۳ پخش}

۳۷. زنگی و رومی ( آلبوم تموم شد ترانه از مانی رهنما ) {۱۸,۳۷۶ پخش}

۳۸. موسقی فیلم مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۹,۲۳۴ پخش}

۳۹. ترانه مرسدس ( آلبوم مرسدس از مانی رهنما ) {۱۱۵,۰۶۵ پخش}

۴۰. خونه ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۵۳,۶۰۱ پخش}

۴۱. شهر غم ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۰۰,۹۹۴ پخش}

۴۲. بن بست ( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۳۱,۴۶۱ پخش}

۴۳. آشپزخونه ( آلبوم آرزوها از گیتی پاشایی ) {۲۵,۳۱۸ پخش}

۴۴. من از سفر میام ( آلبوم به یادم باش از راد ) {۱۲,۱۳۶ پخش}

۴۵. خاتون ( آلبوم زمزمه های یک شب سی ساله از ایرج جنتی عطائی ) {۹۹۸ پخش}

۴۶. گمشده ( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۲,۷۷۶ پخش}

۴۷. فریاد زیر آب ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۶۸۳,۳۵۸ پخش}

۴۸. خورشید خانم ( آلبوم فریاد زیر آب از داریوش ) {۹۳,۲۲۵ پخش}

۴۹. علی کنکوری (داریوش) ( آلبوم بهترین های داریوش و ابی از ابی ) {۶۲,۷۹۰ پخش}

۵۰. خسته نشو (هاتف) ( آلبوم سفره سین از داریوش ) {۱۲,۶۶۷ پخش}

۵۱. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۵,۰۸۴ پخش}

۵۲. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۱,۵۴۳ پخش}

۵۳. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از داریوش ) {۵۳,۳۳۶ پخش}

۵۴. مادر بزرگ ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۸,۹۳۸ پخش}

۵۵. پرنده ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۴,۷۵۷ پخش}

۵۶. فضای تهی ( آلبوم خدا کند بیائی از عارف ) {۲۶,۱۴۵ پخش}

۵۷. ای خدا ( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۶۶,۲۲۲ پخش}

۵۸. مثل تو (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۹۱,۶۸۱ پخش}

۵۹. منتظر (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۴۷,۸۲۹ پخش}

۶۰. سقف (گوگوش) ( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۵۹,۶۵۴ پخش}

۶۱. دلشوره ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۶۹۲ پخش}

۶۲. دیباچه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۸۲۶ پخش}

۶۳. همسفر ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶,۸۹۵ پخش}

۶۴. منجی ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۳۸,۴۰۷ پخش}

۶۵. نوای غربت ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۶۸۶ پخش}

۶۶. بهونه ( آلبوم دلشوره از خشایار اعتمادی ) {۱۱,۷۴۶ پخش}

۶۷. فردا که نیستی ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۳۶۶ پخش}

۶۸. دیدار ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۶,۰۶۸ پخش}

۶۹. مرثیه ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۵,۶۹۴ پخش}

۷۰. سقوط ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۶,۰۶۸ پخش}

۷۱. مرگ ماهی ها ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۳۰,۱۲۳ پخش}

۷۲. پرنده ( آلبوم فصل پرواز از مانی رهنما ) {۱۸۵,۷۸۰ پخش}

۷۳. مرثیه ( آلبوم شام آخر از ستار ) {۴۳,۲۱۲ پخش}

۷۴. خانه به دوش ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۳,۰۸۵ پخش}

۷۵. شب و دیوار ( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۵,۵۲۱ پخش}

۷۶. شهر غم ( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۰,۶۰۵ پخش}

۷۷. مرد من ( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۲۱۰,۸۰۲ پخش}

۷۸. رسول رستاخیز ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۰۶,۰۳۳ پخش}

۷۹. طلایه دار ( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۱۲,۷۷۲ پخش}

۸۰. جنگل ( آلبوم به من نگو دوستت دارم از داریوش ) {۱۱,۹۱۸ پخش}

۸۱. خونه ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳۴,۹۷۵ پخش}

۸۲. پسرم ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۳,۰۵۷ پخش}

۸۳. جنگل ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸۴,۹۵۷ پخش}

۸۴. پنجره ( آلبوم جنگل از داریوش ) {۵۹,۶۵۴ پخش}

۸۵. طلایه دار ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۹۲,۵۰۴ پخش}

۸۶. عروسک ( شب آفتابی ) ( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۴۷,۶۲۲ پخش}

۸۷. خاکستری ( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۱۹۶,۸۴۰ پخش}

۸۸. مولای سبزپوش ( آلبوم شب زده از ابی ) {۴۵,۷۵۴ پخش}

۸۹. سبد ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۱۲,۳۶۶ پخش}

۹۰. خاتون ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۳۴,۲۰۶ پخش}

۹۱. خورجین ( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۲۴,۱۱۳ پخش}

۹۲. تو کی هستی ( آلبوم پیر از ابی ) {۲۰,۳۸۹ پخش}

۹۳. طپش ( آلبوم طپش از ابی ) {۹۰,۷۲۹ پخش}

۹۴. شب عشق ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۳۲,۰۸۹ پخش}

۹۵. سیاه و سپید ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۷۴,۵۸۳ پخش}

۹۶. دلم گرفت ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۲۶۹,۷۳۹ پخش}

۹۷. لیلای من کو ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۱۲۰,۵۲۵ پخش}

۹۸. هم گریه ( آلبوم دو نیمه ء رویا از حمید حامی ) {۹۹,۴۳۴ پخش}

۹۹. موسیقی ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۸,۹۷۰ پخش}

۱۰۰. دلم گرفته ( آلبوم سام و نرگس از حمید حامی ) {۳۵۶,۸۱۸ پخش}

۱۰۱. بوی سفر ( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۴۴,۹۱۲ پخش}

۱۰۲. خسته نشو(هاتف) ( آلبوم سفره سین از هاتف ) {۳,۳۲۲ پخش}

۱۰۳. هم غصه ( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۷۵,۸۱۶ پخش}

۱۰۴. پنجره ( آلبوم از روی سادگی از مهران مدیری ) {۴۰,۱۵۴ پخش}

۱۰۵. کتیبه ( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۷۰,۸۷۰ پخش}

۱۰۶. پهلوانان نمی میرند ( آلبوم فاصله از محمد اصفهانی ) {۱۱۷,۶۳۹ پخش}

۱۰۷. آسیمه سر ( آلبوم نون و دلقک از محمد اصفهانی ) {۲۴۶,۰۷۴ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.18 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393