دانلود آهنگ های جدید بابک بیات

علی کوچولو ۱ علی کوچولو
( از یغما گلرویی) {۳۵,۱۷۸ پخش}
جوانه ۳ جوانه
( از علی سهراب) {۵,۲۲۶ پخش}
شهر غم ۵ شهر غم
( آلبوم شهر غم از ستار ) {۵۱,۳۵۵ پخش}
مادر بزرگ ۶ مادر بزرگ
( آلبوم غریبه از عارف ) {۵,۶۴۷ پخش}
تپش ۷ تپش
( آلبوم غریبه از عارف ) {۹,۷۹۶ پخش}
غریبه ۸ غریبه
( آلبوم غریبه از عارف ) {۴۳,۷۲۶ پخش}
جهان پهلوان ۹ جهان پهلوان
( از عارف) {۴۲,۹۱۵ پخش}
من از سفر میام ۱۰ من از سفر میام
( از علی سهراب) {۶,۶۷۶ پخش}
گلە نیست ۱۲ گلە نیست
( از میلاد رحیمی) {۲۳,۳۵۳ پخش}
دیدار ۱۴ دیدار
( از علی سهراب) {۱۱,۱۳۸ پخش}
فردا که نیستی ۱۵ فردا که نیستی
( از علی سهراب) {۹,۶۰۹ پخش}
عاشقانه ۱۶ عاشقانه
( آلبوم حس تنهایی از ابی ) {۲۹۲,۰۹۴ پخش}
جدایی ۱۹ جدایی
( آلبوم طلوع از معین ) {۷۴۹,۰۴۹ پخش}
بغض ۲۶ بغض
( آلبوم بچه های ایران از داریوش ) {۱۰۶,۹۵۳ پخش}
دست های آلوده ۲۷ دست های آلوده
( از نیما مسیحا) {۱۶۱,۱۴۸ پخش}
علی کنکوری ۲۸ علی کنکوری
( آلبوم زندونی از داریوش ) {۲۲۷,۸۳۸ پخش}
پسرم ۲۹ پسرم
( آلبوم زندونی از داریوش ) {۵۸,۶۴۰ پخش}
خونه ۴۰ خونه
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۵۵,۴۴۲ پخش}
شهر غم ۴۱ شهر غم
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۰۲,۹۷۵ پخش}
بن بست ۴۲ بن بست
( آلبوم سال دو هزار از داریوش ) {۱۳۴,۶۹۰ پخش}
گمشده ۴۶ گمشده
( آلبوم نا مشخص از مرتضی ) {۳,۰۷۳ پخش}
مثل تو (گوگوش) ۵۱
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۵,۴۲۷ پخش}
منتظر (گوگوش) ۵۲
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۳۲,۲۱۴ پخش}
سقف (گوگوش) ۵۳
( آلبوم مسبب از داریوش ) {۵۴,۲۴۱ پخش}
ای خدا ۵۷
( آلبوم آهنگهای مردمی از عارف ) {۶۷,۰۰۲ پخش}
منتظر (گوگوش) ۵۹ منتظر (گوگوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۴۸,۸۲۸ پخش}
سقف (گوگوش) ۶۰ سقف (گوگوش)
( آلبوم مسبب از گوگوش ) {۶۰,۴۱۸ پخش}
مرثیه ۷۳ مرثیه
( آلبوم شام آخر از ستار ) {۴۴,۲۱۰ پخش}
خانه به دوش ۷۴ خانه به دوش
( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۴,۶۶۱ پخش}
شب و دیوار ۷۵ شب و دیوار
( آلبوم همسفر از ستار ) {۲۶,۰۹۸ پخش}
شهر غم ۷۶ شهر غم
( آلبوم همسفر از ستار ) {۸۱,۳۵۴ پخش}
مرد من ۷۷
( آلبوم قلک چشات از سیمین غانم ) {۲۱۶,۹۹۶ پخش}
طلایه دار ۷۹ طلایه دار
( آلبوم دیوار از داریوش ) {۱۱۴,۰۸۲ پخش}
خونه ۸۱ خونه
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۳۵,۶۶۱ پخش}
پسرم ۸۲ پسرم
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۱۳,۳۸۴ پخش}
جنگل ۸۳ جنگل
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۸۶,۱۹۰ پخش}
پنجره ۸۴ پنجره
( آلبوم جنگل از داریوش ) {۶۰,۴۱۸ پخش}
طلایه دار ۸۵ طلایه دار
( آلبوم شقایق از داریوش ) {۱۹۵,۸۵۸ پخش}
خاکستری ۸۷ خاکستری
( آلبوم کوه یخ از ابی ) {۲۰۱,۲۲۴ پخش}
مولای سبزپوش ۸۸ مولای سبزپوش
( آلبوم شب زده از ابی ) {۴۶,۶۴۴ پخش}
سبد ۸۹ سبد
( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۱۴,۸۴۷ پخش}
خاتون ۹۰ خاتون
( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۳۷,۱۲۴ پخش}
خورجین ۹۱ خورجین
( آلبوم شب زده از ابی ) {۱۲۵,۸۱۴ پخش}
تو کی هستی ۹۲ تو کی هستی
( آلبوم پیر از ابی ) {۲۱,۰۴۴ پخش}
طپش ۹۳ طپش
( آلبوم طپش از ابی ) {۹۱,۹۶۲ پخش}
بوی سفر ۱۰۱ بوی سفر
( آلبوم زرتشت از گوگوش ) {۴۶,۱۱۳ پخش}
هم غصه ۱۰۳ هم غصه
( آلبوم گل بیتا از داریوش ) {۷۷,۳۲۹ پخش}
کتیبه ۱۰۵ کتیبه
( آلبوم در امتداد شب از گوگوش ) {۷۱,۸۸۴ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای بابک بیات :

بابک بیات در خرداد 1325 در تهران متولد شد و در 5 آذر 1385 درگذشت..
Babak Bayat


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393