آلبوم های دلکش

دانلود آهنگ های جدید دلکش

فردا روشن است ۱ فردا روشن است
{۲,۸۲۶ پخش}
اسیر دام ۲ اسیر دام
{۸,۷۹۸ پخش}
اسیر دام تو ۳ اسیر دام تو
{۱۲۲,۴۷۹ پخش}
آمد آمد ۴ آمد آمد
{۳۱,۱۳۲ پخش}
قصه گو ۵ قصه گو
{۵,۳۳۱ پخش}
روی تو زیبا شده ۶ روی تو زیبا شده
{۵,۴۲۸ پخش}
دل جدایی ۷ دل جدایی
{۵,۵۱۱ پخش}
رقیب ۸ رقیب
{۸,۱۲۱ پخش}
بردی از یادم ۹ بردی از یادم
{۱۹۰,۲۷۸ پخش}
عاشقم من ۱۱ عاشقم من
{۸۴,۷۵۸ پخش}
گل خشک ۱۲ گل خشک
{۴,۴۲۴ پخش}
پر بسته ۱۳ پر بسته
{۳,۵۰۶ پخش}
می گذرم ۱۴ می گذرم
{۱۱,۳۵۰ پخش}
حال که رسوا شدم ۱۵ حال که رسوا شدم
{۱۳,۵۶۱ پخش}
آمدم ۱۶ آمدم
{۳,۲۲۲ پخش}
دانلود موزیک ویدیو اسیر دام تو دلکش
موزیک ویدیو اسیر دام تو

1 سال و 2 ماه پیش
[۴,۶۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو یاد کودکی دلکش
موزیک ویدیو یاد کودکی

1 سال و 2 ماه پیش
[۱,۶۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو بردی از یادم دلکش
موزیک ویدیو بردی از یادم

1 سال و 2 ماه پیش
[۸,۱۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقم من دلکش
موزیک ویدیو عاشقم من

1 سال و 2 ماه پیش
[۳,۱۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته دلکش
موزیک ویدیو آشفته

1 سال و 2 ماه پیش
[۹۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو تنها منشین دلکش
موزیک ویدیو تنها منشین

1 سال و 2 ماه پیش
[۹۶۱ views]
اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.14 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393