آلبوم های دلکش

دانلود آهنگ های جدید دلکش

فردا روشن است ۱ فردا روشن است
{۱,۳۴۲ پخش}
اسیر دام ۲ اسیر دام
{۷,۷۵۰ پخش}
اسیر دام تو ۳ اسیر دام تو
{۱۰۷,۸۵۶ پخش}
آمد آمد ۴ آمد آمد
{۲۸,۰۸۳ پخش}
قصه گو ۵ قصه گو
{۴,۹۵۳ پخش}
روی تو زیبا شده ۶ روی تو زیبا شده
{۵,۰۱۱ پخش}
دل جدایی ۷ دل جدایی
{۵,۰۳۶ پخش}
رقیب ۸ رقیب
{۷,۷۷۹ پخش}
بردی از یادم ۹ بردی از یادم
{۱۷۲,۶۷۷ پخش}
اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.13 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393