تک آهنگ های دلکش

۱. اسیر دام { خواننده } {۳۱,۸۸۶ پخش}

۲. اسیر دام تو { خواننده } {۴۳۵,۴۸۹ پخش}

۳. آمد آمد { خواننده } {۱۱۳,۳۳۴ پخش}

۴. قصه گو { خواننده } {۲۰,۲۸۰ پخش}

۵. روی تو زیبا شده { خواننده } {۲۰,۶۳۸ پخش}

۶. دل جدایی { خواننده } {۲۰,۴۵۱ پخش}

۷. رقیب { خواننده } {۳۲,۷۱۳ پخش}

۸. بردی از یادم { خواننده } {۶۹۸,۳۸۰ پخش}

۹. فارغ از دیگران همراه با عارف { خواننده } {۴۵,۴۱۱ پخش}

۱۰. عاشقم من { خواننده } {۳۰۸,۶۶۱ پخش}

۱۱. گل خشک { خواننده } {۱۷,۵۹۶ پخش}

۱۲. پر بسته { خواننده } {۱۲,۸۸۵ پخش}

۱۳. می گذرم { خواننده } {۴۵,۵۵۲ پخش}

۱۴. حال که رسوا شدم { خواننده } {۵۵,۴۵۸ پخش}

۱۵. آمدم { خواننده } {۱۱,۶۵۳ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393