آلبوم های دلکش

دانلود آهنگ های جدید دلکش

فردا روشن است ۱ فردا روشن است
{۲,۳۵۸ پخش}
اسیر دام ۲ اسیر دام
{۸,۴۴۵ پخش}
اسیر دام تو ۳ اسیر دام تو
{۱۱۸,۳۵۰ پخش}
آمد آمد ۴ آمد آمد
{۳۰,۱۷۵ پخش}
قصه گو ۵ قصه گو
{۵,۲۰۵ پخش}
روی تو زیبا شده ۶ روی تو زیبا شده
{۵,۳۳۱ پخش}
دل جدایی ۷ دل جدایی
{۵,۳۷۱ پخش}
رقیب ۸ رقیب
{۸,۰۲۰ پخش}
بردی از یادم ۹ بردی از یادم
{۱۸۴,۲۲۲ پخش}
عاشقم من ۱۱ عاشقم من
{۸۲,۲۲۷ پخش}
گل خشک ۱۲ گل خشک
{۴,۲۹۸ پخش}
پر بسته ۱۳ پر بسته
{۳,۳۷۶ پخش}
می گذرم ۱۴ می گذرم
{۱۱,۱۰۶ پخش}
حال که رسوا شدم ۱۵ حال که رسوا شدم
{۱۳,۳۵۹ پخش}
آمدم ۱۶ آمدم
{۳,۰۸۸ پخش}
دانلود موزیک ویدیو اسیر دام تو دلکش
موزیک ویدیو اسیر دام تو

1 سال و 1 ماه پیش
[۴,۱۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یاد کودکی دلکش
موزیک ویدیو یاد کودکی

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۴۲۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بردی از یادم دلکش
موزیک ویدیو بردی از یادم

1 سال و 1 ماه پیش
[۷,۲۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقم من دلکش
موزیک ویدیو عاشقم من

1 سال و 1 ماه پیش
[۲,۸۶۹ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته دلکش
موزیک ویدیو آشفته

1 سال و 1 ماه پیش
[۸۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تنها منشین دلکش
موزیک ویدیو تنها منشین

1 سال و 1 ماه پیش
[۸۶۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393