تک آهنگ های دلکش

۱. اسیر دام { خواننده } {۳۱,۹۹۵ پخش}

۲. اسیر دام تو { خواننده } {۴۳۷,۱۷۴ پخش}

۳. آمد آمد { خواننده } {۱۱۳,۹۵۸ پخش}

۴. قصه گو { خواننده } {۲۰,۳۴۲ پخش}

۵. روی تو زیبا شده { خواننده } {۲۰,۷۳۲ پخش}

۶. دل جدایی { خواننده } {۲۰,۵۶۰ پخش}

۷. رقیب { خواننده } {۳۲,۸۳۸ پخش}

۸. بردی از یادم { خواننده } {۷۰۱,۰۷۹ پخش}

۹. فارغ از دیگران همراه با عارف { خواننده } {۴۵,۵۲۰ پخش}

۱۰. عاشقم من { خواننده } {۳۰۹,۹۰۹ پخش}

۱۱. گل خشک { خواننده } {۱۷,۶۲۸ پخش}

۱۲. پر بسته { خواننده } {۱۲,۹۴۸ پخش}

۱۳. می گذرم { خواننده } {۴۵,۵۸۳ پخش}

۱۴. حال که رسوا شدم { خواننده } {۵۵,۴۸۹ پخش}

۱۵. آمدم { خواننده } {۱۱,۸۰۹ پخش}

اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393