تک آهنگ های دلکش

۱. اسیر دام {۳۱,۰۷۵ پخش}

۲. اسیر دام تو {۴۲۱,۷۷۷ پخش}

۳. آمد آمد {۱۰۹,۴۴۹ پخش}

۴. قصه گو {۲۰,۰۷۷ پخش}

۵. روی تو زیبا شده {۲۰,۵۲۹ پخش}

۶. دل جدایی {۲۰,۲۰۲ پخش}

۷. رقیب {۳۲,۴۶۳ پخش}

۸. بردی از یادم {۶۷۸,۲۸۸ پخش}

۹. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۵,۱۴۶ پخش}

۱۰. عاشقم من {۳۰۳,۳۱۰ پخش}

۱۱. گل خشک {۱۷,۴۲۵ پخش}

۱۲. پر بسته {۱۲,۷۹۲ پخش}

۱۳. می گذرم {۴۵,۲۵۵ پخش}

۱۴. حال که رسوا شدم {۵۵,۲۸۶ پخش}

۱۵. آمدم {۱۱,۴۹۷ پخش}

موزیک ویدیو دلکش

دانلود موزیک ویدیو جام طلا دلکش
موزیک ویدیو جام طلا

پیش
[۶,۵۸۳ views]
دانلود موزیک ویدیو اسیر دام تو دلکش
موزیک ویدیو اسیر دام تو

7 ماه پیش
[۷,۷۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو یاد کودکی دلکش
موزیک ویدیو یاد کودکی

7 ماه پیش
[۲,۵۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بردی از یادم دلکش
موزیک ویدیو بردی از یادم

7 ماه پیش
[۱۸,۶۷۳ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقم من دلکش
موزیک ویدیو عاشقم من

7 ماه پیش
[۶,۴۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته دلکش
موزیک ویدیو آشفته

7 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تنها منشین دلکش
موزیک ویدیو تنها منشین

7 ماه پیش
[۲,۲۳۰ views]
اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393