تک آهنگ های دلکش

۱. اسیر دام {۳۰,۹۵۰ پخش}

۲. اسیر دام تو {۴۲۰,۱۵۴ پخش}

۳. آمد آمد {۱۰۹,۲۶۲ پخش}

۴. قصه گو {۱۹,۹۶۸ پخش}

۵. روی تو زیبا شده {۲۰,۵۲۹ پخش}

۶. دل جدایی {۲۰,۲۱۷ پخش}

۷. رقیب {۳۲,۳۸۵ پخش}

۸. بردی از یادم {۶۷۶,۱۰۴ پخش}

۹. فارغ از دیگران همراه با عارف {۴۵,۰۹۹ پخش}

۱۰. عاشقم من {۳۰۲,۳۹۰ پخش}

۱۱. گل خشک {۱۷,۴۲۵ پخش}

۱۲. پر بسته {۱۲,۷۷۶ پخش}

۱۳. می گذرم {۴۵,۲۴۰ پخش}

۱۴. حال که رسوا شدم {۵۵,۲۸۶ پخش}

۱۵. آمدم {۱۱,۴۳۴ پخش}

موزیک ویدیو دلکش

دانلود موزیک ویدیو جام طلا دلکش
موزیک ویدیو جام طلا

پیش
[۶,۵۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو اسیر دام تو دلکش
موزیک ویدیو اسیر دام تو

6 ماه پیش
[۷,۳۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو یاد کودکی دلکش
موزیک ویدیو یاد کودکی

6 ماه پیش
[۲,۴۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بردی از یادم دلکش
موزیک ویدیو بردی از یادم

6 ماه پیش
[۱۸,۳۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو عاشقم من دلکش
موزیک ویدیو عاشقم من

6 ماه پیش
[۶,۳۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته دلکش
موزیک ویدیو آشفته

6 ماه پیش
[۱,۲۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو تنها منشین دلکش
موزیک ویدیو تنها منشین

6 ماه پیش
[۲,۱۳۷ views]
اسم های مشابه دیگر برای دلکش :

عصمت باقرپور پنبه فروش ( عصمت باقرپور پنبه فروش ) ( دلکش ) در 1304 در بابل متولد شد.
Delkash


This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393