ایران ترانه

تک آهنگ های ابی
۱۲. شهبانو {2,543}

۱۳. نگرانت می شم {58,821}

۱۴. همین خوبه {47,341}

۱۵. همین خوبه {11,910}


۲۱. درخت (رمیکس) {2,918}۲۴. خدا با ماست {4,486}


۲۶. نوازش {16,322}

۲۷. تک سوار {2,109}

۲۸. تصمیم {3,357}

۲۹. خالی {21,249}۳۲. chily pom


۳۴. جسارت {1,816}

۳۵. غروب (ابی) {8,146}


۴۱. بانوی ما! {2,213}

۴۲. لطیفه {2,211}


۴۴. عید نوروز {3,574}

۴۵. خونه! {1,942}

۴۶. دلتنگی! {10,648}

۵۱. عطش {6,993}

۵۲. پریا {9,343}

۵۳. راه من {4,094}


» افزودن آلبوم جدید
» افزودن تک آهنگ جدید
» افزودن لینک مرتبط [ به زودی! ]
» افزودن عکس جدید

اسم های مشابه دیگر برای ابی :

ابی
ثذه
ابی حامدی
ابراهیم حامدی ( ابی ).
Ebi

سایت مرتبط ابی

مصاحبه شهرام مشب پره با ابی در برنامه تلویزیونی دیار
مستند در تبعید - ابی ایران ترانه با سایت های فوق ارتباطی ندارد.

عکس های ابی