آلبوم های داریوش

خواننده های مرتبط
۱ . شاهین نجفی
۲ . معین
۳ . سیاوش قمیشی
۴ . ابی
۵ . شادمهر عقیلی
۶ . حسین ابلیس
۷ . ستار

دانلود آهنگ های جدید داریوش

شب آخر ۱ شب آخر
{۴۹,۴۸۹ پخش}
گلایه (زنده) ۲ گلایه (زنده)
{۴۱,۴۶۴ پخش}
هو علی مدد ۸ هو علی مدد
{۹,۶۳۰ پخش}
سقوط (زنده) ۱۲ سقوط (زنده)
{۸۸,۴۶۶ پخش}
نه ۱۴ نه
{۱۸۴,۹۶۸ پخش}
گوزن ها با بهروز وثوق ۱۵ گوزن ها با بهروز وثوق
{۱۱۱,۵۶۰ پخش}
گناه بچه ها چیه ۱۶ گناه بچه ها چیه
{۷۸,۹۷۳ پخش}
شهر ما ۱۷ شهر ما
{۱۴,۸۳۵ پخش}
کفر نامه (دکلمه) ۱۸ کفر نامه (دکلمه)
{۳۹,۴۰۲ پخش}
جام جم ۱۹ جام جم
{۲۳,۹۱۴ پخش}
حسودی(کمیاب) ۲۰ حسودی(کمیاب)
{۲۴,۰۳۷ پخش}
نفس (کمیاب) ۲۲ نفس (کمیاب)
{۲۷,۰۹۷ پخش}
گهواره ۲۳ گهواره
{۹,۴۴۲ پخش}
دل مرده ۲۴ دل مرده
{۱۷,۲۰۰ پخش}
دکلمه آزادی ۲۵ دکلمه آزادی
{۴۶,۸۸۶ پخش}
چنین نخواهد ماند ۲۶ چنین نخواهد ماند
{۴۴,۲۹۸ پخش}
وعده ما لب دریا ۲۸ وعده ما لب دریا
{۵۹,۷۶۳ پخش}
همیشه غایب ۲۹ همیشه غایب
{۱۹,۸۶۱ پخش}
مهمون ناخونده ۳۰ مهمون ناخونده
{۱۸,۷۳۴ پخش}
تابوی ایرانی ۳۲ تابوی ایرانی
{۱۴,۹۴۳ پخش}
آذربایجان ۳۳ آذربایجان
{۱۲,۹۲۴ پخش}
چشمان سیاه ۳۴ چشمان سیاه
{۱۵,۶۶۰ پخش}
خواب بهار ۳۷ خواب بهار
{۱۱,۸۱۸ پخش}
300 گل سرخ ۳۸ 300 گل سرخ
{۳۹,۴۳۸ پخش}
سراب ۳۹ سراب
{۴۷,۳۲۵ پخش}
انسان ۴۰ انسان
{۱۲,۲۷۲ پخش}
نیایش ۴۱ نیایش
{۱۶,۵۴۹ پخش}
خونبازی ۴۳ خونبازی
{۱۶,۸۶۹ پخش}
خون بازی ۴۴ خون بازی
{۵۹,۲۴۱ پخش}
شهوت (دکلمه) ۴۵ شهوت (دکلمه)
{۳۵,۴۳۱ پخش}
نترسون ۴۶ نترسون
{۳۹,۰۳۴ پخش}
به کدام ۴۷ به کدام
{۱۴,۵۸۰ پخش}
تنهایی ۴۸ تنهایی
{۲۹,۲۴۶ پخش}
شطرنج (دکلمه) ۴۹ شطرنج (دکلمه)
{۲۶,۳۷۳ پخش}
دکلمه ی ای گل تازه ۵۰ دکلمه ی ای گل تازه
{۷۸,۶۰۶ پخش}
دکلمه ی آوار ۵۱ دکلمه ی آوار
{۲۳,۵۱۵ پخش}
قصه ی وفا. ۵۲ قصه ی وفا.
{۲۳,۵۰۸ پخش}
من و دل ۵۳ من و دل
{۲۸,۳۷۵ پخش}
من و دل ۵۴ من و دل
{۱۶,۰۰۲ پخش}
ای غم من ۵۵ ای غم من
{۲۲,۱۱۸ پخش}
نبسته پیمان ۵۶ نبسته پیمان
{۲۷,۴۸۲ پخش}
راهی ۵۷ راهی
{۲۵,۲۶۴ پخش}
باران ۵۸ باران
{۳۷,۰۷۶ پخش}
معجزه (فقط یه لحظه) ۵۹ معجزه (فقط یه لحظه)
{۲۲,۵۰۷ پخش}
نماز (داریوش) ۶۰ نماز (داریوش)
{۵۱,۸۲۹ پخش}
پیمان شکسته ۶۱ پیمان شکسته
{۱۹,۸۳۹ پخش}
لب دریا (کامل) ۶۲ لب دریا (کامل)
{۵۶,۵۴۸ پخش}
آنا (مادر) ۶۳ آنا (مادر)
{۳۹,۴۵۶ پخش}
نفس ۶۴ نفس
{۴۷,۸۵۸ پخش}
سبو ۶۵ سبو
{۱۵,۳۳۹ پخش}
ای غم من ۶۶ ای غم من
{۲۹,۱۵۶ پخش}
شیطنت ۶۷ شیطنت
{۲۸,۲۶۰ پخش}
صبح بهار ۶۸ صبح بهار
{۶۹,۲۲۴ پخش}
لب دریا ۶۹ لب دریا
{۵۶,۷۳۹ پخش}
هوشیاری ۷۰ هوشیاری
{۲۲,۰۱۰ پخش}
آهای جوون ۷۱ آهای جوون
{۴۰,۸۵۶ پخش}
دانلود موزیک ویدیو شب آخر داریوش
موزیک ویدیو شب آخر

2 هفته و 2 روز پیش
[۱۱,۳۴۳ views]
دانلود موزیک ویدیو گلایه (زنده) داریوش
موزیک ویدیو گلایه (زنده)

1 ماه پیش
[۹,۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط (زنده) داریوش
موزیک ویدیو سقوط (زنده)

1 سال و 3 ماه پیش
[۲۴,۸۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نه داریوش
موزیک ویدیو نه

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۴,۴۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو  (1356) داریوش
موزیک ویدیو از تو (1356)

1 هفته و 2 روز پیش
[۲۸ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی  (1356) داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی (1356)

1 هفته و 1 روز پیش
[۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شبخون  (1355) داریوش
موزیک ویدیو شبخون (1355)

1 هفته و 1 روز پیش
[۲۵ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن  (1355) داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن (1355)

1 هفته و 1 روز پیش
[۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده  (1355) داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده (1355)

1 هفته و 1 روز پیش
[۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه داریوش
موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه

1 سال و 1 ماه پیش
[۱,۸۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جم داریوش
موزیک ویدیو جام جم

3 سال و 6 ماه پیش
[۱,۹۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جمشید داریوش
موزیک ویدیو جام جمشید

2 سال و 6 ماه پیش
[۹۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده ما لب دریا داریوش
موزیک ویدیو وعده ما لب دریا

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۳۷۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی) داریوش
موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی)

4 سال و 8 ماه پیش
[۲,۱۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شکنجه گر داریوش
موزیک ویدیو شکنجه گر

4 سال و 2 ماه پیش
[۵,۱۲۲ views]
دانلود موزیک ویدیو راهی داریوش
موزیک ویدیو راهی

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۶۷ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز پری ها داریوش
موزیک ویدیو آواز پری ها

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه خاموش داریوش
موزیک ویدیو معجزه خاموش

2 سال و 10 ماه پیش
[۵,۰۶۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

1 هفته و 1 روز پیش
[۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا (کامل) داریوش
موزیک ویدیو لب دریا (کامل)

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا داریوش
موزیک ویدیو لب دریا

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو پرسه داریوش
موزیک ویدیو پرسه

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو بچه های ایران داریوش
موزیک ویدیو بچه های ایران

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۴۸۷ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۰۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حادثه داریوش
موزیک ویدیو حادثه

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۸۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 1 ماه پیش
[۱,۲۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر داریوش
موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر

2 سال و 4 ماه پیش
[۱,۵۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۵۱ views]
دانلود موزیک ویدیو سهم من داریوش
موزیک ویدیو سهم من

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه بر باد داریوش
موزیک ویدیو تکیه بر باد

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۲۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 7 ماه پیش
[۱,۲۴۵ views]
دانلود موزیک ویدیو زندونی داریوش
موزیک ویدیو زندونی

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۴۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین داریوش
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 داریوش
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره داریوش
موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بن بست داریوش
موزیک ویدیو بن بست

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۱۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو سال دو هزار داریوش
موزیک ویدیو سال دو هزار

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۹۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار داریوش
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 11 ماه پیش
[۱,۱۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته بازار داریوش
موزیک ویدیو آشفته بازار

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو طاقت داریوش
موزیک ویدیو طاقت

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۶۸۱ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 11 ماه پیش
[۷۹۲ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد زیر آب داریوش
موزیک ویدیو فریاد زیر آب

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۰,۵۶۲ views]
دانلود موزیک ویدیو از تو داریوش
موزیک ویدیو از تو

1 هفته و 2 روز پیش
[۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو خورشید خانم داریوش
موزیک ویدیو خورشید خانم

2 سال و 10 ماه پیش
[۸۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو چی بگم داریوش
موزیک ویدیو چی بگم

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۰۰ views]
دانلود موزیک ویدیو جشن دلتنگی داریوش
موزیک ویدیو جشن دلتنگی

1 هفته و 1 روز پیش
[۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار نامهربون داریوش
موزیک ویدیو روزگار نامهربون

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو ندیم داریوش
موزیک ویدیو ندیم

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۸۹۰ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عشق داریوش
موزیک ویدیو ای عشق

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۶۱ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 10 ماه پیش
[۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شب خون داریوش
موزیک ویدیو شب خون

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

2 سال و 11 ماه پیش
[۱۷,۲۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۳۵۴ views]
دانلود موزیک ویدیو شقایق داریوش
موزیک ویدیو شقایق

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۱,۹۳۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پریا داریوش
موزیک ویدیو پریا

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۰۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دستهای تو داریوش
موزیک ویدیو دستهای تو

2 سال و 10 ماه پیش
[۹,۶۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 11 ماه پیش
[۲,۲۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو دل من داریوش
موزیک ویدیو دل من

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۶۸۹ views]
دانلود موزیک ویدیو به خیالم داریوش
موزیک ویدیو به خیالم

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۴۷۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شیرین شیرین داریوش
موزیک ویدیو شیرین شیرین

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۱۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شام مهتاب داریوش
موزیک ویدیو شام مهتاب

1 سال و 2 ماه پیش
[۱۲,۶۳۶ views]
دانلود موزیک ویدیو غلام قمر داریوش
موزیک ویدیو غلام قمر

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۵۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آذرآبادگان داریوش
موزیک ویدیو آذرآبادگان

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۳۵۷ views]
دانلود موزیک ویدیو حرکت داریوش
موزیک ویدیو حرکت

2 سال و 10 ماه پیش
[۹۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن

2 سال و 10 ماه پیش
[۳,۷۱۱ views]
اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
یشقهعسا
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.17 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393