آلبوم های داریوش

خواننده های مرتبط
۱ . شاهین نجفی
۲ . معین
۳ . سیاوش قمیشی
۴ . ابی
۵ . شادمهر عقیلی
۶ . حسین ابلیس
۷ . ستار

دانلود آهنگ های جدید داریوش

گلایه (زنده) ۱ گلایه (زنده)
{۳۶,۳۳۴ پخش}
هو علی مدد ۷ هو علی مدد
{۹,۳۳۸ پخش}
سقوط (زنده) ۱۱ سقوط (زنده)
{۸۸,۱۳۸ پخش}
نه ۱۳ نه
{۱۸۲,۴۲۶ پخش}
گوزن ها با بهروز وثوق ۱۴ گوزن ها با بهروز وثوق
{۱۰۹,۰۳۳ پخش}
گناه بچه ها چیه ۱۵ گناه بچه ها چیه
{۷۸,۷۱۷ پخش}
شهر ما ۱۶ شهر ما
{۱۴,۶۰۱ پخش}
کفر نامه (دکلمه) ۱۷ کفر نامه (دکلمه)
{۳۸,۶۸۲ پخش}
جام جم ۱۸ جام جم
{۲۳,۶۱۹ پخش}
حسودی(کمیاب) ۱۹ حسودی(کمیاب)
{۲۳,۶۸۴ پخش}
نفس (کمیاب) ۲۱ نفس (کمیاب)
{۲۶,۵۷۱ پخش}
گهواره ۲۲ گهواره
{۹,۱۴۴ پخش}
دل مرده ۲۳ دل مرده
{۱۶,۸۲۲ پخش}
دکلمه آزادی ۲۴ دکلمه آزادی
{۴۶,۰۴۴ پخش}
چنین نخواهد ماند ۲۵ چنین نخواهد ماند
{۴۴,۰۷۸ پخش}
وعده ما لب دریا ۲۷ وعده ما لب دریا
{۵۹,۰۷۶ پخش}
همیشه غایب ۲۸ همیشه غایب
{۱۹,۳۶۸ پخش}
مهمون ناخونده ۲۹ مهمون ناخونده
{۱۸,۱۶۵ پخش}
تابوی ایرانی ۳۱ تابوی ایرانی
{۱۴,۷۳۸ پخش}
آذربایجان ۳۲ آذربایجان
{۱۲,۷۹۴ پخش}
چشمان سیاه ۳۳ چشمان سیاه
{۱۵,۴۸۰ پخش}
خواب بهار ۳۶ خواب بهار
{۱۱,۶۱۳ پخش}
300 گل سرخ ۳۷ 300 گل سرخ
{۳۸,۵۹۵ پخش}
سراب ۳۸ سراب
{۴۷,۰۸۴ پخش}
انسان ۳۹ انسان
{۱۱,۸۷۶ پخش}
نیایش ۴۰ نیایش
{۱۶,۱۶۰ پخش}
خونبازی ۴۲ خونبازی
{۱۶,۷۳۶ پخش}
خون بازی ۴۳ خون بازی
{۵۸,۰۱۷ پخش}
شهوت (دکلمه) ۴۴ شهوت (دکلمه)
{۳۴,۶۵۷ پخش}
نترسون ۴۵ نترسون
{۳۸,۶۵۶ پخش}
به کدام ۴۶ به کدام
{۱۴,۴۰۷ پخش}
تنهایی ۴۷ تنهایی
{۲۸,۸۰۳ پخش}
شطرنج (دکلمه) ۴۸ شطرنج (دکلمه)
{۲۶,۱۷۹ پخش}
دکلمه ی ای گل تازه ۴۹ دکلمه ی ای گل تازه
{۷۷,۲۴۵ پخش}
دکلمه ی آوار ۵۰ دکلمه ی آوار
{۲۳,۱۹۸ پخش}
قصه ی وفا. ۵۱ قصه ی وفا.
{۲۳,۱۷۳ پخش}
من و دل ۵۲ من و دل
{۲۸,۱۸۰ پخش}
من و دل ۵۳ من و دل
{۱۵,۸۵۴ پخش}
ای غم من ۵۴ ای غم من
{۲۱,۸۸۴ پخش}
نبسته پیمان ۵۵ نبسته پیمان
{۲۷,۱۰۴ پخش}
راهی ۵۶ راهی
{۲۵,۰۰۵ پخش}
باران ۵۷ باران
{۳۶,۷۴۸ پخش}
معجزه (فقط یه لحظه) ۵۸ معجزه (فقط یه لحظه)
{۲۲,۲۸۷ پخش}
نماز (داریوش) ۵۹ نماز (داریوش)
{۵۱,۵۰۱ پخش}
پیمان شکسته ۶۰ پیمان شکسته
{۱۹,۶۱۶ پخش}
لب دریا (کامل) ۶۱ لب دریا (کامل)
{۵۶,۳۴۷ پخش}
آنا (مادر) ۶۲ آنا (مادر)
{۳۹,۱۱۴ پخش}
نفس ۶۳ نفس
{۴۷,۵۵۹ پخش}
سبو ۶۴ سبو
{۱۵,۱۹۵ پخش}
ای غم من ۶۵ ای غم من
{۲۸,۹۵۴ پخش}
شیطنت ۶۶ شیطنت
{۲۷,۹۳۶ پخش}
صبح بهار ۶۷ صبح بهار
{۶۸,۹۶۵ پخش}
لب دریا ۶۸ لب دریا
{۵۶,۵۲۰ پخش}
هوشیاری ۶۹ هوشیاری
{۲۱,۶۶۱ پخش}
آهای جوون ۷۰ آهای جوون
{۴۰,۶۲۹ پخش}
دانلود موزیک ویدیو گلایه (زنده) داریوش
موزیک ویدیو گلایه (زنده)

4 هفته و 1 روز پیش
[۹,۰۱۰ views]
دانلود موزیک ویدیو سقوط (زنده) داریوش
موزیک ویدیو سقوط (زنده)

1 سال و 2 ماه پیش
[۲۴,۶۶۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نه داریوش
موزیک ویدیو نه

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۳,۹۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه داریوش
موزیک ویدیو گناه بچه ها چیه

1 سال و 0 ماه پیش
[۱,۷۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جم داریوش
موزیک ویدیو جام جم

3 سال و 5 ماه پیش
[۱,۷۹۶ views]
دانلود موزیک ویدیو جام جمشید داریوش
موزیک ویدیو جام جمشید

2 سال و 5 ماه پیش
[۸۳۱ views]
دانلود موزیک ویدیو وعده ما لب دریا داریوش
موزیک ویدیو وعده ما لب دریا

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۱۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی) داریوش
موزیک ویدیو دیوار (با فرامرز اصلانی)

4 سال و 7 ماه پیش
[۲,۰۱۲ views]
دانلود موزیک ویدیو شکنجه گر داریوش
موزیک ویدیو شکنجه گر

4 سال و 1 ماه پیش
[۴,۹۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو راهی داریوش
موزیک ویدیو راهی

2 سال و 9 ماه پیش
[۷۵۲ views]
دانلود موزیک ویدیو آواز پری ها داریوش
موزیک ویدیو آواز پری ها

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۲۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو معجزه خاموش داریوش
موزیک ویدیو معجزه خاموش

2 سال و 9 ماه پیش
[۴,۷۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا (کامل) داریوش
موزیک ویدیو لب دریا (کامل)

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو لب دریا داریوش
موزیک ویدیو لب دریا

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۹۷ views]
دانلود موزیک ویدیو پرسه داریوش
موزیک ویدیو پرسه

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۰۱۵ views]
دانلود موزیک ویدیو بچه های ایران داریوش
موزیک ویدیو بچه های ایران

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۳۷۶ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 5 ماه پیش
[۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو حادثه داریوش
موزیک ویدیو حادثه

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۶۸۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 0 ماه پیش
[۱,۱۰۸ views]
دانلود موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر داریوش
موزیک ویدیو مرا به خانه ام ببر

2 سال و 3 ماه پیش
[۱,۴۴۰ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 9 ماه پیش
[۹۶۴ views]
دانلود موزیک ویدیو سهم من داریوش
موزیک ویدیو سهم من

2 سال و 9 ماه پیش
[۷۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۵۶ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 9 ماه پیش
[۶۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو تکیه بر باد داریوش
موزیک ویدیو تکیه بر باد

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۱۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۲۷۴ views]
دانلود موزیک ویدیو لالایی داریوش
موزیک ویدیو لالایی

2 سال و 6 ماه پیش
[۱,۱۴۱ views]
دانلود موزیک ویدیو زندونی داریوش
موزیک ویدیو زندونی

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۲۹۳ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین داریوش
موزیک ویدیو نفرین

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۰۴۷ views]
دانلود موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1 داریوش
موزیک ویدیو قهرمانان وطن 1

2 سال و 9 ماه پیش
[۹۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره داریوش
موزیک ویدیو لا لا لا گل زیره

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 9 ماه پیش
[۶۹۸ views]
دانلود موزیک ویدیو بن بست داریوش
موزیک ویدیو بن بست

2 سال و 8 ماه پیش
[۱,۹۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو سال دو هزار داریوش
موزیک ویدیو سال دو هزار

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۸۲ views]
دانلود موزیک ویدیو بهار داریوش
موزیک ویدیو بهار

2 سال و 10 ماه پیش
[۱,۱۳۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آشفته بازار داریوش
موزیک ویدیو آشفته بازار

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۰۹۵ views]
دانلود موزیک ویدیو طاقت داریوش
موزیک ویدیو طاقت

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۵۹۴ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 10 ماه پیش
[۷۰۲ views]
دانلود موزیک ویدیو به خود رسیدن داریوش
موزیک ویدیو به خود رسیدن

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو فریاد زیر آب داریوش
موزیک ویدیو فریاد زیر آب

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۰,۰۶۵ views]
دانلود موزیک ویدیو خورشید خانم داریوش
موزیک ویدیو خورشید خانم

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۱۷ views]
دانلود موزیک ویدیو چی بگم داریوش
موزیک ویدیو چی بگم

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو نیستی داریوش
موزیک ویدیو نیستی

2 سال و 9 ماه پیش
[۸۴۲ views]
دانلود موزیک ویدیو روزگار نامهربون داریوش
موزیک ویدیو روزگار نامهربون

2 سال و 9 ماه پیش
[۹۰۳ views]
دانلود موزیک ویدیو ندیم داریوش
موزیک ویدیو ندیم

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۸۱۸ views]
دانلود موزیک ویدیو ای عشق داریوش
موزیک ویدیو ای عشق

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۴۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پند حافظ داریوش
موزیک ویدیو پند حافظ

2 سال و 9 ماه پیش
[۵۵۰ views]
دانلود موزیک ویدیو شب خون داریوش
موزیک ویدیو شب خون

2 سال و 9 ماه پیش
[۹۳۲ views]
دانلود موزیک ویدیو یاور همیشه مومن داریوش
موزیک ویدیو یاور همیشه مومن

2 سال و 10 ماه پیش
[۱۶,۰۵۹ views]
دانلود موزیک ویدیو گل بارون زده داریوش
موزیک ویدیو گل بارون زده

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۲۲۱ views]
دانلود موزیک ویدیو شقایق داریوش
موزیک ویدیو شقایق

2 سال و 9 ماه پیش
[۱۱,۳۸۶ views]
دانلود موزیک ویدیو پریا داریوش
موزیک ویدیو پریا

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۰۵۵ views]
دانلود موزیک ویدیو دستهای تو داریوش
موزیک ویدیو دستهای تو

2 سال و 9 ماه پیش
[۹,۰۰۷ views]
دانلود موزیک ویدیو نفرین نامه داریوش
موزیک ویدیو نفرین نامه

2 سال و 10 ماه پیش
[۲,۱۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو دل من داریوش
موزیک ویدیو دل من

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۵۳۸ views]
دانلود موزیک ویدیو به خیالم داریوش
موزیک ویدیو به خیالم

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۶۰ views]
دانلود موزیک ویدیو آینه داریوش
موزیک ویدیو آینه

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۳۷۸ views]
دانلود موزیک ویدیو شیرین شیرین داریوش
موزیک ویدیو شیرین شیرین

2 سال و 9 ماه پیش
[۲,۰۷۷ views]
دانلود موزیک ویدیو شام مهتاب داریوش
موزیک ویدیو شام مهتاب

1 سال و 1 ماه پیش
[۱۱,۹۴۸ views]
دانلود موزیک ویدیو غلام قمر داریوش
موزیک ویدیو غلام قمر

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۴۱۴ views]
دانلود موزیک ویدیو آذرآبادگان داریوش
موزیک ویدیو آذرآبادگان

2 سال و 9 ماه پیش
[۱,۱۶۶ views]
دانلود موزیک ویدیو حرکت داریوش
موزیک ویدیو حرکت

2 سال و 9 ماه پیش
[۷۹۹ views]
دانلود موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن داریوش
موزیک ویدیو دوباره می سازمت وطن

2 سال و 9 ماه پیش
[۳,۵۵۶ views]
اسم های مشابه دیگر برای داریوش :

دازیوش
دایوش
یشقهعسا
داریوش اقبالی ( داریوش اقبالی ) ( داریوش ) در 15 بهمن 1322 در تهران متولد شد.
Dariush


This page was generated in 0.22 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393