موی سپیدو توی آینه دیدم ،
آهی بلند از ته دل کشیدم

تا زیرِ لب شکوه رو کردم آغاز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

*****

رفته بودم مثل یک کبوتر ،
باز کنم تو آسمون بال و پر

دیدم که شوقی ندارم به پرواز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

*****

رفتم که با شادی ها سازش کنم
گل های گلدونو نوتزش کنم

از دل بی حوصله غمگین شدم
تشنه ی دلداری و تسکین شدم

تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

*****

موی سپیدو توی آینه دیدم ،
آهی بلند از ته دل کشیدم

تا زیرِ لب شکوه رو کردم آغاز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

فرستنده متن : علی خلجی

متن ترانه موی سپید 10 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 3/18/2005 و ساعت 9:33:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mooyeh Sepeed Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  گلپا ساقی {۸۹,۶۴۰}
تکست آهنگ  گلپا اشک من {۷۶,۵۵۰}
تکست آهنگ  گلپا فریاد عاشق {۴۳,۴۹۱}
تکست آهنگ  گلپا درویش {۳۹,۷۸۷}
تکست آهنگ  گلپا عشق پاک {۳۹,۰۹۹}
تکست آهنگ  گلپا درویش {۳۷,۶۷۴}
تکست آهنگ  گلپا بنویس عشق {۳۷,۵۴۰}
تکست آهنگ  گلپا هوس میکده {۳۲,۸۵۷}
تکست آهنگ  گلپا هوس میکده {۲۹,۸۸۳}
تکست آهنگ  گلپا اشک من {۲۵,۷۴۳}

This page was generated in 0.11 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393