موی سپیدو توی آینه دیدم ،
آهی بلند از ته دل کشیدم

تا زیرِ لب شکوه رو کردم آغاز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

*****

رفته بودم مثل یک کبوتر ،
باز کنم تو آسمون بال و پر

دیدم که شوقی ندارم به پرواز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

*****

رفتم که با شادی ها سازش کنم
گل های گلدونو نوتزش کنم

از دل بی حوصله غمگین شدم
تشنه ی دلداری و تسکین شدم

تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

*****

موی سپیدو توی آینه دیدم ،
آهی بلند از ته دل کشیدم

تا زیرِ لب شکوه رو کردم آغاز
عقل هِنِم زد که خودت رو نباز

عشق باید پادرمیونی کنه ،
تا آدم احساس جوونی کنه
تا آدم احساس جوونی کنه

فرستنده متن : علی خلجی

متن ترانه موی سپید 9 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/18/2005 و ساعت 9:33:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mooyeh Sepeed Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ گلپا ساقی {۳۵۶,۸۰۳}
تکست آهنگ گلپا اشک من {۳۰۴,۵۷۴}
تکست آهنگ گلپا فریاد عاشق {۱۷۲,۸۷۹}
تکست آهنگ گلپا عشق پاک {۱۵۷,۸۲۵}
تکست آهنگ گلپا درویش {۱۵۵,۹۲۲}
تکست آهنگ گلپا دلم تنگه ( ا... {۱۵۵,۵۳۲}
تکست آهنگ گلپا درویش {۱۵۴,۵۱۸}
تکست آهنگ گلپا بنویس عشق {۱۴۹,۶۱۹}
تکست آهنگ گلپا هوس میکده {۱۳۲,۱۷۸}
تکست آهنگ گلپا هوس میکده {۱۲۱,۶۸۰}
تکست آهنگ گلپا اشک من {۱۰۶,۶۷۲}

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393