همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

کار دستای تو کارستونیه...
دنیا رو زیر و زبر کن یه شبی...
کاری کن که ابرا بارون بزنن..
بایر زمین رو تر کن یه شبی..

همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

دشنه ها دست کدوم خیانتن
کتف بستمو سپر کن یه شبی

همه فکر موندن روشنین...
شب سربی رو سحر کن یه شبی..

همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

کار دستای تو کارستونیه..
دنیا رو زیر و زبر کن یه شبی...
کاری کن که ابرا بارون بزنن..
بایر زمین رو تر کن یه شبی..

همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

فرستنده متن : افسانه

متن ترانه شب سربی 10 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 11/28/2004 و ساعت 5:30:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Shabe Sorbi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  نیما مسیحا دستهای آلوده {۱۰۰,۴۷۹}
تکست آهنگ  نیما مسیحا آزادی {۸۰,۸۵۴}
تکست آهنگ  نیما مسیحا احساس {۵۹,۸۱۰}
تکست آهنگ  نیما مسیحا پروانگی {۵۶,۳۱۶}
تکست آهنگ  نیما مسیحا مهتاب {۵۱,۱۹۹}
تکست آهنگ  نیما مسیحا عاشقانه {۴۳,۳۵۲}
تکست آهنگ  نیما مسیحا حس تو {۳۶,۶۶۰}
تکست آهنگ  نیما مسیحا سوء ظن {۳۳,۷۴۲}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393