همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

کار دستای تو کارستونیه...
دنیا رو زیر و زبر کن یه شبی...
کاری کن که ابرا بارون بزنن..
بایر زمین رو تر کن یه شبی..

همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

دشنه ها دست کدوم خیانتن
کتف بستمو سپر کن یه شبی

همه فکر موندن روشنین...
شب سربی رو سحر کن یه شبی..

همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

کار دستای تو کارستونیه..
دنیا رو زیر و زبر کن یه شبی...
کاری کن که ابرا بارون بزنن..
بایر زمین رو تر کن یه شبی..

همه ی شهر و خبر کن یه شبی..
با نگاهت شور و شر کن یه شبی..
شیشه ی ستاره رو سنگی بزن..
تو آتیش بازی خطر کن یه شبی..

فرستنده متن : افسانه

متن ترانه شب سربی 10 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 11/28/2004 و ساعت 5:30:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Shabe Sorbi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  نیما مسیحا دستهای آلوده {۱۰۱,۶۶۵}
تکست آهنگ  نیما مسیحا آزادی {۸۱,۴۰۰}
تکست آهنگ  نیما مسیحا احساس {۶۰,۹۳۳}
تکست آهنگ  نیما مسیحا پروانگی {۵۶,۷۵۲}
تکست آهنگ  نیما مسیحا مهتاب {۵۱,۷۷۶}
تکست آهنگ  نیما مسیحا عاشقانه {۴۳,۸۰۴}
تکست آهنگ  نیما مسیحا حس تو {۳۷,۰۳۴}
تکست آهنگ  نیما مسیحا سوء ظن {۳۴,۱۱۷}

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393