روبرو شب و سیاهی
بی کسی پشت سرم

نمی تونم که بمونم
باید از تو بگذرم

دارم از نفس میفتم
تو هجوم سایه ها

کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها

اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه
گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه
روبرو شب و سیاهی
بی کسی پشت سرم

نمی تونم که بمونم
باید از تو بگذرم

دارم از نفس میفتم
تو هجوم سایه ها

کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها

اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه
گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه

فرستنده متن : رضا

متن ترانه شب برهنه 10 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 9/1/2004 و ساعت 3:59:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Shabeh Berahneh ( Naked Night ) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی طرفدار {۷۴۹,۹۰۷}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی تقدیر {۷۴۵,۳۶۸}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی پر پرواز {۷۰۰,۶۵۸}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی سبب {۶۰۱,۷۰۷}
ویدیو سبب
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی انتخاب {۵۵۱,۷۰۹}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی چه خوابهایی {۴۹۰,۸۵۴}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی مسافر {۴۷۸,۰۱۵}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393