روبرو شب و سیاهی
بی کسی پشت سرم

نمی تونم که بمونم
باید از تو بگذرم

دارم از نفس میفتم
تو هجوم سایه ها

کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها

اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه
گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه
روبرو شب و سیاهی
بی کسی پشت سرم

نمی تونم که بمونم
باید از تو بگذرم

دارم از نفس میفتم
تو هجوم سایه ها

کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها

اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه
گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه

فرستنده متن : رضا

متن ترانه شب برهنه 10 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 9/1/2004 و ساعت 3:59:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Shabeh Berahneh ( Naked Night ) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی طرفدار {۷۴۵,۹۱۴}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی تقدیر {۷۴۲,۷۳۱}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی پر پرواز {۶۹۶,۴۶۲}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی سبب {۵۹۹,۶۶۴}
ویدیو سبب
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی انتخاب {۵۴۷,۹۰۳}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی چه خوابهایی {۴۸۸,۴۹۸}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی مسافر {۴۷۵,۰۲۰}

This page was generated in 0.06 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393