مولا جانم.جان جانم.مولا جانم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا راهی که پایانش تو باشی
خوشا چشمی که رخسار تو بیند
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی
مولا جانم.جان جانم.مولا جانم.
خوش آن ساعت که یار از در در آیو
شو هجرون و روز غم سر آیو
زدل بیرون کنم جان را به صد شوق
همی واجم که جایش دلبر آیو
مولا جانم.جان جانم.مولا جانم.
مو آن مستم که پا از سر ندونم
سروپایی به جز دلبر ندونم
به جان دلبرم کز هر دو عالم
تمنایی به جز دلبر ندونم
مولا جانم.جان جانم.مولا جانم.
به سر شوق سر کوی تو دیرم
به دل مهر مه روی تو دیرم
بت من.کعبه من.قبله من
تویی هر جا نظر سوی تو دیرم

فرستنده متن : عاشق مولا

متن ترانه مولا جانم 9 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 2/20/2005 و ساعت 12:10:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mola Janam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد آئین مستان {۱۳۱,۱۱۸}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد ثنای علی {۸۱,۹۶۲}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد اشک پرده در {۷۳,۲۸۸}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد علی بود {۴۳,۸۰۴}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد دست تولا {۳۹,۴۸۳}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد تو حیدر من {۲۵,۳۱۸}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد مولا جانم {۲۳,۷۱۲}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد آیین مستان {۱۰,۰۱۵}
تکست آهنگ  سید خلیل عالی نژاد مقام یارب {۷,۵۱۹}

This page was generated in 0.05 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393