|
دانلود آهنگ روزی عقابی یاور اقتداری
چشمی که به شب بنگرند از پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی
این آینهً سنگی مغرور چه بیند
جز خویش که در دایرهً خویش نِشیند
تردید ندارد که جهان
زیر پرِ اوست
هر ره که رَوَد سایهً او
همسفر اوست
هر ره که رَوَد سایهً او
همسفر اوست
چشمی که به شب بنگرنداز پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی
این مرغ گذر از پلِ تدبیر ندارد
شاید خبر از گردشِ تقدیر ندارد
روزی که بگیرند از این چهره نقابی
وقت است ، کبوتر بزند نوک به عقابی
روزی که بگیرد از این چهره نقابی
وقت است ، کبوتر بزند نوک به عقابی
چشمی که به شب بنگرند از پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی

فرستنده متن : ندا پیرمرادیان

متن ترانه روزی عقابی 10 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 2004/10/18 و ساعت 06:04:00 ق.ظ ارسال شده است.

Roozi Oghabi Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

تکست آهنگ  یاور اقتداری صدایم کن {۳۲,۲۷۶}
تکست آهنگ  یاور اقتداری ایران من {۱۴,۹۶۰}
تکست آهنگ  یاور اقتداری آسمونی {۴,۳۲۱}
تکست آهنگ  یاور اقتداری عاشقانه {۱,۱۵۴}
تکست آهنگ  یاور اقتداری جوانه {۹۲۰}
تکست آهنگ  یاور اقتداری پرستو {۹۰۴}
تکست آهنگ  یاور اقتداری کیم من {۴۳۶}
تکست آهنگ  یاور اقتداری نیرنگ {۴۲۱}

This page was generated in 0.14 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393