چشمی که به شب بنگرند از پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی
این آینهً سنگی مغرور چه بیند
جز خویش که در دایرهً خویش نِشیند
تردید ندارد که جهان
زیر پرِ اوست
هر ره که رَوَد سایهً او
همسفر اوست
هر ره که رَوَد سایهً او
همسفر اوست
چشمی که به شب بنگرنداز پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی
این مرغ گذر از پلِ تدبیر ندارد
شاید خبر از گردشِ تقدیر ندارد
روزی که بگیرند از این چهره نقابی
وقت است ، کبوتر بزند نوک به عقابی
روزی که بگیرد از این چهره نقابی
وقت است ، کبوتر بزند نوک به عقابی
چشمی که به شب بنگرند از پشت نقابی
تکرار کند قصهً روزی و عقابی

فرستنده متن : ندا پیرمرادیان

متن ترانه روزی عقابی 11 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 10/18/2004 و ساعت 6:04:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Roozi Oghabi Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  یاور اقتداری صدایم کن {۷,۸۴۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری ایران من {۳,۷۱۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری آسمونی {۱,۰۹۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری جوانه {۳۴۹}
تکست آهنگ  یاور اقتداری پرستو {۳۰۹}
تکست آهنگ  یاور اقتداری مادر {۱۳۳}
تکست آهنگ  یاور اقتداری نیرنگ {۱۱۸}
تکست آهنگ  یاور اقتداری کیم من {۱۱۵}

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393