با من، صنما، دل یکدله کن

گر سر ننهم، آنگه گله کن

مجنون شده ام، از بهر خدا

زان زلف خوشت یک سلسله کن

سی پاره به کف، در چله شدی

سی پاره منم ترک چله کن

مجهول مرو، با غول مرو

زنهار سفر با قافله کن

ای مطرب دل، زان نغمه خوش

این مغز مرا پر مشغله کن

ای زهره و مه زان شعله رو

دو چشم مرا دو مشعله کن

ای موسی جان شبان شده ای

بر طور برآ ترک گله کن

نعلین ز دو پا بیرون کن و رو

در دشت طوی پا آبله کن

تکیه گه تو حق شد نه عصا

انداز عصا وان را یله کن

فرعون هوی چون شد حیوان

در گردن او رو زنگله کن

فرستنده متن : Atash

متن ترانه کار عمل(با من صنما) 9 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/28/2005 و ساعت 6:02:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Kareh Amal(Ba Man Sanama) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان ربنا {۶۹۴,۰۵۹}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان مرغ سحر {۵۰۶,۳۱۳}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بارون {۴۰۰,۷۶۴}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان جام تهی (پر ... {۳۹۲,۴۶۴}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان رزم مشترک {۳۲۵,۷۱۲}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان قطعه دیدار {۳۰۲,۸۲۷}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بیداد {۲۷۹,۳۹۶}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان عشق پیری {۲۶۴,۳۵۷}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان یاد ایام {۲۵۸,۸۰۴}

This page was generated in 0.02 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393