با من، صنما، دل یکدله کن

گر سر ننهم، آنگه گله کن

مجنون شده ام، از بهر خدا

زان زلف خوشت یک سلسله کن

سی پاره به کف، در چله شدی

سی پاره منم ترک چله کن

مجهول مرو، با غول مرو

زنهار سفر با قافله کن

ای مطرب دل، زان نغمه خوش

این مغز مرا پر مشغله کن

ای زهره و مه زان شعله رو

دو چشم مرا دو مشعله کن

ای موسی جان شبان شده ای

بر طور برآ ترک گله کن

نعلین ز دو پا بیرون کن و رو

در دشت طوی پا آبله کن

تکیه گه تو حق شد نه عصا

انداز عصا وان را یله کن

فرعون هوی چون شد حیوان

در گردن او رو زنگله کن

فرستنده متن : Atash

متن ترانه کار عمل(با من صنما) 9 سال و 6 ماه پیش در تاریخ 2005/03/28 و ساعت 06:02:00 ب.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Kareh Amal(Ba Man Sanama) Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان ربنا {۶۸۰,۷۹۹}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان مرغ سحر {۴۷۵,۱۷۶}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان جام تهی (پر ... {۳۸۰,۳۵۹}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بارون {۳۷۹,۸۲۸}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان رزم مشترک {۳۱۸,۰۹۹}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان قطعه دیدار {۲۹۶,۵۰۹}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بیداد {۲۶۲,۶۸۸}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان عشق پیری {۲۵۳,۰۴۷}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان یاد ایام {۲۴۶,۵۲۶}

This page was generated in 0.07 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393