این روزا سنگین سرت
طول و درازه سفرت
هوای ما رو نداری
شلوغ شده دورو برت
برات شدم مثل همه
یه سایه ی مجسمه
از جون دنیا چی میخوای
کجای دنیا مبهمه
هر چی میگم مال منی
ساز مخالف میزنی
حلقه ی بی نگین شدی
با اونا همنشین شدی
ما رو دیگه میخوای چیکار
تو خوبا بهترین شدی
آرزو قاب نمیکنی
شهرو خراب نمیکنی
دیگه واسه خاطر من
کسی رو خواب نمیکنی
هر چی میگم مال منی
ساز مخالف میزنی

عشق و گرفته تفرقه
سفر میری بی بدرقه
تکلیف رویاهام چی شد
دست تو بود بی دغدغه
عاشقی اما نداره
جنون که حاشا نداره
از همشون عاشق ترم
این دیگه دعوا نداره
ساده نمیشه تو رو داشت
باید پیشت ستاره کاشت
ماه و باید از آسمون
رو طاق چشم تو گذاشت
من از تو دل نمیکنم
عاشق ترینشون منم
ساز مخالفو بزن
من ولی دم نمی زنم

فرستنده متن : فلو

متن ترانه ساز مخالف 10 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 1/28/2005 و ساعت 12:58:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Sazeh Mokhalef Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ مجتبی کبیری منو ببخش {۲۰,۰۳۰}
تکست آهنگ مجتبی کبیری بن بست {۱۷,۴۶۳}
تکست آهنگ مجتبی کبیری برکه {۱۴,۵۲۶}
تکست آهنگ مجتبی کبیری وطن {۱۱,۹۸۸}
تکست آهنگ مجتبی کبیری بی تو هرگز {۱۰,۹۹۴}
تکست آهنگ مجتبی کبیری اعتبار عشق {۱۰,۰۸۰}
تکست آهنگ مجتبی کبیری پرسپولیس {۸,۹۰۲}
تکست آهنگ مجتبی کبیری معرکه {۸,۰۹۲}
تکست آهنگ مجتبی کبیری دروغکی {۷,۴۸۸}
تکست آهنگ مجتبی کبیری حس خوب {۶,۵۳۴}
تکست آهنگ مجتبی کبیری نیم نگاه {۶,۲۲۸}

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393