این روزا سنگین سرت
طول و درازه سفرت
هوای ما رو نداری
شلوغ شده دورو برت
برات شدم مثل همه
یه سایه ی مجسمه
از جون دنیا چی میخوای
کجای دنیا مبهمه
هر چی میگم مال منی
ساز مخالف میزنی
حلقه ی بی نگین شدی
با اونا همنشین شدی
ما رو دیگه میخوای چیکار
تو خوبا بهترین شدی
آرزو قاب نمیکنی
شهرو خراب نمیکنی
دیگه واسه خاطر من
کسی رو خواب نمیکنی
هر چی میگم مال منی
ساز مخالف میزنی

عشق و گرفته تفرقه
سفر میری بی بدرقه
تکلیف رویاهام چی شد
دست تو بود بی دغدغه
عاشقی اما نداره
جنون که حاشا نداره
از همشون عاشق ترم
این دیگه دعوا نداره
ساده نمیشه تو رو داشت
باید پیشت ستاره کاشت
ماه و باید از آسمون
رو طاق چشم تو گذاشت
من از تو دل نمیکنم
عاشق ترینشون منم
ساز مخالفو بزن
من ولی دم نمی زنم

فرستنده متن : فلو

متن ترانه ساز مخالف 9 سال و 11 ماه پیش در تاریخ 1/28/2005 و ساعت 12:58:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Sazeh Mokhalef Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مجتبی کبیری منو ببخش {۱۸,۸۶۰}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری بن بست {۱۷,۰۲۸}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری برکه {۱۴,۲۳۰}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری وطن {۱۱,۷۱۸}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری بی تو هرگز {۱۰,۴۲۲}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری معرکه {۷,۵۳۴}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری دروغکی {۶,۷۴۶}
تکست آهنگ  مجتبی کبیری نیم نگاه {۶,۰۵۸}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393