آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند
بر جای بدکاری چو من یکدم نکوکاری کند
اول ببانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی
وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند
پشمینه پوش تندخو کز عشق نشنیدست بو
از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند
دلبر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود ازو
نومید نتوان بود ازو باشد که دلداری کند
گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام
گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند
زان طره پر پیچ و خم سهلست اگر بینم ستم
از بند زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند
با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او
کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند

فرستنده متن : سعادت صرامی

ارسال MP3 توسط : Mahmoud Pesaran

متن ترانه آن کیست کز روی کرم 9 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 7/7/2005 و ساعت 8:08:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

an Kist Kaz Rooyeh Karam Lyrics and Persian Music
دانلود آهنگ آن کیست کز روی کرم شهرام ناظری
کاور آلبوم آتشی در نیستانترانه سرا : +پیشنهاد
» آهنگ ساز : جلال ذوالفنون
تنظیم : +پیشنهاد
تکست آهنگ  شهرام ناظری اندک اندک {۳۱۱,۸۱۲}
تکست آهنگ  شهرام ناظری درس سحر {۲۰۵,۶۷۰}
تکست آهنگ  شهرام ناظری یار مرا {۱۹۹,۱۳۴}
تکست آهنگ  شهرام ناظری خس و خاشاک {۱۵۷,۱۳۸}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393