جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها
نکته ها از انجمن ها
بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها
نکته ها از انجمن ها
بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون

شمع خود سوزی چو من در میان انجمن
گاهی اگر آهی کشد دل ها بسوزد
گاهی اگر آهی کشد دل ها بسوزد

یک چنین آتش به جان مصلحت باشد همان
با عشق خود تنها شود تنها بسوزد
با عشق خود تنها شود تنها بسوزد

من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خویشم
عاشق این شور و حال عشق بی پروای خویشم

تا به سویش ره سپارم سر ز مستی بر ندارم
من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها
نکته ها از انجمن ها
بشنو ای سنگ بیابان
بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون
با شما دمسازم اکنون

فرستنده متن : ماندانا نعیمی

متن ترانه سنگ خارا 9 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/15/2005 و ساعت 7:07:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Sangeh Khara Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  مرضیه رفتم که رفتم {۳۶۲,۳۷۲}
تکست آهنگ  مرضیه در میان گلها {۳۰۷,۸۸۱}
تکست آهنگ  مرضیه می زده {۲۴۵,۰۲۹}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذر {۲۳۹,۱۳۲}
تکست آهنگ  مرضیه از من بگذرید {۲۲۶,۸۳۹}
تکست آهنگ  مرضیه طاقتم {۱۷۶,۷۴۸}
تکست آهنگ  مرضیه طاوس {۱۵۶,۳۴۳}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393