دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

در پیش بی دردان چرا
فریاد بی حاصل کنم
گر شکوه ای دارم ز دل
با یار صاحبدل کنم
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد

از گل شنیدم بوی او
مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او
در کوی جان منزل کند
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که در گرداب غم
از فتنه ی گردون رهی
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

فرستنده متن : مستور

متن ترانه دیدی که رسوا شد دلم 10 سال و 10 ماه پیش در تاریخ 3/1/2005 و ساعت 10:40:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Didi Ke Rosva Shod Delam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری صیاد {۲۰۰,۹۰۱}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری افسانه عمر {۹۸,۷۹۱}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری قلندروار {۸۷,۷۹۶}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری هوای تو {۶۹,۰۲۲}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری سفر {۶۴,۹۵۱}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری قدح {۶۲,۵۰۳}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری رد خون {۵۹,۷۶۷}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری نیلوفرانه {۵۹,۳۱۰}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری ای نامت {۵۸,۴۰۲}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری خانه بر دوش {۵۰,۲۵۶}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393