دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

در پیش بی دردان چرا
فریاد بی حاصل کنم
گر شکوه ای دارم ز دل
با یار صاحبدل کنم
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد

از گل شنیدم بوی او
مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او
در کوی جان منزل کند
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که در گرداب غم
از فتنه ی گردون رهی
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

فرستنده متن : مستور

متن ترانه دیدی که رسوا شد دلم 9 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/1/2005 و ساعت 10:40:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Didi Ke Rosva Shod Delam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ علیرضا افتخاری صیاد {۸۳۱,۱۳۶}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری افسانه عمر {۴۱۵,۸۶۴}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری قلندروار {۳۷۴,۰۱۰}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری بردی از یادم {۳۳۱,۸۴۳}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری هوای تو {۲۹۱,۷۲۰}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری سفر {۲۷۵,۶۰۵}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری قدح {۲۶۱,۵۹۶}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری رد خون {۲۵۱,۶۵۹}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری نیلوفرانه {۲۴۲,۶۲۶}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری ای نامت {۲۳۴,۱۸۷}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری خانه بر دوش {۲۱۱,۶۴۵}

This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393