دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

در پیش بی دردان چرا
فریاد بی حاصل کنم
گر شکوه ای دارم ز دل
با یار صاحبدل کنم
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد

از گل شنیدم بوی او
مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او
در کوی جان منزل کند
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که در گرداب غم
از فتنه ی گردون رهی
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

فرستنده متن : مستور

متن ترانه دیدی که رسوا شد دلم 10 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 3/1/2005 و ساعت 10:40:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Didi Ke Rosva Shod Delam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری صیاد {۲۰۵,۰۲۰}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری افسانه عمر {۹۹,۹۶۱}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری قلندروار {۸۸,۳۴۴}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری هوای تو {۶۹,۸۵۰}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری سفر {۶۵,۴۰۴}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری قدح {۶۳,۳۳۸}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری نیلوفرانه {۶۰,۶۶۳}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری رد خون {۶۰,۵۰۸}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری ای نامت {۶۰,۲۲۸}
تکست آهنگ  علیرضا افتخاری خانه بر دوش {۵۰,۹۱۴}

This page was generated in 0.09 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393