دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

دیدی که من با این دل
بی آرزو عاشق شدم
با آن همه آزادگی
بر زلف او عاشق شدم
عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من
غافل شود از یاد من
قدرم نداند
فریاد اگر از کوی خود
وز رشته ی گیسوی خود
بازم رهاند
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

در پیش بی دردان چرا
فریاد بی حاصل کنم
گر شکوه ای دارم ز دل
با یار صاحبدل کنم
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد

از گل شنیدم بوی او
مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او
در کوی جان منزل کند
وای ز دردی که درمان ندارد
فتادم به راهی که پایان ندارد
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که در گرداب غم
از فتنه ی گردون رهی
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
افتادم و سرگشته چون
امواج دریا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم
دیدی که رسوا شد دلم
غرق تمنا شد دلم

فرستنده متن : مستور

متن ترانه دیدی که رسوا شد دلم 9 سال و 7 ماه پیش در تاریخ 3/1/2005 و ساعت 10:40:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Didi Ke Rosva Shod Delam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ علیرضا افتخاری صیاد {۸۳۰,۷۷۸}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری افسانه عمر {۴۱۵,۷۲۴}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری قلندروار {۳۷۳,۹۹۴}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری بردی از یادم {۳۳۱,۷۶۵}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری هوای تو {۲۹۱,۶۴۲}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری سفر {۲۷۵,۵۴۲}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری قدح {۲۶۱,۶۱۲}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری رد خون {۲۵۱,۶۲۸}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری نیلوفرانه {۲۴۲,۵۰۲}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری ای نامت {۲۳۴,۰۹۳}
تکست آهنگ علیرضا افتخاری خانه بر دوش {۲۱۱,۶۱۴}

This page was generated in 0.11 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393