دانلود آهنگ سالها دل طلب جام جم از ما می کرد احمد شاملو
کاور آلبوم حافظترانه سرا : +پیشنهاد
آهنگ ساز : +پیشنهاد
تنظیم : +پیشنهاد
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
For years my heart was in search of the Grail
What was inside me, it searched for, on the trail

گوهری کز صدف کون و مکان بیرونست
طلب از گم شدگان لب دریا می کرد
That pearl that transcends time and place
Sought of divers whom oceans sail

بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد
Even the unbeliever had the support of God
Though he could not see, God’s name would always hail.

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معما می کرد
My quest to the Magi my path trace
One glance solved the riddles that I Braille

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
و اندر ان اینه صد گونه تماشا می کرد
Found him wine in hand and happy face
In the mirror of his cup would watch a hundred detail

ان همه شعبده ها عقل که می کرد انجا
سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد
All the tricks of the mind would make God seem like fraud
Yet the Golden Calf beside Moses’ rod would just pale.

گفت ان یار کزو گشت سردار بلند
جرمش این بود که اصرار هویدا می کرد
And the one put on the cross by his race
His crime, secrets of God would unveil

انکه چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت
ورق خاطر از این نکته معشا می کردفیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
Anyone who is touched by God’s grace
Can do what Christ did, without fail.

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت ان روز که این گنبد مینا می کرد
I asked, "when did God give you this Holy Grail?"
Said, "on the day He hammered the world’s first nail!"

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد
And what of this curly lock that’s my jail
Said this is for Hafiz to tell his tale.

Translation by: © Shahriar Shahriari
Los Angeles, Ca
April 1, 1999

فرستنده متن : محمد حسینی

متن ترانه سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 10 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 8/18/2005 و ساعت 9:59:00 AM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Salha Del Talabeh Jameh Jam Az Ma Mikard Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.06 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393