ای ساربان آهسته رو کآرام جانم میرود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود
من ماندهام مهجور از او بیچاره و رنجور از او
گویی که نیشی دور از او در استخوانم میرود
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون
پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان گویی روانم میرود
او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود
برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم
چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم میرود
با آن همه بیداد او وین عهد بیبنیاد او
در سینه دارم یاد او یا بر زبانم میرود
بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین
کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود
شب تا سحر مینغنوم و اندرز کس مینشنوم
وین ره نه قاصد میروم کز کف عنانم میرود
گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل
وین نیز نتوانم که دل با کاروانم میرود
صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من
گر چه نباشد کار من هم کار از آنم میرود
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود
سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بیوفا
طاقت نمیارم جفا کار از فغانم میرود

فرستنده متن : امير خيرآبادي

ارسال MP3 توسط : arash zarrin

متن ترانه ای ساربان 10 سال و 8 ماه پیش در تاریخ 8/21/2005 و ساعت 2:11:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ey Sareban Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان ربنا {۱۶۷,۵۰۸}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان مرغ سحر {۱۳۴,۴۲۰}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بارون {۱۰۵,۱۶۶}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان رزم مشترک {۷۹,۷۴۷}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان بیداد {۷۳,۳۶۰}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان قطعه دیدار {۷۲,۴۶۴}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان عشق پیری {۶۶,۹۲۴}
تکست آهنگ  محمدرضا شجریان یاد ایام {۶۵,۲۷۱}

This page was generated in 0.08 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393