کاشکی بیییای اشتی کنون
کاشکی نشی نا مهربون
من بیقرارم
دل هره دارمیه وقت
نری با این و اون

فرستنده متن : کیمیا

متن ترانه قبول قبول( آروم) 9 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 6/11/2005 و ساعت 5:00:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Ghabool Ghabool(Slow) Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.10 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393