ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را
ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان زتن بر آید
بر آید, بر آید

بگشای تربتم را بعد از وفات بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید, برآید ,برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند وحیران
بگشای لب که فریاد از مرد وزن بر آید
بنمای رخ که خلقی واله شوند وحیران
بگشای لب که فریاد از مرد وزن بر آید

ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را
ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را

ارسال متن توسط :

متن ترانه طلب 9 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 9/28/2005 و ساعت 8:21:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Talab Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمد اصفهانی اوج آسمان {۴۸۲,۲۸۹}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی مرو ای دوست {۴۶۹,۰۲۹}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی ماه نو {۴۳۶,۰۵۱}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی شکایت هجران {۳۹۸,۶۲۶}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی خورشید فردا {۳۸۷,۶۹۱}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی غم غفلت {۳۷۵,۹۲۸}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی یه تیکه زمین {۳۰۰,۷۸۳}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393