ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را
ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان زتن بر آید
بر آید, بر آید

بگشای تربتم را بعد از وفات بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید, برآید ,برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند وحیران
بگشای لب که فریاد از مرد وزن بر آید
بنمای رخ که خلقی واله شوند وحیران
بگشای لب که فریاد از مرد وزن بر آید

ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را
ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را

ارسال متن توسط :

متن ترانه طلب 9 سال و 2 ماه پیش در تاریخ 9/28/2005 و ساعت 8:21:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Talab Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمد اصفهانی اوج آسمان {۴۸۳,۷۰۹}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی مرو ای دوست {۴۷۱,۳۰۷}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی ماه نو {۴۳۶,۴۸۸}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی شکایت هجران {۴۰۰,۰۷۷}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی خورشید فردا {۳۸۸,۳۴۶}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی غم غفلت {۳۷۶,۵۵۲}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی یه تیکه زمین {۳۰۱,۳۱۴}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393