ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را
ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان زتن بر آید
بر آید, بر آید

بگشای تربتم را بعد از وفات بنگر
کز آتش درونم دود از کفن برآید, برآید ,برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند وحیران
بگشای لب که فریاد از مرد وزن بر آید
بنمای رخ که خلقی واله شوند وحیران
بگشای لب که فریاد از مرد وزن بر آید

ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را
ای ساحل آرامشم سوی تو پر میکشم
از دوریت در آتشم در آتشم یا را

ارسال متن توسط :

متن ترانه طلب 9 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 2005/09/28 و ساعت 08:21:00 ب.ظ ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Talab Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  محمد اصفهانی اوج آسمان {۴۷۶,۳۳۰}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی مرو ای دوست {۴۶۱,۵۱۰}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی ماه نو {۴۳۲,۶۰۳}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی شکایت هجران {۳۹۲,۷۴۵}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی خورشید فردا {۳۸۵,۰۵۴}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی غم غفلت {۳۷۲,۸۷۱}
تکست آهنگ  محمد اصفهانی یه تیکه زمین {۲۹۷,۳۸۲}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393