خانه خراب تو شدم، به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمت

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من...

خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمت

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من

متن ترانه ماندگار 9 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 10/29/2005 و ساعت 5:31:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mandegar Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی طرفدار {۷۴۹,۹۸۵}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی تقدیر {۷۴۵,۵۸۶}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی پر پرواز {۷۰۰,۷۳۶}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی سبب {۶۰۱,۷۵۴}
ویدیو سبب
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی انتخاب {۵۵۱,۷۲۵}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی چه خوابهایی {۴۹۰,۸۶۹}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی مسافر {۴۷۸,۰۷۷}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393