خانه خراب تو شدم، به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمت

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من...

خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمت

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من

ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من

متن ترانه ماندگار 9 سال و 0 ماه پیش در تاریخ 10/29/2005 و ساعت 5:31:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Mandegar Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی طرفدار {۷۳۸,۱۷۶}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی تقدیر {۷۳۷,۸۹۵}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی پر پرواز {۶۸۶,۷۵۸}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی سبب {۵۹۶,۰۷۶}
ویدیو سبب
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی انتخاب {۵۴۲,۹۴۲}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی چه خوابهایی {۴۸۳,۵۶۸}
تکست آهنگ  شادمهر عقیلی مسافر {۴۶۸,۶۵۵}

This page was generated in 0.08 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393