توی غربتیم ولی به عشق ایرون زنده ایم
یاد دوستان قدیم مخلص و شرمنده ایم
این دو روز چرخ گردون فلک رو بی خیال
زندگی خوب و بدش عشق و صفا داره باما
آخ برم راننده رو اون کلاج و دنده رو
گاز و فرمون وببین شوروحال بنده رو
من که خیلی شادمونم همچو بلبل نغمه خونم
تا که هستم فکر یارم زنده دل هستم جوونم
قربون بازوم برم قربون بازوم برم
تو داداشی بیخود تو چرتی دل به دست غم سپردی
اخم نکن بی خود براآدم خسته رو هستیم و گردن
من ز اخمت دل خورم من ز اخمت دل خورم

توی غربتیم ولی به عشق ایرون زنده ایم
یاد دوستان قدیم مخلص و شرمنده ایم
این دو روز چرخ گردون فلک رو بی خیال
زندگی خوب و بدش عشق و صفا داره با ز
آخ برم راننده رو اون کلاج و دنده رو
گاز و فرمون وببین شوروحال بنده رو

هاااااااااااا در جهان خویش در جهان خویش به امید زنده ایم
از گلشن امید به داغ دل نکنده ایم یاهاهاهااااااااا

توی ماشینیم ولی شادو غزل خون می رویم
دسته جمعیمون به سوی شهر تهرون می رویم
هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون میرویم
داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم

آخ برم راننده رو اون کلاج و دنده رو
گاز و فرمون وببین شوروحال بنده رو
من که خیلی شادمونم همچو بلبل نغمه خونم
تا که هستم فکر یارم زنده دل هستم جوونم
قربون بازوم برم قربون بازوم برم
تو داداشی بیخود تو چرتی دل به دست غم سپردی
اخم نکن بی خود براآدم خسته رو هستیم و گردن
من ز اخمت دل خورم من ز اخمت دل خورم
توی غربتیم ولی به عشق ایرون زنده ایم
یاد دوستان قدیم مخلص و شرمنده ایم
این دو روز چرخ گردون فلک رو بی خیال
زندگی خوب و بدش عشق و صفا داره با ز
آخ برم راننده رو اون کلاج و دنده رو
گاز و فرمون وببین شوروحال بنده رو

" خواب دیدی خیره درست می شه یه روزی بر می گردیم. "

ارسال متن توسط : التماس ع

متن ترانه اتوبوس 10 سال و 3 ماه پیش در تاریخ 12/14/2005 و ساعت 4:26:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Otoboos Lyrics and Persian Music

This page was generated in 0.07 seconds.
© IranSong Persian Music بهمن 1380 تا 1393