|
دانلود آهنگ خاک خسته داریوش
خاک خسته

نعره کن ای سرزمینجان سپردن

نعره کن

نعره کن ای خاک خسته ، خاک مردن

نعره کن

شب هق هق

شب پرپر زدن چلچله هاست

ز غزل گریه پرم

خانه ی هم غصه کجاست؟

این همه جوخه ، این همه دار

این همه مرگ

این همه عاشق خفته در خون

این همه زندان ،این همه درد

این همه اشک

نعره هایتکوخاکگلگون ؟

خاک گلمردگیو قحطی و آفت زدگی

وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی

شب یاران ،شب زندان

شب ویرانی ما

شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست

فرستنده متن : mn

متن ترانه خاک خسته 10 سال و 4 ماه پیش در تاریخ 2004/04/05 و ساعت 06:42:00 ب.ظ ارسال شده است.

Khake Khasteh Lyrics and Persian Music

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.18 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393