شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده نا کامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم منتظرت بودم
آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم
وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم
منتظرت بودم منتظرت بودم


بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه
ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه


غمها به سر آمد زنگ غم دوران از دل بزدودم
منتظرت بودم منتظرت بودم

پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت
فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت

در آن عشق و جنون مفتون تو بودم
اکنون از دل من بشنو تو سرودم
منتظرت بودم منتظرت بودم

منتظرت بودم منتظرت بودم شب انتظار

فرستنده متن : صادق

ارسال MP3 توسط : عليرضا مداح

متن ترانه منتظرت بودم 8 سال و 1 ماه پیش در تاریخ 10/4/2006 و ساعت 9:12:00 PM ارسال شده است.

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ

Montazeret Boodam Lyrics and Persian Music
تکست آهنگ  غلام حسین اشرفی تک درخت {۶۵,۰۳۶}
تکست آهنگ  غلام حسین اشرفی بیگانه {۵,۴۶۰}
تکست آهنگ  غلام حسین اشرفی الهه ناز {۵,۲۲۶}
تکست آهنگ  غلام حسین اشرفی ساز شکسته {۴,۶۴۸}
تکست آهنگ  غلام حسین اشرفی یادش بخیر {۳,۹۴۶}
تکست آهنگ  غلام حسین اشرفی حکایت دل {۳,۷۵۹}

This page was generated in 0.09 seconds.
© TIRIP Persian Music بهمن 1380 تا 1393